Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Migratieachtergrond Generatie Perioden Migratiesaldo Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal)
Totaal Totaal 1996 16.804
Totaal Totaal 2000 53.873
Totaal Totaal 2005 -27.428
Totaal Totaal 2010 33.081
Totaal Totaal 2015 55.106
Totaal Totaal 2016 79.194
Totaal Totaal 2017 80.665
Nederlandse achtergrond Totaal 1996 -12.540
Nederlandse achtergrond Totaal 2000 -9.729
Nederlandse achtergrond Totaal 2005 -21.754
Nederlandse achtergrond Totaal 2010 -5.212
Nederlandse achtergrond Totaal 2015 -6.230
Nederlandse achtergrond Totaal 2016 -5.006
Nederlandse achtergrond Totaal 2017 -3.270
Met migratieachtergrond Totaal 1996 29.344
Met migratieachtergrond Totaal 2000 63.602
Met migratieachtergrond Totaal 2005 -5.674
Met migratieachtergrond Totaal 2010 38.293
Met migratieachtergrond Totaal 2015 61.336
Met migratieachtergrond Totaal 2016 84.200
Met migratieachtergrond Totaal 2017 83.935
Westerse migratieachtergrond Totaal 1996 4.987
Westerse migratieachtergrond Totaal 2000 19.599
Westerse migratieachtergrond Totaal 2005 2.794
Westerse migratieachtergrond Totaal 2010 24.670
Westerse migratieachtergrond Totaal 2015 27.781
Westerse migratieachtergrond Totaal 2016 32.223
Westerse migratieachtergrond Totaal 2017 38.830
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 1996 24.357
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2000 44.003
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2005 -8.468
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2010 13.623
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2015 33.555
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2016 51.977
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2017 45.105
Afrika Totaal 1996 7.389
Afrika Totaal 2000 11.151
Afrika Totaal 2005 -6.284
Afrika Totaal 2010 3.619
Afrika Totaal 2015 5.432
Afrika Totaal 2016 6.557
Afrika Totaal 2017 7.057
Amerika Totaal 1996 3.159
Amerika Totaal 2000 13.660
Amerika Totaal 2005 -2.669
Amerika Totaal 2010 4.194
Amerika Totaal 2015 3.487
Amerika Totaal 2016 4.174
Amerika Totaal 2017 9.043
Azië Totaal 1996 12.052
Azië Totaal 2000 16.928
Azië Totaal 2005 -235
Azië Totaal 2010 5.846
Azië Totaal 2015 28.779
Azië Totaal 2016 43.814
Azië Totaal 2017 30.341
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 1996 6.858
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2000 21.392
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2005 3.742
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2010 24.614
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2015 23.172
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2016 29.235
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2017 37.145
Oceanië Totaal 1996 -114
Oceanië Totaal 2000 471
Oceanië Totaal 2005 -228
Oceanië Totaal 2010 20
Oceanië Totaal 2015 466
Oceanië Totaal 2016 420
Oceanië Totaal 2017 349
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 1996 -401
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 2000 5.450
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 2005 4.253
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 2010 21.761
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 2015 23.222
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 2016 26.343
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Totaal 2017 32.046
(voormalig) Joegoslavië Totaal 1996 2.357
(voormalig) Joegoslavië Totaal 2000 3.546
(voormalig) Joegoslavië Totaal 2005 -946
(voormalig) Joegoslavië Totaal 2010 -87
(voormalig) Joegoslavië Totaal 2015 152
(voormalig) Joegoslavië Totaal 2016 499
(voormalig) Joegoslavië Totaal 2017 464
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 1996 239
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2000 7.792
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2005 -3.058
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2010 1.172
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2015 226
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2016 619
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2017 1.904
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 1996 1.822
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2000 5.598
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2005 818
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2010 3.746
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2015 2.651
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2016 3.058
(voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2017 4.347
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 1996 160
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 2000 492
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 2005 437
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 2010 721
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 2015 382
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 2016 449
(voormalig) Tsjecho-Slowakije Totaal 2017 652
Onbekende migratieachtergrond Totaal 1996 0
Onbekende migratieachtergrond Totaal 2000 0
Onbekende migratieachtergrond Totaal 2005 0
Onbekende migratieachtergrond Totaal 2010 0
Onbekende migratieachtergrond Totaal 2015 0
Onbekende migratieachtergrond Totaal 2016 0
Onbekende migratieachtergrond Totaal 2017 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling van de inwoners in Nederland naar migratieachtergrond en generatie.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking op 1 januari (beginbevolking) naar migratieachtergrond en generatie;
- Bevolkingsgroei (totaal) naar migratieachtergrond en generatie;
- Levendgeborenen naar migratieachtergrond en generatie;
- Overledenen naar migratieachtergrond en generatie;
- Immigratie naar migratieachtergrond en generatie;
- Emigratie naar migratieachtergrond en generatie;
- Correcties naar migratieachtergrond en generatie;
- Bevolking op 31 december (eindbevolking) naar migratieachtergrond en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Migratiesaldo
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratieoverschot inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het
buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.