Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2003

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2003

Generatie Herkomstgroepering vrouw Huwelijksjaar Herkomstgroepering man Totaal mannen (absoluut) Herkomstgroepering man Autochtoon (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Totaal niet-westers (absoluut) Herkomstgroepering man Westers (absoluut)
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2000 (Twee jaar getrouwd) 84.312 65.435 11.511 7.366
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2001 (Eén jaar getrouwd) 77.396 60.860 10.002 6.534
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 73.860 61.999 5.534 6.327
Totaal echtparen Autochtoon 2000 (Twee jaar getrouwd) 62.884 56.678 1.616 4.590
Totaal echtparen Autochtoon 2001 (Eén jaar getrouwd) 58.199 52.610 1.530 4.059
Totaal echtparen Autochtoon 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 59.697 53.971 1.442 4.284
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2000 (Twee jaar getrouwd) 12.529 2.647 9.412 470
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2001 (Eén jaar getrouwd) 10.801 2.402 7.945 454
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 6.335 2.237 3.686 412
Totaal echtparen Westers 2000 (Twee jaar getrouwd) 8.899 6.110 483 2.306
Totaal echtparen Westers 2001 (Eén jaar getrouwd) 8.396 5.848 527 2.021
Totaal echtparen Westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 7.828 5.791 406 1.631
Beiden autochtoon Totaal vrouwen 2000 (Twee jaar getrouwd) 56.678 56.678
Beiden autochtoon Totaal vrouwen 2001 (Eén jaar getrouwd) 52.610 52.610
Beiden autochtoon Totaal vrouwen 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 53.971 53.971
Beiden autochtoon Autochtoon 2000 (Twee jaar getrouwd) 56.678 56.678
Beiden autochtoon Autochtoon 2001 (Eén jaar getrouwd) 52.610 52.610
Beiden autochtoon Autochtoon 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 53.971 53.971
Beiden autochtoon Totaal niet-westers 2000 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Totaal niet-westers 2001 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Totaal niet-westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Westers 2000 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Westers 2001 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden 1e generatie allochtoon Totaal vrouwen 2000 (Twee jaar getrouwd) 9.089 7.494 1.595
Beiden 1e generatie allochtoon Totaal vrouwen 2001 (Eén jaar getrouwd) 7.472 6.101 1.371
Beiden 1e generatie allochtoon Totaal vrouwen 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 3.699 2.732 967
Beiden 1e generatie allochtoon Autochtoon 2000 (Twee jaar getrouwd)
Beiden 1e generatie allochtoon Autochtoon 2001 (Eén jaar getrouwd)
Beiden 1e generatie allochtoon Autochtoon 2002 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden 1e generatie allochtoon Totaal niet-westers 2000 (Twee jaar getrouwd) 7.406 7.200 206
Beiden 1e generatie allochtoon Totaal niet-westers 2001 (Eén jaar getrouwd) 6.007 5.823 184
Beiden 1e generatie allochtoon Totaal niet-westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 2.681 2.537 144
Beiden 1e generatie allochtoon Westers 2000 (Twee jaar getrouwd) 1.683 294 1.389
Beiden 1e generatie allochtoon Westers 2001 (Eén jaar getrouwd) 1.465 278 1.187
Beiden 1e generatie allochtoon Westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 1.018 195 823
Beiden 2e generatie allochtoon Totaal vrouwen 2000 (Twee jaar getrouwd) 724 273 451
Beiden 2e generatie allochtoon Totaal vrouwen 2001 (Eén jaar getrouwd) 752 373 379
Beiden 2e generatie allochtoon Totaal vrouwen 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 772 378 394
Beiden 2e generatie allochtoon Autochtoon 2000 (Twee jaar getrouwd)
Beiden 2e generatie allochtoon Autochtoon 2001 (Eén jaar getrouwd)
Beiden 2e generatie allochtoon Autochtoon 2002 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden 2e generatie allochtoon Totaal niet-westers 2000 (Twee jaar getrouwd) 297 247 50
Beiden 2e generatie allochtoon Totaal niet-westers 2001 (Eén jaar getrouwd) 384 329 55
Beiden 2e generatie allochtoon Totaal niet-westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 375 327 48
Beiden 2e generatie allochtoon Westers 2000 (Twee jaar getrouwd) 427 26 401
Beiden 2e generatie allochtoon Westers 2001 (Eén jaar getrouwd) 368 44 324
Beiden 2e generatie allochtoon Westers 2002 (Nog geen jaar getrouwd) 397 51 346
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gehuwde paren naar herkomstgroepering en jaar huwelijk,
stand per 1 januari 2003.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 15 maart 2004:
Datum van verschijnen van de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.
De berekeningsmethode is per 1 januari 2008 gewijzigd. Verwezen wordt
naar tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71888NED"
>Huwen; partnerkeuze van allochtonen. In deze tabel vind u informatie
over huwende allochtonen en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon),
geslacht, herkomstgroepering en generatie (eerste of
tweedegeneratieallochtoon).

Toelichting onderwerpen

Herkomstgroepering man
Bij homoparen wordt de oudste huwelijkspartner bedoeld; de jongste is
bij de vrouwen geteld.
De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het geboorteland
van de persoon zelf (eerste generatie) of dat van de moeder (tweede
generatie), tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is
gerubriceerd naar het geboorteland van de vader.
Totaal mannen
Autochtoon
Autochtonen: Personen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren,
ongeacht het geboorteland van de persoon zelf.
Niet-westers
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
landen onderverdeeld in de categorieën niet-westers en westers.
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Westers
Exclusief Nederland.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
landen onderverdeeld in de categorieën niet-westers en westers.
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.