Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Goederensoorten Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal goederen Zweden 2007* 4.799.448 5.535.610
01011010 Fokpaarden van zuiver ras. Zweden 2007* 63 9
01011090 Fokezels van zuiver ras. Zweden 2007* . 0
01011100 Fokpaarden van zuiver ras. Zweden 2007* . .
01011910 Slachtpaarden. Zweden 2007* . .
01011990 Paarden, levend (m.u.v. fokd... Zweden 2007* . .
01012010 Ezels, levend. Zweden 2007* . .
01012090 Muildieren en muilezels, lev... Zweden 2007* . .
01019011 Slachtpaarden. Zweden 2007* 0 .
01019019 Paarden, levend (m.u.v. fokd... Zweden 2007* . 72
01019030 Ezels, levend. Zweden 2007* . .
01019090 Muildieren en muilezels, lev... Zweden 2007* . .
01021010 Fokvaarzen "vrouwelijke fokr... Zweden 2007* . .
01021030 Fokkoeien "vrouwelijke fokru... Zweden 2007* . .
01021090 Fokrunderen van zuiver ras (... Zweden 2007* . .
01029005 Runderen "huisdieren", leven... Zweden 2007* . .
01029021 Slachtrunderen "huisdieren" ... Zweden 2007* . .
01029029 Runderen "huisdieren", leven... Zweden 2007* . .
01029041 Slachtrunderen "huisdieren" ... Zweden 2007* . .
01029049 Runderen "huisdieren", leven... Zweden 2007* . .
01029051 Slachtvaarzen "vrouwelijke s... Zweden 2007* . .
01029059 Vaarzen "vrouwelijke rundere... Zweden 2007* . .
01029061 Slachtkoeien "vrouwelijke sl... Zweden 2007* . 0
01029069 Koeien "vrouwelijke runderen... Zweden 2007* . .
01029071 Slachtrunderen "huisdieren" ... Zweden 2007* . .
01029079 Runderen "huisdieren", leven... Zweden 2007* . .
01029090 Runderen, levend (m.u.v. fok... Zweden 2007* . .
01031000 Fokvarkens van zuiver ras. Zweden 2007* . .
01039110 Varkens "huisdieren", levend... Zweden 2007* . .
01039190 Varkens "in het wild levend"... Zweden 2007* . .
01039211 Zeugen "huisdieren", levend,... Zweden 2007* . .
01039219 Varkens "huisdieren", levend... Zweden 2007* . .
01039290 Varkens "in het wild levend"... Zweden 2007* . .
01041010 Fokschapen van zuiver ras. Zweden 2007* . .
01041030 Lammeren "schapen < 1 jaar",... Zweden 2007* . .
01041080 Schapen, levend (m.u.v. fokd... Zweden 2007* . .
01042010 Fokgeiten van zuiver ras. Zweden 2007* . .
01042090 Geiten, levend (m.u.v. fokdi... Zweden 2007* . .
01051111 Vrouwelijke selectie- en ver... Zweden 2007* . .
01051119 Vrouwelijke selectie- en ver... Zweden 2007* . .
01051191 Hanen en kippen "pluimvee" v... Zweden 2007* . .
01051199 Hanen en kippen "pluimvee", ... Zweden 2007* . .
01051200 Kalkoenen "pluimvee", levend... Zweden 2007* . .
01051920 Ganzen "pluimvee", levend, m... Zweden 2007* . .
01051990 Eenden en parelhoenders "plu... Zweden 2007* . .
01059200 Hanen en kippen "pluimvee", ... Zweden 2007* . .
01059300 Hanen en kippen "pluimvee", ... Zweden 2007* . .
01059400 Hanen en kippen "pluimvee", ... Zweden 2007* . .
01059910 Eenden "pluimvee", levend, m... Zweden 2007* . .
01059920 Ganzen "pluimvee", levend, m... Zweden 2007* . .
01059930 Kalkoenen "pluimvee", levend... Zweden 2007* . .
01059950 Parelhoenders "pluimvee", le... Zweden 2007* . .
01060010 Tamme konijnen, levend. Zweden 2007* . .
01060020 Duiven, levend. Zweden 2007* . .
01060090 Levende dieren (m.u.v. paard... Zweden 2007* . .
01061100 Levende primaten. Zweden 2007* . 205
01061200 Levende walvissen, dolfijnen... Zweden 2007* . .
01061910 Tamme konijnen, levend. Zweden 2007* . .
01061990 Levende zoogdieren (m.u.v. p... Zweden 2007* . .
01062000 Levende reptielen "slangen e... Zweden 2007* . .
01063100 Levende roofvogels. Zweden 2007* . .
01063200 Levende psittaciformes "pape... Zweden 2007* . .
01063910 Levende duiven. Zweden 2007* . .
01063990 Levende vogels (m.u.v. roofv... Zweden 2007* . .
01069000 Levende dieren (m.u.v. zoogd... Zweden 2007* . 1.117
02011000 Runderen, hele en halve dier... Zweden 2007* . .
02012020 "compensated Quarters" van r... Zweden 2007* . .
02012030 Voorvoeten en voorspannen va... Zweden 2007* . 5
02012050 Achtervoeten en achterspanne... Zweden 2007* . 11
02012090 Vlees van runderen, met been... Zweden 2007* . 206
02013000 Vlees van runderen, uitgebee... Zweden 2007* 406 26.822
02021000 Runderen, hele en halve dier... Zweden 2007* . 77
02022010 "compensated Quarters" van r... Zweden 2007* . .
02022030 Voorvoeten en voorspannen va... Zweden 2007* . .
02022050 Achtervoeten en achterspanne... Zweden 2007* . .
02022090 Vlees van runderen, met been... Zweden 2007* 1 95
02023010 Voorvoeten van runderen, uit... Zweden 2007* . .
02023050 "crops", "chucks And blades"... Zweden 2007* . .
02023090 Vlees van runderen, uitgebee... Zweden 2007* . 9.763
02031110 Varkens "huisdieren", hele e... Zweden 2007* . .
02031190 Varkens "in het wild levend"... Zweden 2007* . .
02031211 Hammen en delen daarvan, met... Zweden 2007* 7 .
02031219 Schouders en delen daarvan, ... Zweden 2007* . .
02031290 Hammen en schouders, alsmede... Zweden 2007* . 34
02031911 Voorstukken en delen daarvan... Zweden 2007* . .
02031913 Karbonadestrengen en delen d... Zweden 2007* 113 11
02031915 Buiken "buikspek" en delen d... Zweden 2007* . 0
02031955 Vlees van varkens "huisdiere... Zweden 2007* 147 5.128
02031959 Vlees van varkens "huisdiere... Zweden 2007* . 97
02031990 Vlees van varkens "in het wi... Zweden 2007* . .
02032110 Varkens "huisdieren", hele e... Zweden 2007* . .
02032190 Varkens "in het wild levend"... Zweden 2007* . .
02032211 Hammen en delen daarvan, met... Zweden 2007* . .
02032219 Schouders en delen daarvan, ... Zweden 2007* . .
02032290 Hammen en schouders, alsmede... Zweden 2007* . .
02032911 Voorstukken en delen daarvan... Zweden 2007* . .
02032913 Karbonadestrengen en delen d... Zweden 2007* . 164
02032915 Buiken "buikspek" en delen d... Zweden 2007* . .
02032955 Vlees van varkens "huisdiere... Zweden 2007* . 1.805
02032959 Vlees van varkens "huisdiere... Zweden 2007* . 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers van de internationale handel worden elk kwartaal
geactualiseerd op het meest gedetailleerde niveau, per
goederensoort,(8-digits) gepubliceerd.
Voor de jaren 1996 tot 2004 zijn de cijfers op jaarbasis
beschikbaar, vanaf 2005 op maandbasis.
Voor de indeling van de goederensoorten wordt uitgegaan van de
Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De Gecombineerde Nomenclatuur is
gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem. De basis voor deze meest
gedetailleerde goederenindeling is de Goederennaamlijst voor de
Statistieken van de Internationale Handel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Versie 05-05-2007
Trendbreuk 2006 / 2007
In 2007 is de goederennaamlijst herzien. Tegelijkertijd is ook de SITC
goederenclassificatie herzien. Dit heeft consequenties voor de in deze
tabel gepresenteerde cijfers. Sommige goederen zijn door deze
herzieningen op een andere wijze geclassificeerd.
De vergelijkbaarheid van 2007 en later, ten opzichte van 2006 en
eerder, is hierdoor minder.

Versie 13-9-2006
Er wordt sinds kort een nieuwe routine bij de dataverzameling
en -verwerking van goederensoorten ingezet waardoor er kleine
verschillen met de voorafgaande publicatie kunnen optreden.
Daarnaast werd er voorheen gedurende het proces voortijdig afgerond.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije
verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de
invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer
behoren ook tijdelijk ingevoerde goederen die in Nederland, in opdracht
van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve
loonveredeling). Hetzelfde geldt voor goederen uit niet-EU-landen die via
een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen.
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief
vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd. Tot de uitvoer behoren
ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in
het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.