Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006

Geslacht Kenmerken Perioden Baanvinders Totaal baanvinders (x 1000) Baanvinders < 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Baanvinders (Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Baanvinders Voorheen werkzaam (x 1000) Baanvinders (Voorheen) Arbeidsongeschikt (x 1000) Baanvinders Herintreder (x 1000) Baanvinders Overige baanvinders (x 1000) Baanwisselaars (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Totaal onbenut arbeidsaanbod (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod < 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod (Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Voorheen werkzaam (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod (Voorheen) arbeidsongeschikt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Herintreder (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Overig onbenut arbeidsaanbod (x 1000)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2000 1.147 538 320 119 12 70 88 513 718 93 143 118 88 170 106
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2001 1.150 563 306 133 13 74 61 547 676 112 147 109 82 152 75
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2002 1.061 535 274 123 11 62 56 516 713 138 161 112 75 149 79
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2003 909 432 246 120 13 43 56 406 864 193 177 153 99 145 96
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2004 807 372 227 117 11 34 46 351 1.004 194 209 210 106 177 108
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005 820 369 223 139 9 32 48 341 1.047 184 220 229 113 183 117
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006 972 437 258 155 11 42 69 406 970 138 205 218 114 177 118
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over baanvinders, baanwisselaars en
het onbenut arbeidsaanbod. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd
op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat
door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de
relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van
personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige
positie op de arbeidsmarkt.

In tegenstelling tot andere Statline tabellen die gegevens bevatten
op basis van de EBB, is deze tabel nog niet gereviseerd.
Deze revisie heeft te maken met de invoering van een nieuwe weging
voor de EBB. De gegevens voor de jaren vanaf 2001 zijn hierbij herzien.
Ook deze tabel zal binnenkort worden herzien waarbij tevens de cijfers
over 2007 en 2008 worden toegevoegd. Totdat dit gebeurd is, betekent
dit dat totalen in deze tabel kunnen afwijken van totalen in andere
EBB tabellen. De cijfers in de gereviseerde tabellen zijn de juiste
cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gecorrigeerd per: 27 juli 2007
Reden correctie:
Ten opzichte van de vorige versie is een fout hersteld. Het
betreft hier het totaal over het onbenut arbeidsaanbod van
het aantal mannen in het jaar 2000.

Voor de periode 2000 tot en met 2006 zijn de gegevens in
deze publicatie aangepast in verband met een nieuwe
onderwijsvariabele.
In plaats van de SOI indeling 2003 is voor deze publicatie
gebruik gemaakt van de SOI indeling 2006. Deze SOI-indeling
is in de EBB bestanden teruggelegd tot en met 2000.

In tegenstelling tot eerdere publicaties zijn nu ook de
onbekende waarden toegevoegd.

In de afleidingen voor de variabelen waarmee de baanvinders
worden bepaald, heeft in de productie van de EBB een wijziging
plaatsgevonden.
Hierdoor worden een aantal missing cases, die in het verleden
niet opgenomen werden, nu wel opgenomen in de tabel. In de
nieuwe versie worden deze missing cases toebedeeld aan de
overige baanvinders.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Baanvinders
Personen (15 tot 65 jaar) die deel uitmaken van de werkzame
beroepsbevolking en korter dan een jaar geleden in hun huidige
baan begonnen zijn.
Totaal baanvinders
Personen (15 tot 65 jaar) die deel uitmaken van de werkzame
beroepsbevolking en korter dan een jaar geleden in hun huidige
baan begonnen zijn.
< 1 jaar geleden gewerkt
Onder '< 1 jaar geleden gewerkt' vallen:
1. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater
Onder '(voorheen) scholier/student/schoolverlater' vallen:
1. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. Personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en jonger dan 35 jaar
zijn.
4. Personen waarvan het arbeidsverleden onbekend is en werk willen van
twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en jonger dan 18 jaar
zijn.
Voorheen werkzaam
Onder 'voorheen werkzaam' vallen:
1. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en weer werk
willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per
week.
3. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
4. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
(Voorheen) Arbeidsongeschikt
Onder '(voorheen) arbeidsongeschikt' vallen:
1. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en weer werk willen van twaalf uur of meer
per week.
2. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week.
Herintreder
Herintreders zijn:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
3. personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 35 jaar zijn.
Overige baanvinders
Onder 'overig' vallen:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. personen met een onbekend arbeidsverleden en werk willen van twaalf
uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 18 jaar zijn.
Baanwisselaars
Baanvinders die vanuit een substantiële baan - een baan van twaalf
uur of meer per week gedurende minimaal één jaar - overgestapt zijn
naar een andere baan.
De periode tussen beide banen mag maximaal drie maanden beslaan.
Onbenut arbeidsaanbod
Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen die behoren tot de
werkloze beroepsbevolking of de niet-beroepsbevolking
en die twaalf uur of meer per week willen werken of werk hebben gevonden
van twaalf uur of meer per week.
Totaal onbenut arbeidsaanbod
Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen die behoren tot de
werkloze beroepsbevolking of de niet-beroepsbevolking
en die twaalf uur of meer per week willen werken of werk hebben gevonden
van twaalf uur of meer per week.
< 1 jaar geleden gewerkt
Onder '< 1 jaar geleden gewerkt' vallen:
1. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater
Onder '(voorheen) scholier/student/schoolverlater' vallen:
1. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. Personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en jonger dan 35 jaar
zijn.
4. Personen waarvan het arbeidsverleden onbekend is en werk willen van
twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en jonger dan 18 jaar
zijn.
Voorheen werkzaam
Onder 'voorheen werkzaam' vallen:
1. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en weer werk
willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per
week.
3. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
4. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
(Voorheen) arbeidsongeschikt
Onder '(voorheen) arbeidsongeschikt' vallen:
1. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en weer werk willen van twaalf uur of meer
per week.
2. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week.
Herintreder
Herintreders zijn:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
3. personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 35 jaar zijn.
Overig onbenut arbeidsaanbod
Onder 'overig' vallen:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. personen met een onbekend arbeidsverleden en werk willen van twaalf
uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 18 jaar zijn.