Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006


In deze tabel vindt u gegevens over baanvinders, baanwisselaars en
het onbenut arbeidsaanbod. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd
op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat
door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de
relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van
personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige
positie op de arbeidsmarkt.

In tegenstelling tot andere Statline tabellen die gegevens bevatten
op basis van de EBB, is deze tabel nog niet gereviseerd.
Deze revisie heeft te maken met de invoering van een nieuwe weging
voor de EBB. De gegevens voor de jaren vanaf 2001 zijn hierbij herzien.
Ook deze tabel zal binnenkort worden herzien waarbij tevens de cijfers
over 2007 en 2008 worden toegevoegd. Totdat dit gebeurd is, betekent
dit dat totalen in deze tabel kunnen afwijken van totalen in andere
EBB tabellen. De cijfers in de gereviseerde tabellen zijn de juiste
cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gecorrigeerd per: 27 juli 2007
Reden correctie:
Ten opzichte van de vorige versie is een fout hersteld. Het
betreft hier het totaal over het onbenut arbeidsaanbod van
het aantal mannen in het jaar 2000.

Voor de periode 2000 tot en met 2006 zijn de gegevens in
deze publicatie aangepast in verband met een nieuwe
onderwijsvariabele.
In plaats van de SOI indeling 2003 is voor deze publicatie
gebruik gemaakt van de SOI indeling 2006. Deze SOI-indeling
is in de EBB bestanden teruggelegd tot en met 2000.

In tegenstelling tot eerdere publicaties zijn nu ook de
onbekende waarden toegevoegd.

In de afleidingen voor de variabelen waarmee de baanvinders
worden bepaald, heeft in de productie van de EBB een wijziging
plaatsgevonden.
Hierdoor worden een aantal missing cases, die in het verleden
niet opgenomen werden, nu wel opgenomen in de tabel. In de
nieuwe versie worden deze missing cases toebedeeld aan de
overige baanvinders.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel.

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006

Geslacht Kenmerken Perioden BaanvindersTotaal baanvinders (x 1000) Baanvinders< 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Baanvinders(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) BaanvindersVoorheen werkzaam (x 1000) Baanvinders(Voorheen) Arbeidsongeschikt (x 1000) BaanvindersHerintreder (x 1000) BaanvindersOverige baanvinders (x 1000) Baanwisselaars (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodTotaal onbenut arbeidsaanbod (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod< 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodVoorheen werkzaam (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod(Voorheen) arbeidsongeschikt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodHerintreder (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodOverig onbenut arbeidsaanbod (x 1000)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2000 1.147 538 320 119 12 70 88 513 718 93 143 118 88 170 106
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2001 1.150 563 306 133 13 74 61 547 676 112 147 109 82 152 75
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2002 1.061 535 274 123 11 62 56 516 713 138 161 112 75 149 79
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2003 909 432 246 120 13 43 56 406 864 193 177 153 99 145 96
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2004 807 372 227 117 11 34 46 351 1.004 194 209 210 106 177 108
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005 820 369 223 139 9 32 48 341 1.047 184 220 229 113 183 117
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006 972 437 258 155 11 42 69 406 970 138 205 218 114 177 118
Bron: cbs.
Verklaring van tekens