Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Regio Soort cijfer Rooms Katholiek (%) Gereformeerd (%) Nederlands Hervormd (%) Islam (%) Geen kerkelijke gezindte (%)
Totaal Nederland Percentages 30,4 6,7 13,1 5,7 40,7
Totaal Nederland Standaardfout 0,2 0,1 0,1 - 0,2
Noord Nederland Percentages 7,7 15,5 17,9 2,0 51,8
Noord Nederland Standaardfout 0,3 0,4 0,4 - 0,5
Oost Nederland Percentages 26,1 8,8 20,0 4,4 36,8
Oost Nederland Standaardfout 0,3 0,2 0,3 - 0,4
West Nederland Percentages 19,1 6,3 13,5 7,8 49,2
West Nederland Standaardfout 0,2 0,1 0,2 - 0,3
Zuid Nederland Percentages 69,0 1,4 3,4 4,2 21,2
Zuid Nederland Standaardfout 0,3 0,1 0,1 - 0,3
Groningen Percentages 6,3 14,7 12,9 2,5 58,9
Groningen Standaardfout 0,4 0,6 0,6 - 0,9
Friesland Percentages 7,6 18,4 18,5 1,9 47,9
Friesland Standaardfout 0,5 0,7 0,7 - 0,9
Drenthe Percentages 9,6 12,6 23,1 1,7 48,6
Drenthe Standaardfout 0,6 0,7 0,8 - 1,0
Overijssel Percentages 26,6 10,0 19,7 4,5 34,7
Overijssel Standaardfout 0,6 0,4 0,5 - 0,6
Flevoland Percentages 13,6 11,7 10,1 6,0 53,5
Flevoland Standaardfout 0,8 0,8 0,7 - 1,2
Gelderland Percentages 27,9 7,6 21,8 4,0 35,2
Gelderland Standaardfout 0,4 0,3 0,4 - 0,5
Utrecht Percentages 20,7 8,4 16,5 7,0 43,7
Utrecht Standaardfout 0,5 0,4 0,5 - 0,6
Noord Holland Percentages 19,8 3,5 7,3 8,3 57,8
Noord Holland Standaardfout 0,3 0,2 0,2 - 0,4
Zuid Holland Percentages 18,0 7,1 16,1 8,3 46,0
Zuid Holland Standaardfout 0,3 0,2 0,3 - 0,4
Zeeland Percentages 20,8 12,3 23,8 2,3 36,4
Zeeland Standaardfout 0,9 0,7 1,0 - 1,1
Noord Brabant Percentages 64,4 1,8 4,3 4,5 24,2
Noord Brabant Standaardfout 0,4 0,1 0,2 - 0,4
Limburg Percentages 78,4 0,7 1,4 3,5 14,8
Limburg Standaardfout 0,5 0,1 0,2 - 0,5
Oost-Groningen Percentages 6,4 9,6 16,1 1,9 60,9
Oost-Groningen Standaardfout 0,9 1,0 1,3 - 1,7
Delfzijl en omgeving Percentages 2,8 14,9 17,8 3,0 56,6
Delfzijl en omgeving Standaardfout 1,0 2,1 2,3 - 3,0
Overig Groningen Percentages 6,7 16,8 10,8 2,6 58,5
Overig Groningen Standaardfout 0,6 0,9 0,7 - 1,1
Noord-Friesland Percentages 5,6 21,0 18,2 1,9 47,3
Noord-Friesland Standaardfout 0,5 1,0 0,9 - 1,2
Zuidwest-Friesland Percentages 10,8 14,1 26,6 1,5 40,9
Zuidwest-Friesland Standaardfout 1,3 1,5 1,9 - 2,1
Zuidoost-Friesland Percentages 9,5 15,9 14,8 1,9 52,8
Zuidoost-Friesland Standaardfout 0,9 1,2 1,1 - 1,6
Noord-Drenthe Percentages 5,8 14,3 19,8 1,6 54,2
Noord-Drenthe Standaardfout 0,8 1,2 1,3 - 1,7
Zuidoost-Drenthe Percentages 16,4 6,7 22,3 1,7 48,5
Zuidoost-Drenthe Standaardfout 1,3 0,8 1,4 - 1,7
Zuidwest-Drenthe Percentages 6,0 17,7 28,1 1,9 41,7
Zuidwest-Drenthe Standaardfout 0,9 1,4 1,7 - 1,8
Noord-Overijssel Percentages 11,9 20,5 29,8 2,4 31,0
Noord-Overijssel Standaardfout 0,8 1,0 1,1 - 1,1
