Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Geslacht Leeftijd Gemeenten Perioden Migratiesaldo Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Migratiesaldo Migratiesaldo exclusief administratie... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alkmaar 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Almere 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alphen aan den Rijn 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amersfoort 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Apeldoorn 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arnhem 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Breda 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Delft 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deventer 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dordrecht 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ede 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Eindhoven 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Emmen 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Enschede 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groningen (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlem 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlemmermeer 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Hertogenbosch 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leiden 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maastricht 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nijmegen 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tilburg 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Utrecht (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venlo 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westland 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zaanstad 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zoetermeer 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwolle 2020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige gemeenten 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nederland 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Alkmaar 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Almere 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Alphen aan den Rijn 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Amersfoort 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Amsterdam 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Apeldoorn 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Arnhem 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Breda 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Delft 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Deventer 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Dordrecht 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ede 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Eindhoven 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Emmen 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Enschede 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Groningen (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Haarlem 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Haarlemmermeer 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 's-Hertogenbosch 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leiden 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Maastricht 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nijmegen 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Rotterdam 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Tilburg 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Utrecht (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Venlo 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Westland 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zaanstad 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zoetermeer 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zwolle 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Overige gemeenten 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Nederland 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Alkmaar 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Almere 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Alphen aan den Rijn 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Amersfoort 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Amsterdam 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Apeldoorn 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Arnhem 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Breda 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Delft 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Deventer 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Dordrecht 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ede 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Eindhoven 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Emmen 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Enschede 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Groningen (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Haarlem 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Haarlemmermeer 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 's-Hertogenbosch 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leiden 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Maastricht 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Nijmegen 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Rotterdam 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Tilburg 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Utrecht (gemeente) 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Venlo 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Westland 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Zaanstad 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Zoetermeer 2020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi- en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.

Herziening van de tabel van de bevolkings- en huishoudensstatistieken:
het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt in 2021/2022 herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2020:
De cijfers van de bevolkingsontwikkeling over 2019 zijn toegevoegd;
De cijfers omtrent bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 21 april 2020:
De cijfers van de bevolkingsontwikkeling over 2018 zijn toegevoegd;
De cijfers omtrent bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.
Het cijfer over 2018 van het gemiddeld aantal personen per huishouden in de regio Nederland was een factor 2 te hoog. Dit is nu gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden cijfers over de bevolkingsontwikkeling van 2020 en cijfers over de bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Migratiesaldo
Personen die zich in de gemeente vestigen (uit andere gemeenten of buitenland) min inwoners die zijn vertrokken uit de gemeente (naar andere gemeenten of buitenland).
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties:
Personen die zich in de gemeente vestigen (uit andere gemeenten of buitenland (immigratie)) min inwoners die zijn vertrokken uit de gemeente (naar andere gemeenten of buitenland (emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties)).
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Vestiging uit andere gemeente:
Personen die verhuizen waarbij het oude adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vestiging.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.

Vertrek naar andere gemeente:
Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vertrek.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.

Immigratie:
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo exclusief administratie...
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Personen die zich in de gemeente vestigen (uit andere gemeenten of buitenland (immigratie)) min inwoners die zijn vertrokken uit de gemeente (naar andere gemeenten of buitenland (emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties)).
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Vestiging uit andere gemeente:
Personen die verhuizen waarbij het oude adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vestiging.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.

Vertrek naar andere gemeente:
Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vertrek.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.

Immigratie:
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.