Prognose huishoudens; intervallen personen, huishoudenspositie, 2007 - 2050

Prognose huishoudens; intervallen personen, huishoudenspositie, 2007 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Totale bevolking Totaal mannen en vrouwen (aantal) Totale bevolking Mannen (aantal) Totale bevolking Vrouwen (aantal) Alleenstaande personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Samenwonende personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Thuiswonende kinderen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Eenouders Totaal mannen en vrouwen (aantal) Overige personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) In institutie wonende personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Huishoudens Totaal huishoudens (aantal) Huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal)
Prognose 2007 16.353.976 8.084.924 8.269.052 2.556.158 8.281.830 4.581.352 461.096 267.403 206.137 7.199.519 2,24
Prognose 2010 16.432.521 8.121.346 8.311.175 2.686.473 8.276.983 4.523.999 479.470 273.258 192.338 7.346.498 2,21
Prognose 2020 16.747.901 8.289.008 8.458.893 3.103.455 8.361.570 4.334.743 491.426 294.512 162.194 7.820.761 2,12
Prognose 2030 16.975.876 8.396.765 8.579.111 3.401.351 8.334.142 4.259.840 479.519 304.560 196.465 8.093.559 2,07
Prognose 2040 16.963.089 8.372.511 8.590.578 3.519.204 8.119.230 4.298.874 484.400 306.923 234.461 8.108.709 2,06
Prognose 2050 16.797.106 8.285.554 8.511.552 3.518.346 7.968.719 4.263.201 486.583 308.180 252.076 8.034.880 2,06
Ondergrens 95% prognose-interval 2007 16.288.826 8.050.647 8.238.178 2.345.289 8.030.150 4.494.943 420.745 253.008 192.550 7.071.875 2,19
Ondergrens 95% prognose-interval 2010 16.122.737 7.960.142 8.162.595 2.246.871 7.757.587 4.328.254 399.318 243.687 163.723 7.047.645 2,12
Ondergrens 95% prognose-interval 2020 15.515.549 7.652.193 7.863.356 2.210.356 7.265.007 3.830.402 353.617 234.217 96.521 7.118.164 1,95
Ondergrens 95% prognose-interval 2030 14.803.874 7.276.368 7.527.505 2.141.187 6.831.456 3.441.776 308.737 226.440 93.580 7.018.486 1,85
Ondergrens 95% prognose-interval 2040 13.820.796 6.769.341 7.051.455 1.988.158 6.306.476 3.255.370 282.246 211.253 86.541 6.681.098 1,80
Ondergrens 95% prognose-interval 2050 12.854.110 6.299.172 6.554.938 1.783.185 5.863.087 2.928.137 257.741 195.170 71.044 6.358.505 1,75
Bovengrens 95% prognose-interval 2007 16.406.846 8.111.891 8.294.955 2.768.467 8.523.972 4.673.675 503.332 283.861 221.396 7.359.680 2,28
Bovengrens 95% prognose-interval 2010 16.690.506 8.252.338 8.438.168 3.127.622 8.749.343 4.707.541 562.417 307.568 226.848 7.655.998 2,29
Bovengrens 95% prognose-interval 2020 17.875.111 8.859.359 9.015.752 4.043.900 9.347.357 4.825.315 633.934 367.504 239.514 8.510.688 2,29
Bovengrens 95% prognose-interval 2030 19.081.129 9.460.825 9.620.304 4.676.781 9.813.561 5.059.510 658.942 402.086 333.091 9.128.111 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2040 20.113.970 9.959.643 10.154.327 5.104.346 9.888.388 5.368.234 696.718 437.007 452.646 9.543.871 2,36
Bovengrens 95% prognose-interval 2050 20.956.791 10.362.500 10.594.291 5.372.229 10.064.930 5.664.380 731.902 474.458 546.433 9.855.255 2,41
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen
onderscheiden naar huishoudenspositie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: om het jaar

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 april 2007.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals
eerder hier gemeld in het 1e kwartaal van 2009 maar, in de loop
van de 2e helft 2009 worden aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Totaal mannen en vrouwen
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal mannen en vrouwen
Thuiswonende kinderen
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden
ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke
staat om als kind te worden geclassificeerd.
Totaal mannen en vrouwen
Eenouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Totaal mannen en vrouwen
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers die bij
een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
Totaal mannen en vrouwen
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Totaal mannen en vrouwen
Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Totaal huishoudens
Gemiddelde huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier
huishouden.