Zuidwest-Overijssel Percentages 29,8 2,6 14,8 5,6 44,7
Zuidwest-Overijssel Standaardfout 1,6 0,6 1,2 - 1,7
Twente Percentages 33,9 6,1 15,5 5,4 34,0
Twente Standaardfout 0,8 0,4 0,6 - 0,8
Veluwe Percentages 10,7 15,3 32,3 3,5 31,8
Veluwe Standaardfout 0,5 0,6 0,8 - 0,8
Achterhoek Percentages 34,4 4,7 23,9 3,0 31,2
Achterhoek Standaardfout 1,0 0,5 0,9 - 1,0
Arnhem/Nijmegen Percentages 41,3 2,5 9,1 4,9 40,4
Arnhem/Nijmegen Standaardfout 0,8 0,3 0,5 - 0,8
Zuidwest-Gelderland Percentages 23,8 7,3 26,7 4,1 36,2
Zuidwest-Gelderland Standaardfout 1,2 0,8 1,3 - 1,4
Utrecht Percentages 20,7 8,4 16,5 7,0 43,7
Utrecht Standaardfout 0,5 0,4 0,5 - 0,6
Kop van Noord-Holland Percentages 29,7 4,0 5,8 2,1 56,2
Kop van Noord-Holland Standaardfout 1,0 0,4 0,5 - 1,1
Alkmaar en omgeving Percentages 25,2 3,6 7,8 4,0 55,4
Alkmaar en omgeving Standaardfout 1,3 0,5 0,8 - 1,4
IJmond Percentages 29,7 4,3 6,4 3,7 53,4
IJmond Standaardfout 1,5 0,7 0,8 - 1,6
Agglomeratie Haarlem Percentages 18,2 2,8 6,3 6,4 64,4
Agglomeratie Haarlem Standaardfout 1,2 0,5 0,7 - 1,4
Zaanstreek Percentages 15,8 4,3 5,5 8,8 63,5
Zaanstreek Standaardfout 1,3 0,7 0,8 - 1,8
Groot Amsterdam Percentages 15,3 3,0 6,4 12,7 59,2
Groot Amsterdam Standaardfout 0,5 0,2 0,3 - 0,6
Het Gooi en Vechtstreek Percentages 18,1 5,2 16,5 4,9 49,4
Het Gooi en Vechtstreek Standaardfout 1,1 0,6 1,1 - 1,4
Aggl. Leiden en Bollenstreek Percentages 26,9 8,1 16,3 4,1 41,8
Aggl. Leiden en Bollenstreek Standaardfout 0,9 0,6 0,8 - 1,0
Agglomeratie 's-Gravenhage Percentages 21,5 4,2 11,1 11,0 47,8
Agglomeratie 's-Gravenhage Standaardfout 0,7 0,3 0,5 - 0,8
Delft en Westland Percentages 29,7 10,4 14,4 5,2 37,6
Delft en Westland Standaardfout 1,3 0,9 1,0 - 1,4
Oost-Zuid-Holland Percentages 19,9 9,8 18,8 5,1 44,1
Oost-Zuid-Holland Standaardfout 1,0 0,7 1,0 - 1,2
Groot Rijnmond Percentages 14,2 6,2 15,5 9,9 48,6
Groot Rijnmond Standaardfout 0,4 0,3 0,4 - 0,6
Zuidoost-Zuid-Holland Percentages 8,3 9,9 24,5 5,8 45,2
Zuidoost-Zuid-Holland Standaardfout 0,6 0,6 0,9 - 1,0
Zeeuws-Vlaanderen Percentages 44,9 6,2 15,8 2,4 29,7
Zeeuws-Vlaanderen Standaardfout 2,1 1,0 1,6 - 2,0
Overig Zeeland Percentages 11,7 14,6 26,8 2,3 38,9
Overig Zeeland Standaardfout 0,9 0,9 1,2 - 1,3
West-Noord-Brabant Percentages 59,4 2,3 5,5 5,1 27,4
West-Noord-Brabant Standaardfout 0,9 0,3 0,4 - 0,8
Midden-Noord-Brabant Percentages 60,7 4,4 7,8 4,8 21,7
Midden-Noord-Brabant Standaardfout 1,1 0,4 0,6 - 0,9
Noordoost-Noord-Brabant Percentages 70,0 0,6 2,7 4,0 22,0
Noordoost-Noord-Brabant Standaardfout 0,8 0,1 0,3 - 0,7
Zuidoost-Noord-Brabant Percentages 65,4 1,1 2,9 4,2 25,1
Zuidoost-Noord-Brabant Standaardfout 0,8 0,2 0,3 - 0,7
Noord-Limburg Percentages 76,0 0,7 0,9 4,6 17,3
