Gasmotoren; opgesteld vermogen, bouwjaar, productie, 1998 - 2002


Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar bouwjaar.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1998, jaarlijks tot en met 2002

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2002 zijn definitief.

Wijziging per 2 september 2004
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Gasmotoren; opgesteld vermogen, bouwjaar, productie, 1998 - 2002

Bouwjaar Perioden InzetFysieke eenhedenTotale inzet (TJ)
Totaal bouwjaren 1998 56.321
Totaal bouwjaren 1999 59.046
Totaal bouwjaren 2000 59.493
Totaal bouwjaren 2001 56.715
Totaal bouwjaren 2002 56.136
Bron: CBS.
Verklaring van tekens