Kredietinstellingen; balans, rechtsvorm en grootteklasse 1997-2015


Deze tabel bevat gegevens over de rechtsvorm, grootteklasse, balans en het moederbedrijf van de kredietinstellingen. Tot en met verslagjaar 2007 hebben deze gegevens betrekking op het gehele bedrijf van de kredtietinstellingen. Vanaf verslagjaar 2008 betreffen de gegevens alleen het geldscheppend bedrijf van de kredietinstellingen.
Het CBS stelt deze tabel jaarlijks samen; de gegevens worden tevens opgeleverd aan Eurostat. De leveringsverplichting aan Eurostat is vastgelegd in de Verordening voor Structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening).

De kredietinstellingen worden verdeeld naar rechtsvorm (vennootschappen, coöperatieve banken, bijkantoren). Het totaal aantal kredietinstellingen wordt daarnaast verdeeld naar de omvang of grootte van het balanstotaal.

De gegevens over het moederbedrijf vallen uiteen in twee categorieën:
1.Het aantal in Nederland gevestigde kredietinstellingen en het balanstotaal van deze ondernemingen worden verdeeld naar vestiging van het moederbedrijf in het binnenland of het buitenland.
2.De in Nederland gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen waarvan het moederbedrijf in de Europese Unie (EU) is gevestigd. Deze bijkantoren worden verdeeld naar land van vestiging van het moederbedrijf.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief; incidenteel kunnen de cijfers worden aangepast bij correcties in de broninformatie.

Wijzigingen per 10 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Kredietinstellingen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Kredietinstellingen wordt daarom stopgezet.
Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Kredietinstellingen; balans, rechtsvorm en grootteklasse 1997-2015

Perioden RechtsvormTotaal aantal kredietinstellingen (aantal) Enkele balansgegevensKredieten (mln euro) Enkele balansgegevensToevertrouwde middelen (mln euro) Enkele balansgegevensTotaal van kapitaal en reserves (mln euro) Moederbedrijf kredietinstellingenMoederbedrijf kredietinst. binnenlandAantal kredietinstellingen (aantal) Moederbedrijf kredietinstellingenMoederbedrijf kredietinst. binnenlandBalanstotaal (mln euro) Moederbedrijf kredietinstellingenMoederbedrijf kredietinst. buitenlandAantal kredietinstellingen (aantal) Moederbedrijf kredietinstellingenMoederbedrijf kredietinst. buitenlandBalanstotaal (mln euro) Moederbedrijf bijkantorenTotaal EU-landen (aantal)
2000 87 587.622 418.912 81.000 31 . 56 . 18
2005 91 945.775 614.921 126.504 34 1.517.067 57 235.274 22
2010 93 1.195.857 1.204.071 103.989 30 1.901.171 63 334.204 36
2012 89 1.269.442 1.377.376 119.789 27 2.082.478 62 250.964 34
2013 91 1.231.075 1.322.620 114.884 29 2.252.016 62 181.242 37
2014 88 1.252.341 1.388.767 136.955 26 2.359.299 62 169.376 38
2015 88 1.233.810 1.397.049 141.054 26 2.348.676 62 181.891 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens