Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Perioden Levendgeborenen Jongens en meisjes (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijken (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal partnerschappen (aantal)
Donderdag 1 februari 1996 547 114
Donderdag 8 februari 1996 504 103
Donderdag 15 februari 1996 539 129
Donderdag 22 februari 1996 512 145
Donderdag 29 februari 1996 499 420
Dinsdag 1 februari 2000 614 115 6
Dinsdag 8 februari 2000 632 101 6
Dinsdag 15 februari 2000 583 103 12
Dinsdag 22 februari 2000 636 213 14
Dinsdag 29 februari 2000 537 380 17
Zondag 1 februari 2004 396 2 0
Zondag 8 februari 2004 418 12 0
Zondag 15 februari 2004 461 7 0
Zondag 22 februari 2004 414 6 1
Zondag 29 februari 2004 409 15 0
Vrijdag 1 februari 2008 497 153 9
Vrijdag 8 februari 2008 535 304 23
Vrijdag 15 februari 2008 527 193 14
Vrijdag 22 februari 2008 537 254 18
Vrijdag 29 februari 2008 481 450 36
2012 woensdag 1 februari 494 127 31
2012 woensdag 8 februari 493 73 27
2012 woensdag 15 februari 528 80 29
2012 woensdag 22 februari 515 115 33
2012 woensdag 29 februari 475 174 43
2016 maandag 1 februari 508 152 109
2016 maandag 8 februari 489 153 100
2016 maandag 15 februari 439 184 103
2016 maandag 22 februari 435 168 137
2016 maandag 29 februari 455 293 135
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bevolkingsontwikkeling in Nederland, per dag.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levendgeborenen;
- Overledenen;
- Huwelijkssluitingen (exclusief gesloten partnerschapsregistraties);
- Partnerschapsregistraties
- (Echt)scheidingen (vanaf 2010 inclusief ontbonden partnerschapsregistraties);
- Binnen Nederland verhuisde personen;
- Buitenlandse migratie;
- Nationaliteitswijzigingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
De manier waarop de cijfers over bevolkingsontwikkeling worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van bevolkingsontwikkeling over 2013 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op in 2013.

De cijfers van de maandtotalen kunnen afwijken van de cijfers per maand in andere tabellen. Het verschil wordt verklaard door berichten van het voorgaande jaar die het CBS in het waarnemingsjaar heeft ontvangen, de zogenaamde nagekomen berichten.
Omdat in de tabel de exacte gebeurtenisdatum van een geboorte, een overlijden, en dergelijke in een bepaald waarnemingsjaar wordt getoond kunnen nagekomen berichten hierin niet zonder meer worden opgenomen. Dit is in de tabel opgelost door per jaar een categorie ‘Overig’ op te nemen. Deze categorie bevat de nagekomen berichten.
Voor een uitgebreide uitleg van ‘nagekomen berichten’ wordt verwezen naar de korte onderzoekbeschrijving ‘Bevolkingsstatistiek’, zie paragraaf 4.

Wijzigingen per 8 september 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Geteld is naar de datum waarop de geboorte heeft plaatsgevonden.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Jongens en meisjes
Huwelijkssluitingen
Trendbreuk huwelijkssluitingen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk. Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht. Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijken
Partnerschapsregistraties
Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal partnerschappen