Verkiezingen; historische uitslagen Europees Parlement, 1979 - 2009

Verkiezingen; historische uitslagen Europees Parlement, 1979 - 2009

Perioden Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Kiesgerechtigden (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomst (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Totaal stemmen (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Ongeldige stemmen (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Geldige stemmen (aantal)
1979 9.808.176 58,1 5.700.603 33.300 5.667.303
1984 10.485.014 50,9 5.334.582 37.833 5.296.749
1989 11.099.123 47,5 5.270.374 28.041 5.242.333
1994 11.618.677 35,7 4.146.730 13.173 4.133.557
1999 11.862.864 30,0 3.560.764 16.356 3.544.408
2004 12.168.878 39,3 4.777.121 11.444 4.765.677
2009 12.445.497 36,8 4.573.743 19.879 4.553.864
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de historische uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen.
In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen;
- geldige stemmen per politieke groepering;
- zetelverdeling per politieke groepering.

Gegevens beschikbaar van 1979 tot en met 2009

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er worden door het CBS geen statistieken over deze verkiezingen meer gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden
Volgens de grondwet mag iedere Nederlander kiezen en gekozen worden. Het
begrip 'Nederlander' wordt uitgelegd als 'Nederlands staatsburger'.
Kiesrecht is dus gebonden aan staatsburgerschap, in tegenstelling tot
veel andere grondrechten. Toch mogen niet alle Nederlandse staatsburgers
stemmen. Want bij wet zijn uitgezonderd de Nederlanders:
- die op de dag van stemming jonger dan 18 jaar zijn;
- die van het kiesrecht zijn ontzet bij een rechterlijke uitspraak;
- die op grond van een rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke
stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten.
 
Nederlanders die niet in Nederland wonen hebben wel stemrecht voor de
Europese en Tweede Kamerverkiezingen.
Opkomst
Uitgebrachte stemmen per honderd kiesgerechtigden.
Totaal stemmen
Totaal geldige en ongeldige stemmen.
Geldige stemmen: stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.
Ongeldige stemmen
Een stem(biljet) is ongeldig wanneer:
a. er andere stembiljetten zijn gebruikt dan de stembiljetten die zijn
toegestaan door de Kieswet;
b. onduidelijk is op welke kandidaat een kiezer zijn stem heeft
uitgebracht;
c. er bijvoegingen zijn geplaatst op een stembiljet waardoor de kiezer
kan worden geïdentificeerd.
Ongeldige stemmen
Blanco en ongeldige stemmen.
 
Ongeldige stemmen
Een stem(biljet) is ongeldig wanneer:
a. er andere stembiljetten zijn gebruikt dan de stembiljetten die zijn
toegestaan door de Kieswet;
b. onduidelijk is op welke kandidaat een kiezer zijn stem heeft
uitgebracht;
c. er bijvoegingen zijn geplaatst op een stembiljet waardoor de kiezer kan
worden geïdentificeerd.
 
Blanco stemmen
In het stemlokaal bestaat de mogelijkheid blanco te stemmen. In het geval
een blanco stem wordt uitgebracht wordt deze als een ongeldige stem
gezien.
 
Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het
aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet
bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor
worden uitsluitend de geldige (alle stemmen minus de ongeldige en de
blanco stemmen) stemmen geteld.
 
Het uitbrengen van een blanco stem heeft evenals het niet-stemmen, geen
enkele invloed op de zetelverdeling. Dat een niet-uitgebrachte stem naar
de grootste partij gaat, is dus een misvatting.
(bron: Kiesraad)
Geldige stemmen
Geldige stemmen: stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.