Prijsindexcijfers ingenieurs; jaarprijsindex

Prijsindexcijfers ingenieurs; jaarprijsindex

Ingenieursdiensten Perioden Gerealiseerde uurtarieven Prijsindexcijfers (2000 = 100) Standaarduurtarieven Prijsindexcijfers (2000 = 100)
Totaal ingenieursdiensten 2000 100,0 100,0
Totaal ingenieursdiensten 2001 103,4 105,5
Totaal ingenieursdiensten 2002 108,3 110,6
Totaal ingenieursdiensten 2003 114,3 115,7
Totaal ingenieursdiensten 2004* 115,6 117,4
Totaal ingenieursdiensten 2005* . 120,0
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2000 100 100
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2001 103 104
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2002 112 111
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2003 114 119
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2004* 114 122
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2005* . 124
Technische installaties & Telematica 2000 100 100
Technische installaties & Telematica 2001 103 105
Technische installaties & Telematica 2002 108 109
Technische installaties & Telematica 2003 115 113
Technische installaties & Telematica 2004* 115 115
Technische installaties & Telematica 2005* . 118
Waterbouw & Infrastructuur 2000 . 100
Waterbouw & Infrastructuur 2001 . 108
Waterbouw & Infrastructuur 2002 . 115
Waterbouw & Infrastructuur 2003 . 120
Waterbouw & Infrastructuur 2004* . 122
Waterbouw & Infrastructuur 2005* . 122
Overige ing.diensten (excl Waterb&Infra) 2000 . 100
Overige ing.diensten (excl Waterb&Infra) 2001 . 107
Overige ing.diensten (excl Waterb&Infra) 2002 . 113
Overige ing.diensten (excl Waterb&Infra) 2003 . 117
Overige ing.diensten (excl Waterb&Infra) 2004* . 119
Overige ing.diensten (excl Waterb&Infra) 2005* . 122
Overige ing.diensten (incl Waterb&Infra) 2000 100 .
Overige ing.diensten (incl Waterb&Infra) 2001 104 .
Overige ing.diensten (incl Waterb&Infra) 2002 108 .
Overige ing.diensten (incl Waterb&Infra) 2003 113 .
Overige ing.diensten (incl Waterb&Infra) 2004* 117 .
Overige ing.diensten (incl Waterb&Infra) 2005* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers, jaarcijfers, jaarmutaties enwegingsfactoren
naar deelmarkten, gerealiseerde uurtarieven jaarlijks.
2000 - 2005.
Gewijzigd op 30 januari 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gerealiseerde uurtarieven
Na afloop van het kwartaal wordt geënquêteerd hoeveel uren de
medewerkers van een ingenieursbureau voor klanten
hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst uit de verleende
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van ingenieursdiensten. Na afloop van het kwartaal wordt
geënquêteerd hoeveel uren de de medewerkers van een ingenieursbureau
voor de klant hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst van de verleende
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Standaarduurtarieven
Standaarduurtarieven zijn de externe uurtarieven die een
ingenieursbureau als richtlijn hanteert. Omdat deze standaarduurtarieven
niet daadwerkelijk gerealiseerd hoeven worden, wordt hieruit alleen een
index berekend als referentie- en onderzoeksmateriaal.
Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
ingenieursdiensten. Standaarduurtarieven zijn de externe uurtarieven die
een ingenieursbureau als richtlijn hanteert. Omdat deze
standaarduurtarieven niet daadwerkelijk gerealiseerd hoeven worden,
wordt hieruit alleen een index berekend als
referentie- en onderzoeksmateriaal.