Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2006

Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2006

Kenmerken Perioden Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1000) Werkzame beroepsbevolking (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Kan op korte termijn beginnen (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken gezocht (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken niet gezocht (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Wel afgelopen 6 maanden gezocht (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Niet afgelopen 6 maanden gezocht (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Vanwege weinig resultaat (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan op korte termijn beginnen Overige redenen (x 1000) Wil werk van 12 uur of meer per week Kan niet op korte termijn beginnen (x 1000) Wil geen werk van 12 uur of meer Wil geen werk van 12 uur of meer (x 1000) Wil geen werk van 12 uur of meer Reden wil geen werk 12 uur of meer Zorg voor gezin of huishouden (x 1000) Wil geen werk van 12 uur of meer Reden wil geen werk 12 uur of meer Opleiding/studie (x 1000) Wil geen werk van 12 uur of meer Reden wil geen werk 12 uur of meer Vut (x 1000) Wil geen werk van 12 uur of meer Reden wil geen werk 12 uur of meer Ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1000) Wil geen werk van 12 uur of meer Reden wil geen werk 12 uur of meer Andere redenen (x 1000)
Mannen en vrouwen 2000 10.729 6.917 718 522 270 252 64 188 66 122 196 3.094 876 898 272 570 478
Mannen en vrouwen 2001 10.801 7.021 676 476 252 224 59 166 55 110 200 3.104 894 880 299 612 420
Mannen en vrouwen 2002 10.863 7.035 713 516 302 214 58 156 51 104 197 3.115 789 905 366 647 406
Mannen en vrouwen 2003 10.903 7.001 864 666 399 267 73 193 71 123 198 3.038 698 915 388 646 391
Mannen en vrouwen 2004 10.925 6.919 1.004 795 479 315 95 220 84 136 209 3.003 647 937 400 643 376
Mannen en vrouwen 2005 10.943 6.918 1.047 814 483 331 107 224 85 139 233 2.978 586 955 393 660 385
Mannen en vrouwen 2006 10.964 7.074 970 753 413 341 105 236 83 153 217 2.920 491 970 384 652 423
Mannen 2000 5.434 4.162 279 212 114 98 26 72 29 43 67 994 13 446 198 241 96
Mannen 2001 5.470 4.185 263 193 109 85 22 63 23 41 70 1.022 15 442 211 256 98
Mannen 2002 5.497 4.157 301 235 147 88 26 62 23 39 66 1.039 12 449 206 271 101
Mannen 2003 5.512 4.096 381 312 205 107 29 77 34 43 69 1.034 11 454 211 267 91
Mannen 2004 5.516 4.019 449 368 246 121 40 81 33 48 81 1.048 11 459 215 271 91
Mannen 2005 5.519 3.981 457 372 238 134 43 91 35 56 85 1.081 9 476 220 279 97
Mannen 2006 5.524 4.040 414 334 191 143 47 96 35 61 80 1.070 9 478 217 270 96
Vrouwen 2000 5.295 2.755 439 310 157 153 37 116 37 79 129 2.100 863 452 74 329 382
Vrouwen 2001 5.332 2.836 413 283 143 139 37 102 33 70 130 2.082 879 438 88 356 322
Vrouwen 2002 5.366 2.878 413 281 155 126 32 94 28 66 132 2.076 777 457 160 376 305
Vrouwen 2003 5.391 2.905 483 354 194 160 44 116 37 79 128 2.004 686 461 176 379 301
Vrouwen 2004 5.409 2.899 555 427 233 194 55 139 51 88 128 1.955 635 478 185 372 285
Vrouwen 2005 5.424 2.937 590 442 245 198 64 133 50 84 148 1.897 577 479 173 381 288
Vrouwen 2006 5.441 3.034 556 419 222 198 58 140 48 91 137 1.850 481 492 167 382 328
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2006

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Wil werk van 12 uur of meer per week
Wil werk van twaalf uur of meer per week bestaat uit 'kan op korte
termijn beginnen' en 'kan niet op korte termijn beginnen'.
Wil werk van 12 uur of meer per week
Wil werk van twaalf uur of meer per week bestaat uit 'kan op korte
termijn beginnen' en 'kan niet op korte termijn beginnen'.
Kan op korte termijn beginnen
Kan op korte termijn beginnen bestaat uit 'afgelopen vier weken gezocht'
en afgelopen vier weken niet gezocht'.
Kan op korte termijn beginnen
Kan op korte termijn beginnen bestaat uit 'afgelopen vier weken gezocht'
en afgelopen vier weken niet gezocht'.
Afgelopen 4 weken gezocht
Afgelopen vier weken gezocht staat gelijk aan de werkloze
beroepsbevolking.
Personen (15 tot 65 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.
Afgelopen 4 weken niet gezocht
Afgelopen vier weken niet gezocht bestaat uit 'wel afgelopen zes maanden
gezocht' en 'niet afgelopen zes maanden gezocht'.
Wel afgelopen 6 maanden gezocht
Afgelopen zes maanden wel gezocht naar werk.
Niet afgelopen 6 maanden gezocht
Afgelopen zes maanden niet gezocht naar werk.
Vanwege weinig resultaat
Afgelopen zes maanden niet gezocht vanwege weinig resultaat
Overige redenen
Kan niet op korte termijn beginnen
Wil twaalf uur per week of meer werken maar kan niet op korte
termijn beginnen.
Wil geen werk van 12 uur of meer
Wil niet twaalf uur per week of meer werken bestaat uit 'wil werk van
minder dan twaalf uur per week' en 'wil of kan niet werken'.
Wil geen werk van 12 uur of meer
Wil niet twaalf uur per week of meer werken bestaat uit 'wil werk van
minder dan twaalf uur per week' en 'wil of kan niet werken'.
Reden wil geen werk 12 uur of meer
Zorg voor gezin of huishouden
Opleiding/studie
Vut
Ziekte/arbeidsongeschiktheid
Andere redenen