Immi- en emigratie; geslacht, geboorteland en plaats in gezin, 1995-2009

Immi- en emigratie; geslacht, geboorteland en plaats in gezin, 1995-2009

Geslacht Geboorteland Plaats in het gezin Perioden Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo Migratiesaldo exclusief administratie... (aantal) Administratieve correcties Administratieve opnemingen (aantal) Administratieve correcties Administratieve afvoeringen (aantal) Administratieve correcties Saldo administratieve correcties (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Totaal personen 2008 143.516 117.779 90.067 25.737 53.449 42.250 69.962 -27.712
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Totaal personen 2009 146.378 111.897 85.357 34.481 61.021 41.653 68.193 -26.540
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Totaal in gezinsverband 2008 24.906 42.453 36.953 -17.547 -12.047 3.883 9.383 -5.500
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Totaal in gezinsverband 2009 25.509 36.536 31.800 -11.027 -6.291 3.322 8.058 -4.736
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in echtpaar 2008 10.654 28.027 25.657 -17.373 -15.003 1.228 3.598 -2.370
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in echtpaar 2009 11.352 23.655 21.520 -12.303 -10.168 914 3.049 -2.135
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in eenoudergezin met vader 2008 946 1.287 858 -341 88 200 629 -429
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in eenoudergezin met vader 2009 1.120 1.226 814 -106 306 184 596 -412
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in eenoudergezin met moeder 2008 10.778 10.959 8.693 -181 2.085 2.188 4.454 -2.266
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in eenoudergezin met moeder 2009 11.226 9.866 7.975 1.360 3.251 1.968 3.859 -1.891
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in samenwonend paar met kin... 2008 2.528 2.180 1.745 348 783 267 702 -435
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Personen in samenwonend paar met kin... 2009 1.811 1.789 1.491 22 320 256 554 -298
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Alleengaanden 2008 118.610 75.326 53.114 43.284 65.496 38.367 60.579 -22.212
Mannen en vrouwen Totaal geboorteland Alleengaanden 2009 120.869 75.361 53.557 45.508 67.312 38.331 60.135 -21.804
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Totaal personen 2008 48.597 29.050 19.498 19.547 29.099 13.326 22.878 -9.552
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Totaal personen 2009 52.711 28.864 20.041 23.847 32.670 12.328 21.151 -8.823
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Totaal in gezinsverband 2008 7.642 8.186 6.515 -544 1.127 698 2.369 -1.671
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Totaal in gezinsverband 2009 8.540 8.113 6.615 427 1.925 579 2.077 -1.498
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in echtpaar 2008 2.138 4.899 4.095 -2.761 -1.957 235 1.039 -804
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in echtpaar 2009 2.627 5.028 4.283 -2.401 -1.656 182 927 -745
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in eenoudergezin met vader 2008 285 343 202 -58 83 27 168 -141
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in eenoudergezin met vader 2009 377 333 186 44 191 33 180 -147
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in eenoudergezin met moeder 2008 4.334 2.674 2.033 1.660 2.301 415 1.056 -641
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in eenoudergezin met moeder 2009 5.027 2.510 1.961 2.517 3.066 342 891 -549
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in samenwonend paar met kin... 2008 885 270 185 615 700 21 106 -85
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Personen in samenwonend paar met kin... 2009 509 242 185 267 324 22 79 -57
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Alleengaanden 2008 40.955 20.864 12.983 20.091 27.972 12.628 20.509 -7.881
Mannen en vrouwen Totaal niet-westers Alleengaanden 2009 44.171 20.751 13.426 23.420 30.745 11.749 19.074 -7.325
Mannen en vrouwen Totaal westers Totaal personen 2008 94.919 88.729 70.569 6.190 24.350 28.924 47.084 -18.160
Mannen en vrouwen Totaal westers Totaal personen 2009 93.667 83.033 65.316 10.634 28.351 29.325 47.042 -17.717
Mannen en vrouwen Totaal westers Totaal in gezinsverband 2008 17.264 34.267 30.438 -17.003 -13.174 3.185 7.014 -3.829
Mannen en vrouwen Totaal westers Totaal in gezinsverband 2009 16.969 28.423 25.185 -11.454 -8.216 2.743 5.981 -3.238
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in echtpaar 2008 8.516 23.128 21.562 -14.612 -13.046 993 2.559 -1.566
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in echtpaar 2009 8.725 18.627 17.237 -9.902 -8.512 732 2.122 -1.390
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in eenoudergezin met vader 2008 661 944 656 -283 5 173 461 -288
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in eenoudergezin met vader 2009 743 893 628 -150 115 151 416 -265
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in eenoudergezin met moeder 2008 6.444 8.285 6.660 -1.841 -216 1.773 3.398 -1.625
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in eenoudergezin met moeder 2009 6.199 7.356 6.014 -1.157 185 1.626 2.968 -1.342
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in samenwonend paar met kin... 2008 1.643 1.910 1.560 -267 83 246 596 -350
Mannen en vrouwen Totaal westers Personen in samenwonend paar met kin... 2009 1.302 1.547 1.306 -245 -4 234 475 -241
Mannen en vrouwen Totaal westers Alleengaanden 2008 77.655 54.462 40.131 23.193 37.524 25.739 40.070 -14.331
Mannen en vrouwen Totaal westers Alleengaanden 2009 76.698 54.610 40.131 22.088 36.567 26.582 41.061 -14.479
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie van personen vanuit het buitenland naar Nederland en emigratie van personen uit Nederland naar het buitenland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Buitenlandse migratie naar geslacht, geboorteland en plaats in het gezin;
- Administratieve correcties naar geslacht, geboorteland en plaats in het gezin.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2010:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Vanaf 2010 is er geen informatie meer beschikbaar over plaats in het gezin tijdens de migratie.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse migratie
Personen die zich in Nederland vestigen of inwoners die Nederland verlaten
om zich buiten Nederland te vestigen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen
ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier
maanden Nederland te blijven.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers
over emigratie exclusief deze correcties.
.
Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte
verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat
hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.
.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de
administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het
gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een
andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse
gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers
over emigratie exclusief deze correcties.
.
Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte
verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat
hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.
.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de
administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het
gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een
andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse
gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland
verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan
cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.
.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de
administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het
gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een
andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse
gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo exclusief administratie...
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan
cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.
.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de
administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het
gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een
andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse
gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Administratieve correcties
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of
afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die
niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of
gemeentegrenswijziging.
Administratieve opnemingen
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet
het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit
een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit
Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoeringen
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de
verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet
bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een
Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.
Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de
administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters
van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is
niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon
vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een
persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van
een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats
van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en
waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan
op de hoogte heeft gesteld.