Openbare bibliotheken

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, collecties, uitleningen, gebruikers en personeels- en exploitatiegegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 15 september 2023:
De definitieve cijfers van 2021 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In juli 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2023 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2022 geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Collectie
Omvat de totale fysieke collectie in eigendom van de bibliotheken, inclusief verhuurd materiaal en specifieke deelcollecties ten behoeve van school-mediatheekdiensten, materiaal voor uitleenposten en dergelijke.
Sinds 2006 zijn geen cijfers meer beschikbaar over de omvang van de deelcollecties losse tijdschriften en overig materiaal.
Collectie is exclusief e-books. Zie voor gegevens daarover de nieuwe tabel Landelijke digitale openbare bibliotheek, link staat in de toelichting.
Bladmuziek
Audiovisuele materialen
Muziek Cd's
Uitleningen
Dit omvat de totale geregistreerde fysieke uitleningen door de bibliotheken. Exclusief e-books. Sinds 2006 worden uitleningen van losse tijdschriften en overig materiaal niet meer meegenomen. Vanaf 2008 is het aantal in de tabel weergegeven uitleningen exclusief verlengingen. Daardoor is het aantal uitleningen in 2008 lager dan in 2007.
Bladmuziek
Audiovisuele materialen
Muziek Cd's