Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003


De tabel "Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003" geeft voor
ieder landsdeel, provincie en COROP-gebied het percentage mensen
vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te rekenen tot een bepaalde
kerkelijke gezindte. De volgende categoriëen kerkelijke gezindte
worden daarbij onderscheiden: rooms-katholiek, gereformeerd,
nederlands hervormd, islam en geen kerkelijke gezindte. Naast
percentages zijn ook standaardfouten beschikbaar.

Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over: 2000/2002 of 2003.

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Per 1 januari 2008 is deze tabel stopgezet.

Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Regio Soort cijfer Rooms Katholiek (%) Gereformeerd (%) Nederlands Hervormd (%) Islam (%) Geen kerkelijke gezindte (%)
Totaal Nederland Percentages 30,4 6,7 13,1 5,7 40,7
Totaal Nederland Standaardfout 0,2 0,1 0,1 - 0,2
Noord Nederland Percentages 7,7 15,5 17,9 2,0 51,8
Noord Nederland Standaardfout 0,3 0,4 0,4 - 0,5
Oost Nederland Percentages 26,1 8,8 20,0 4,4 36,8
Oost Nederland Standaardfout 0,3 0,2 0,3 - 0,4
West Nederland Percentages 19,1 6,3 13,5 7,8 49,2
West Nederland Standaardfout 0,2 0,1 0,2 - 0,3
Zuid Nederland Percentages 69,0 1,4 3,4 4,2 21,2
Zuid Nederland Standaardfout 0,3 0,1 0,1 - 0,3
Groningen Percentages 6,3 14,7 12,9 2,5 58,9
Groningen Standaardfout 0,4 0,6 0,6 - 0,9
Friesland Percentages 7,6 18,4 18,5 1,9 47,9
Friesland Standaardfout 0,5 0,7 0,7 - 0,9
Drenthe Percentages 9,6 12,6 23,1 1,7 48,6
Drenthe Standaardfout 0,6 0,7 0,8 - 1,0
Overijssel Percentages 26,6 10,0 19,7 4,5 34,7
Overijssel Standaardfout 0,6 0,4 0,5 - 0,6
Flevoland Percentages 13,6 11,7 10,1 6,0 53,5
Flevoland Standaardfout 0,8 0,8 0,7 - 1,2
Gelderland Percentages 27,9 7,6 21,8 4,0 35,2
Gelderland Standaardfout 0,4 0,3 0,4 - 0,5
Utrecht Percentages 20,7 8,4 16,5 7,0 43,7
Utrecht Standaardfout 0,5 0,4 0,5 - 0,6
Noord Holland Percentages 19,8 3,5 7,3 8,3 57,8
Noord Holland Standaardfout 0,3 0,2 0,2 - 0,4
Zuid Holland Percentages 18,0 7,1 16,1 8,3 46,0
Zuid Holland Standaardfout 0,3 0,2 0,3 - 0,4
Zeeland Percentages 20,8 12,3 23,8 2,3 36,4
Zeeland Standaardfout 0,9 0,7 1,0 - 1,1
Noord Brabant Percentages 64,4 1,8 4,3 4,5 24,2
Noord Brabant Standaardfout 0,4 0,1 0,2 - 0,4
Limburg Percentages 78,4 0,7 1,4 3,5 14,8
Limburg Standaardfout 0,5 0,1 0,2 - 0,5
Oost-Groningen Percentages 6,4 9,6 16,1 1,9 60,9
Oost-Groningen Standaardfout 0,9 1,0 1,3 - 1,7
Delfzijl en omgeving Percentages 2,8 14,9 17,8 3,0 56,6
Delfzijl en omgeving Standaardfout 1,0 2,1 2,3 - 3,0
Overig Groningen Percentages 6,7 16,8 10,8 2,6 58,5
Overig Groningen Standaardfout 0,6 0,9 0,7 - 1,1
Noord-Friesland Percentages 5,6 21,0 18,2 1,9 47,3
Noord-Friesland Standaardfout 0,5 1,0 0,9 - 1,2
Zuidwest-Friesland Percentages 10,8 14,1 26,6 1,5 40,9
Zuidwest-Friesland Standaardfout 1,3 1,5 1,9 - 2,1
Zuidoost-Friesland Percentages 9,5 15,9 14,8 1,9 52,8
Zuidoost-Friesland Standaardfout 0,9 1,2 1,1 - 1,6
Noord-Drenthe Percentages 5,8 14,3 19,8 1,6 54,2
Noord-Drenthe Standaardfout 0,8 1,2 1,3 - 1,7
Zuidoost-Drenthe Percentages 16,4 6,7 22,3 1,7 48,5
Zuidoost-Drenthe Standaardfout 1,3 0,8 1,4 - 1,7
Zuidwest-Drenthe Percentages 6,0 17,7 28,1 1,9 41,7
Zuidwest-Drenthe Standaardfout 0,9 1,4 1,7 - 1,8
Noord-Overijssel Percentages 11,9 20,5 29,8 2,4 31,0
Noord-Overijssel Standaardfout 0,8 1,0 1,1 - 1,1
Zuidwest-Overijssel Percentages 29,8 2,6 14,8 5,6 44,7
Zuidwest-Overijssel Standaardfout 1,6 0,6 1,2 - 1,7
Twente Percentages 33,9 6,1 15,5 5,4 34,0
Twente Standaardfout 0,8 0,4 0,6 - 0,8
Veluwe Percentages 10,7 15,3 32,3 3,5 31,8
Veluwe Standaardfout 0,5 0,6 0,8 - 0,8
Achterhoek Percentages 34,4 4,7 23,9 3,0 31,2
Achterhoek Standaardfout 1,0 0,5 0,9 - 1,0
Arnhem/Nijmegen Percentages 41,3 2,5 9,1 4,9 40,4
Arnhem/Nijmegen Standaardfout 0,8 0,3 0,5 - 0,8
Zuidwest-Gelderland Percentages 23,8 7,3 26,7 4,1 36,2
Zuidwest-Gelderland Standaardfout 1,2 0,8 1,3 - 1,4
Utrecht Percentages 20,7 8,4 16,5 7,0 43,7
Utrecht Standaardfout 0,5 0,4 0,5 - 0,6
Kop van Noord-Holland Percentages 29,7 4,0 5,8 2,1 56,2
Kop van Noord-Holland Standaardfout 1,0 0,4 0,5 - 1,1
Alkmaar en omgeving Percentages 25,2 3,6 7,8 4,0 55,4
Alkmaar en omgeving Standaardfout 1,3 0,5 0,8 - 1,4
IJmond Percentages 29,7 4,3 6,4 3,7 53,4
IJmond Standaardfout 1,5 0,7 0,8 - 1,6
Agglomeratie Haarlem Percentages 18,2 2,8 6,3 6,4 64,4
Agglomeratie Haarlem Standaardfout 1,2 0,5 0,7 - 1,4
Zaanstreek Percentages 15,8 4,3 5,5 8,8 63,5
Zaanstreek Standaardfout 1,3 0,7 0,8 - 1,8
Groot Amsterdam Percentages 15,3 3,0 6,4 12,7 59,2
Groot Amsterdam Standaardfout 0,5 0,2 0,3 - 0,6
Het Gooi en Vechtstreek Percentages 18,1 5,2 16,5 4,9 49,4
Het Gooi en Vechtstreek Standaardfout 1,1 0,6 1,1 - 1,4
Aggl. Leiden en Bollenstreek Percentages 26,9 8,1 16,3 4,1 41,8
Aggl. Leiden en Bollenstreek Standaardfout 0,9 0,6 0,8 - 1,0
Agglomeratie 's-Gravenhage Percentages 21,5 4,2 11,1 11,0 47,8
Agglomeratie 's-Gravenhage Standaardfout 0,7 0,3 0,5 - 0,8
Delft en Westland Percentages 29,7 10,4 14,4 5,2 37,6
Delft en Westland Standaardfout 1,3 0,9 1,0 - 1,4
Oost-Zuid-Holland Percentages 19,9 9,8 18,8 5,1 44,1
Oost-Zuid-Holland Standaardfout 1,0 0,7 1,0 - 1,2
Groot Rijnmond Percentages 14,2 6,2 15,5 9,9 48,6
Groot Rijnmond Standaardfout 0,4 0,3 0,4 - 0,6
Zuidoost-Zuid-Holland Percentages 8,3 9,9 24,5 5,8 45,2
Zuidoost-Zuid-Holland Standaardfout 0,6 0,6 0,9 - 1,0
Zeeuws-Vlaanderen Percentages 44,9 6,2 15,8 2,4 29,7
Zeeuws-Vlaanderen Standaardfout 2,1 1,0 1,6 - 2,0
Overig Zeeland Percentages 11,7 14,6 26,8 2,3 38,9
Overig Zeeland Standaardfout 0,9 0,9 1,2 - 1,3
West-Noord-Brabant Percentages 59,4 2,3 5,5 5,1 27,4
West-Noord-Brabant Standaardfout 0,9 0,3 0,4 - 0,8
Midden-Noord-Brabant Percentages 60,7 4,4 7,8 4,8 21,7
Midden-Noord-Brabant Standaardfout 1,1 0,4 0,6 - 0,9
Noordoost-Noord-Brabant Percentages 70,0 0,6 2,7 4,0 22,0
Noordoost-Noord-Brabant Standaardfout 0,8 0,1 0,3 - 0,7
Zuidoost-Noord-Brabant Percentages 65,4 1,1 2,9 4,2 25,1
Zuidoost-Noord-Brabant Standaardfout 0,8 0,2 0,3 - 0,7
Noord-Limburg Percentages 76,0 0,7 0,9 4,6 17,3
Noord-Limburg Standaardfout 1,1 0,2 0,2 - 1,0
Midden-Limburg Percentages 81,6 0,4 1,1 4,0 12,5
Midden-Limburg Standaardfout 1,1 0,2 0,3 - 0,9
Zuid-Limburg Percentages 78,4 0,8 1,7 2,9 14,6
Zuid-Limburg Standaardfout 0,7 0,2 0,2 - 0,6
Flevoland Percentages 13,6 11,7 10,1 6,0 53,5
Flevoland Standaardfout 0,8 0,8 0,7 - 1,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens