Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Prognose/waarneming Perioden Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Waarneming 2070
Prognose 1996-2050 2070
Prognose 1998-2050 2070
Prognose 2000-2050 2070
Prognose 2002-2050 2070
Prognose 2004-2050 2070
Prognose 2006-2050 2070
Prognose 2008-2050 2070
Prognose 2010-2060 2070
Prognose 2011-2060 2070
Prognose 2012-2060 2070
Prognose 2013-2060 2070
Prognose 2014-2060 2070
Prognose 2015-2060 2070
Prognose 2016-2060 2070
Prognose 2017-2060 2070
Prognose 2018-2060 2070
Prognose 2019-2060 2070
Prognose 2020-2070 2070 49.560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers waarnemingen en prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen, de buitenlandse migratie en de bevolkingsgroei. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 1950-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers en waarnemingen.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De tabel is uitgebreid met de prognose 2020-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2021 worden de nieuwe prognose cijfers in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.