Noord-Limburg Standaardfout 1,1 0,2 0,2 - 1,0
Midden-Limburg Percentages 81,6 0,4 1,1 4,0 12,5
Midden-Limburg Standaardfout 1,1 0,2 0,3 - 0,9
Zuid-Limburg Percentages 78,4 0,8 1,7 2,9 14,6
Zuid-Limburg Standaardfout 0,7 0,2 0,2 - 0,6
Flevoland Percentages 13,6 11,7 10,1 6,0 53,5
Flevoland Standaardfout 0,8 0,8 0,7 - 1,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel "Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003" geeft voor
ieder landsdeel, provincie en COROP-gebied het percentage mensen
vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te rekenen tot een bepaalde
kerkelijke gezindte. De volgende categoriëen kerkelijke gezindte
worden daarbij onderscheiden: rooms-katholiek, gereformeerd,
nederlands hervormd, islam en geen kerkelijke gezindte. Naast
percentages zijn ook standaardfouten beschikbaar.

Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over: 2000/2002 of 2003.

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Per 1 januari 2008 is deze tabel stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Rooms Katholiek
Het percentage personen "Rooms Katholiek" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.
Gereformeerd
Het percentage personen "Gereformeerd" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.
Nederlands Hervormd
Het percentage personen "Nederlands Hervormd" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.
Islam
In tegenstelling tot de overige schattingen van aantallen naar kerkelijke
gezindte is het aantal Islamieten in Nederland een berekening met behulp
van de aantallen allochtonen naar herkomstgroepering op basis van de
gemeentelijke basisadministratie.
De aantallen islamieten per Corop-gebied (en per provincie en landsdeel)
zijn daaruit als volgt berekend. De percentages islamieten per
herkomstgroepering zoals deze gelden voor de nationale gegevens zijn
toegepast op de aantallen allochtonen naar herkomstgroepering per
Corop-gebied op basis van de gemeentelijke basisadministratie. Vervolgens
heeft nog een ijking met de nationale uitkomsten plaatsgevonden. (Zie ook
de algemene toelichting van deze publicatie.)
Deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2003.
Geen kerkelijke gezindte
Het percentage personen "Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke
groepering" op de vraag:
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent
u zichzelf?
Met de antwoordcategorieën:
1.Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2.Rooms-Katholiek.
3.Nederlands Hervormd.
4.Gereformeerde kerken.
5.Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
De cijfers gelden voor personen van 0 jaar en ouder en betreffen de
gemiddelde waarde uit de basis bestanden van de jaren 2000 tot en
met 2002.