Leefsituatie naar regio; 1999/2002

Leefsituatie (gezondheid, medische consumptie, contacten,
woning) naar regio. Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over:
1999 / 2002; 2000 / 2002 of 2001 / 2002
Gewijzigd op 15 juni 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Leefsituatie naar regio; 1999/2002

Regio Soort cijfer Ervaren gezondheid: (zeer) goed (%) Medische consumptieContact met de huisarts in 1 jaar (aantallen per persoon per jaar) Medische consumptieContact met een specialist in 1 jaar (aantallen per persoon per jaar) Medische consumptieZiekenhuisopnamen in 1 jaar (aantallen per 100 personen per jaar) Medische consumptieContact met de fysiotherapeut in 1 jaar (aantallen per persoon per jaar) Wekelijks 12 uur of meer huish. werkMannen (%) Wekelijks 12 uur of meer huish. werkVrouwen (%) Buitengewoon (zeer) tevreden met leven (%) Erg gelukkig mens (%) ContactWekelijks contact vrienden (%) ContactWekelijks contact familie (%) Wekelijks caf√©bezoek (%) Beslist geen verhuiswens (%) Maandelijks actief binnen vereniging (%) WoningKoopwoning (%) WoningHuurwoning (%)
Totaal Nederland Percentages/ aantallen 80,7 4,0 1,8 6,9 2,8 19,4 58,2 42,7 89,0 78,9 83,9 12,5 71,7 45,2 59,1 40,9
Noord Nederland Percentages/ aantallen 81,8 3,9 1,7 7,0 2,3 20,8 61,2 41,1 90,1 76,6 85,1 11,5 73,4 47,0 65,0 35,0
Oost Nederland Percentages/ aantallen 81,4 3,7 1,6 6,2 2,8 18,8 58,3 43,1 89,7 77,8 85,0 11,0 72,0 47,1 63,9 36,1
West Nederland Percentages/ aantallen 81,0 4,0 1,9 6,8 2,9 19,7 56,6 42,3 88,3 78,7 82,3 11,9 69,4 42,2 53,4 46,6
Zuid Nederland Percentages/ aantallen 78,9 4,2 1,8 7,6 2,7 18,8 60,4 43,9 89,5 81,5 85,6 15,6 75,3 48,7 63,8 36,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens