Sportbeoefening

Tabeltoelichting

Sportbeoefening; algemeen,
per tak van sport
1991, 1995, 1999.
Gewijzigd op 19 oktober 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Sportbeoefening algemeen
Het gaat hier om het deel van de bevolking dat één of meerdere sporten
beoefent en het deel van deze groep die dat (ook) in verenigingsverband
doet. Een persoon beoefent sport als hij of zij tenminste één keer een
sportieve activiteit heeft beoefend in de 12 maanden voorafgaande aan de
enquête.
Percentage sportbeoefenaren
De percentages geven aan welk deel van de bevolking één of meerdere
sporten beoefent. Een persoon beoefent sport als hij of zij tenminste
één keer een sportieve activiteit heeft beoefend in de 12 maanden
voorafgaande aan de enquête.
Totaal
Mannen
Vrouwen
Leeftijd
6-12 jaar
13-17 jaar
18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar