Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Regio Soort cijfer Rooms Katholiek (%) Gereformeerd (%) Nederlands Hervormd (%) Islam (%) Geen kerkelijke gezindte (%)
NL00 Percentages 30,4 6,7 13,1 5,7 40,7
NL00 Standaardfout 0,2 0,1 0,1 - 0,2
LD01 Percentages 7,7 15,5 17,9 2,0 51,8
LD01 Standaardfout 0,3 0,4 0,4 - 0,5
LD02 Percentages 26,1 8,8 20,0 4,4 36,8
LD02 Standaardfout 0,3 0,2 0,3 - 0,4
LD03 Percentages 19,1 6,3 13,5 7,8 49,2
LD03 Standaardfout 0,2 0,1 0,2 - 0,3
LD04 Percentages 69,0 1,4 3,4 4,2 21,2
LD04 Standaardfout 0,3 0,1 0,1 - 0,3
PV20 Percentages 6,3 14,7 12,9 2,5 58,9
PV20 Standaardfout 0,4 0,6 0,6 - 0,9
PV21 Percentages 7,6 18,4 18,5 1,9 47,9
PV21 Standaardfout 0,5 0,7 0,7 - 0,9
PV22 Percentages 9,6 12,6 23,1 1,7 48,6
PV22 Standaardfout 0,6 0,7 0,8 - 1,0
PV23 Percentages 26,6 10,0 19,7 4,5 34,7
PV23 Standaardfout 0,6 0,4 0,5 - 0,6
PV24 Percentages 13,6 11,7 10,1 6,0 53,5
PV24 Standaardfout 0,8 0,8 0,7 - 1,2
PV25 Percentages 27,9 7,6 21,8 4,0 35,2
PV25 Standaardfout 0,4 0,3 0,4 - 0,5
PV26 Percentages 20,7 8,4 16,5 7,0 43,7
PV26 Standaardfout 0,5 0,4 0,5 - 0,6
PV27 Percentages 19,8 3,5 7,3 8,3 57,8
PV27 Standaardfout 0,3 0,2 0,2 - 0,4
PV28 Percentages 18,0 7,1 16,1 8,3 46,0
PV28 Standaardfout 0,3 0,2 0,3 - 0,4
PV29 Percentages 20,8 12,3 23,8 2,3 36,4
PV29 Standaardfout 0,9 0,7 1,0 - 1,1
PV30 Percentages 64,4 1,8 4,3 4,5 24,2
PV30 Standaardfout 0,4 0,1 0,2 - 0,4
PV31 Percentages 78,4 0,7 1,4 3,5 14,8
PV31 Standaardfout 0,5 0,1 0,2 - 0,5
CR01 Percentages 6,4 9,6 16,1 1,9 60,9
CR01 Standaardfout 0,9 1,0 1,3 - 1,7
CR02 Percentages 2,8 14,9 17,8 3,0 56,6
CR02 Standaardfout 1,0 2,1 2,3 - 3,0
CR03 Percentages 6,7 16,8 10,8 2,6 58,5
CR03 Standaardfout 0,6 0,9 0,7 - 1,1
CR04 Percentages 5,6 21,0 18,2 1,9 47,3
CR04 Standaardfout 0,5 1,0 0,9 - 1,2
CR05 Percentages 10,8 14,1 26,6 1,5 40,9
CR05 Standaardfout 1,3 1,5 1,9 - 2,1
CR06 Percentages 9,5 15,9 14,8 1,9 52,8
CR06 Standaardfout 0,9 1,2 1,1 - 1,6
CR07 Percentages 5,8 14,3 19,8 1,6 54,2
CR07 Standaardfout 0,8 1,2 1,3 - 1,7
CR08 Percentages 16,4 6,7 22,3 1,7 48,5
CR08 Standaardfout 1,3 0,8 1,4 - 1,7
CR09 Percentages 6,0 17,7 28,1 1,9 41,7
CR09 Standaardfout 0,9 1,4 1,7 - 1,8
CR10 Percentages 11,9 20,5 29,8 2,4 31,0
CR10 Standaardfout 0,8 1,0 1,1 - 1,1
CR11 Percentages 29,8 2,6 14,8 5,6 44,7
CR11 Standaardfout 1,6 0,6 1,2 - 1,7
CR12 Percentages 33,9 6,1 15,5 5,4 34,0
CR12 Standaardfout 0,8 0,4 0,6 - 0,8
CR13 Percentages 10,7 15,3 32,3 3,5 31,8
CR13 Standaardfout 0,5 0,6 0,8 - 0,8
CR14 Percentages 34,4 4,7 23,9 3,0 31,2
CR14 Standaardfout 1,0 0,5 0,9 - 1,0
CR15 Percentages 41,3 2,5 9,1 4,9 40,4
CR15 Standaardfout 0,8 0,3 0,5 - 0,8
CR16 Percentages 23,8 7,3 26,7 4,1 36,2
CR16 Standaardfout 1,2 0,8 1,3 - 1,4
CR17 Percentages 20,7 8,4 16,5 7,0 43,7
CR17 Standaardfout 0,5 0,4 0,5 - 0,6
CR18 Percentages 29,7 4,0 5,8 2,1 56,2
CR18 Standaardfout 1,0 0,4 0,5 - 1,1
CR19 Percentages 25,2 3,6 7,8 4,0 55,4
CR19 Standaardfout 1,3 0,5 0,8 - 1,4
CR20 Percentages 29,7 4,3 6,4 3,7 53,4
CR20 Standaardfout 1,5 0,7 0,8 - 1,6
CR21 Percentages 18,2 2,8 6,3 6,4 64,4
CR21 Standaardfout 1,2 0,5 0,7 - 1,4
CR22 Percentages 15,8 4,3 5,5 8,8 63,5
CR22 Standaardfout 1,3 0,7 0,8 - 1,8
CR23 Percentages 15,3 3,0 6,4 12,7 59,2
CR23 Standaardfout 0,5 0,2 0,3 - 0,6
CR24 Percentages 18,1 5,2 16,5 4,9 49,4
CR24 Standaardfout 1,1 0,6 1,1 - 1,4
CR25 Percentages 26,9 8,1 16,3 4,1 41,8
CR25 Standaardfout 0,9 0,6 0,8 - 1,0
CR26 Percentages 21,5 4,2 11,1 11,0 47,8
CR26 Standaardfout 0,7 0,3 0,5 - 0,8
CR27 Percentages 29,7 10,4 14,4 5,2 37,6
CR27 Standaardfout 1,3 0,9 1,0 - 1,4
CR28 Percentages 19,9 9,8 18,8 5,1 44,1
CR28 Standaardfout 1,0 0,7 1,0 - 1,2
CR29 Percentages 14,2 6,2 15,5 9,9 48,6
CR29 Standaardfout 0,4 0,3 0,4 - 0,6
CR30 Percentages 8,3 9,9 24,5 5,8 45,2
CR30 Standaardfout 0,6 0,6 0,9 - 1,0
CR31 Percentages 44,9 6,2 15,8 2,4 29,7
CR31 Standaardfout 2,1 1,0 1,6 - 2,0
CR32 Percentages 11,7 14,6 26,8 2,3 38,9
CR32 Standaardfout 0,9 0,9 1,2 - 1,3
CR33 Percentages 59,4 2,3 5,5 5,1 27,4
CR33 Standaardfout 0,9 0,3 0,4 - 0,8
CR34 Percentages 60,7 4,4 7,8 4,8 21,7
CR34 Standaardfout 1,1 0,4 0,6 - 0,9
CR35 Percentages 70,0 0,6 2,7 4,0 22,0
CR35 Standaardfout 0,8 0,1 0,3 - 0,7
CR36 Percentages 65,4 1,1 2,9 4,2 25,1
CR36 Standaardfout 0,8 0,2 0,3 - 0,7
CR37 Percentages 76,0 0,7 0,9 4,6 17,3
CR37 Standaardfout 1,1 0,2 0,2 - 1,0
CR38 Percentages 81,6 0,4 1,1 4,0 12,5
CR38 Standaardfout 1,1 0,2 0,3 - 0,9
CR39 Percentages 78,4 0,8 1,7 2,9 14,6
CR39 Standaardfout 0,7 0,2 0,2 - 0,6
CR40 Percentages 13,6 11,7 10,1 6,0 53,5
CR40 Standaardfout 0,8 0,8 0,7 - 1,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel "Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003" geeft voor
ieder landsdeel, provincie en COROP-gebied het percentage mensen
vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te rekenen tot een bepaalde
kerkelijke gezindte. De volgende categoriëen kerkelijke gezindte
worden daarbij onderscheiden: rooms-katholiek, gereformeerd,
nederlands hervormd, islam en geen kerkelijke gezindte. Naast
percentages zijn ook standaardfouten beschikbaar.

Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over: 2000/2002 of 2003.

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Per 1 januari 2008 is deze tabel stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Rooms Katholiek
Het percentage personen "Rooms Katholiek" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.
Gereformeerd
Het percentage personen "Gereformeerd" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.
Nederlands Hervormd
Het percentage personen "Nederlands Hervormd" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.
Islam
In tegenstelling tot de overige schattingen van aantallen naar kerkelijke
gezindte is het aantal Islamieten in Nederland een berekening met behulp
van de aantallen allochtonen naar herkomstgroepering op basis van de
gemeentelijke basisadministratie.
De aantallen islamieten per Corop-gebied (en per provincie en landsdeel)
zijn daaruit als volgt berekend. De percentages islamieten per
herkomstgroepering zoals deze gelden voor de nationale gegevens zijn
toegepast op de aantallen allochtonen naar herkomstgroepering per
Corop-gebied op basis van de gemeentelijke basisadministratie. Vervolgens
heeft nog een ijking met de nationale uitkomsten plaatsgevonden. (Zie ook
de algemene toelichting van deze publicatie.)
Deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2003.
Geen kerkelijke gezindte
Het percentage personen "Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke
groepering" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.