Verkiezingen; historische uitslagen Europees Parlement, 1979 - 2009

Verkiezingen; historische uitslagen Europees Parlement, 1979 - 2009

Perioden Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Kiesgerechtigden (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomst (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Totaal stemmen (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Ongeldige stemmen (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Geldige stemmen (aantal) Geldige stemmen per politieke groepering CDA (%) Geldige stemmen per politieke groepering D66 (%) Geldige stemmen per politieke groepering GPV (%) Geldige stemmen per politieke groepering SGP (%) Geldige stemmen per politieke groepering ChristenUnie / SGP (%) Geldige stemmen per politieke groepering CPN (%) Geldige stemmen per politieke groepering PPR (%) Geldige stemmen per politieke groepering PSP (%) Geldige stemmen per politieke groepering GroenLinks (%) Geldige stemmen per politieke groepering PvdA (%) Geldige stemmen per politieke groepering VVD (%) Geldige stemmen per politieke groepering CD (Centrumdemocraten) (%) Geldige stemmen per politieke groepering SP (%) Geldige stemmen per politieke groepering Europese Groenen (%) Geldige stemmen per politieke groepering De Groenen (%) Geldige stemmen per politieke groepering Europa Transparant (%) Geldige stemmen per politieke groepering LPF (%) Geldige stemmen per politieke groepering PvdD (%) Geldige stemmen per politieke groepering PVV (%) Geldige stemmen per politieke groepering Overige partijen (%) Zetelverdeling per politieke groepering Totaal aantal zetels (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering CDA (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering D66 (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering GPV (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering SGP (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering ChristenUnie / SGP (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering CPN (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering PPR (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering PSP (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering GroenLinks (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering PvdA (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering VVD (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering CD (Centrumdemocraten) (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering SP (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering Europese Groenen (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering De Groenen (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering Europa Transparant (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering LPF (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering PvdD (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering PVV (aantal) Zetelverdeling per politieke groepering Overige partijen (aantal)
1979 9.808.176 58,1 5.700.603 33.300 5.667.303 35,6 9,0 1,1 2,2 1,7 1,6 1,7 30,4 16,1 - 0,4 25 10 2 - - - - - 9 4 - -
1984 10.485.014 50,9 5.334.582 37.833 5.296.749 30,0 2,3 5,2 5,6 33,7 18,9 2,5 1,3 - 0,4 25 8 - 1 2 9 5 - - - -
1989 11.099.123 47,5 5.270.374 28.041 5.242.333 34,6 6,0 5,9 7,0 30,7 13,6 0,8 0,7 - 0,8 25 10 1 1 2 8 3 - - - -
1994 11.618.677 35,7 4.146.730 13.173 4.133.557 30,8 11,7 7,8 3,7 22,9 17,9 1,0 1,3 2,4 - 0,5 31 10 4 2 1 8 6 - - - - -
1999 11.862.864 30,0 3.560.764 16.356 3.544.408 26,9 5,8 8,7 11,8 20,1 19,7 0,5 5,0 - 1,3 31 9 2 3 4 6 6 - 1 - -
2004 12.168.878 39,3 4.777.121 11.444 4.765.677 24,4 4,2 5,9 7,4 23,6 13,2 7,0 7,3 2,5 3,2 - 1,2 27 7 1 2 2 7 4 2 2 - - - -
2009 12.445.497 36,8 4.573.743 19.879 4.553.864 20,1 11,3 6,8 8,9 12,0 11,4 7,1 0,2 3,5 17 1,8 25 5 3 2 3 3 3 2 - - 4 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de historische uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen.
In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen;
- geldige stemmen per politieke groepering;
- zetelverdeling per politieke groepering.

Gegevens beschikbaar van 1979 tot en met 2009

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er worden door het CBS geen statistieken over deze verkiezingen meer gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden
Volgens de grondwet mag iedere Nederlander kiezen en gekozen worden. Het
begrip 'Nederlander' wordt uitgelegd als 'Nederlands staatsburger'.
Kiesrecht is dus gebonden aan staatsburgerschap, in tegenstelling tot
veel andere grondrechten. Toch mogen niet alle Nederlandse staatsburgers
stemmen. Want bij wet zijn uitgezonderd de Nederlanders:
- die op de dag van stemming jonger dan 18 jaar zijn;
- die van het kiesrecht zijn ontzet bij een rechterlijke uitspraak;
- die op grond van een rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke
stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten.
 
Nederlanders die niet in Nederland wonen hebben wel stemrecht voor de
Europese en Tweede Kamerverkiezingen.
Opkomst
Uitgebrachte stemmen per honderd kiesgerechtigden.
Totaal stemmen
Totaal geldige en ongeldige stemmen.
Geldige stemmen: stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.
Ongeldige stemmen
Een stem(biljet) is ongeldig wanneer:
a. er andere stembiljetten zijn gebruikt dan de stembiljetten die zijn
toegestaan door de Kieswet;
b. onduidelijk is op welke kandidaat een kiezer zijn stem heeft
uitgebracht;
c. er bijvoegingen zijn geplaatst op een stembiljet waardoor de kiezer
kan worden geïdentificeerd.
Ongeldige stemmen
Blanco en ongeldige stemmen.
 
Ongeldige stemmen
Een stem(biljet) is ongeldig wanneer:
a. er andere stembiljetten zijn gebruikt dan de stembiljetten die zijn
toegestaan door de Kieswet;
b. onduidelijk is op welke kandidaat een kiezer zijn stem heeft
uitgebracht;
c. er bijvoegingen zijn geplaatst op een stembiljet waardoor de kiezer kan
worden geïdentificeerd.
 
Blanco stemmen
In het stemlokaal bestaat de mogelijkheid blanco te stemmen. In het geval
een blanco stem wordt uitgebracht wordt deze als een ongeldige stem
gezien.
 
Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het
aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet
bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor
worden uitsluitend de geldige (alle stemmen minus de ongeldige en de
blanco stemmen) stemmen geteld.
 
Het uitbrengen van een blanco stem heeft evenals het niet-stemmen, geen
enkele invloed op de zetelverdeling. Dat een niet-uitgebrachte stem naar
de grootste partij gaat, is dus een misvatting.
(bron: Kiesraad)
Geldige stemmen
Geldige stemmen: stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.
Geldige stemmen per politieke groepering
CDA
Christen Democratisch Appèl.
Partij die in in 1980 is ontstaan uit Anti-Revolutionaire Partij (ARP),
Christelijk-Historische Unie (CHU) en Katholieke Volkspartij (KVP). In
1973 hadden deze partijen al een federatie opgericht onder dezelfde naam.
.
Op Europees niveau:
2004 - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en
Europese Democraten.
D66
Democraten 66 (tot 1986 afgekort als D'66).
Partij die is opgericht in 1966.
.
Op Europees niveau:
2004 - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie.
GPV
Gereformeerd Politiek Verbond.
Partij die werd opgericht in 1948. In 2000 is de partij samengegaan met
de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF) onder de naam ChristenUnie.
In 2003 is de partij ook officieel opgeheven.
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij.
Partij die werd opgericht in 1918.
ChristenUnie / SGP
ChristenUnie / SGP.
Voor 1984-1999: GPV / RPF / SGP (samenwerkingsverband van Gereformeerd
Politiek Verbond, Reformatorisch Politieke Federatie en Staatkundig
Gereformeerde partij).
ChristenUnie: partij die in 2000 ontstond als samenwerkingsverband tussen
de GPV en de RPF. In 2004 is de partij officieel opgericht, maar sinds
2001 werd de naam ChristenUnie al gebruikt.
.
Op Europees niveau:
2004 - Fractie Onafhankelijkheid / Democratie.
CPN
Communistische Partij van Nederland.
Partij die in 1909 opgericht is onder de naam Sociaal-Democratische
Partij (SDP). In 1918 veranderde de naam in Communistische Partij Holland
(CPH) en vervolgens (1935) in CPN. In 1989 vormde de partij onder de naam
GROENLINKS een gezamenlijke lijst met Pacifistisch-Socialistische Partij
(PSP), Politieke Partij Radicalen (PPR) en Evangelische Volkspartij
(EVP). In 1991 werd de CPN opgeheven.
PPR
Politieke Partij Radicalen.
Partij die in 1968 is opgericht door oud-leden van de Katholieke
Volkspartij (KVP) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). In 1989 nam de
PPR samen met de Communistische Partij van Nederland (CPN), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Pacifistisch-Socialistische Partij
(PSP) deel aan de verkiezingen onder de naam GROENLINKS. In 1990 werd dit
samenwerkingsverband omgezet in een nieuwe partij, waarna in 1991 de oude
partijen werden opgeheven.
PSP
Pacifistisch-Socialistische Partij
Partij die is opgericht in 1957. In 1966 traden oud-leden van de
Communistische Partij van Nederland (CPN), die zich hadden georganiseerd
in de Socialistische Werkers Partij, toe tot de PSP. Na een intern
conflict werd in 1974 door oud-leden van de PSP de Internationale
Kommunistenbond (IKB) opgericht. In 1989 nam PSP samen met CPN, de
Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische Volkspartij (EVP)
deel aan de verkiezingen onder de naam GROENLINKS. In 1990 werd dit
samenwerkingsverband omgezet in een nieuwe partij, waarna in 1991 de oude
partijen werden opgeheven.
Partij die in 1990 is ontstaan door samenvoeging van de Pacifistisch-
Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Communistische Partij van Nederland
(CPN).
.
Op Europees niveau:
1984 - CPN / GPN / PPR / PSP
Samenwerkingsverband van de Communistische Partij van Nederland, de
Groene Partij Nederland, de Politieke Partij Radikalen en de Pacifistisch
Socialistische Partij.
1989 - Regenboog (PPR / PSP / CPN / EVP / GPN / onafhankelijken).
Combinatie waarmee de partijen deelnamen aan de verkiezingen voor het
Europees Parlement van 1989. Later dat jaar zouden PPR, PSP, CPN en EVP
aan Tweede-Kamerverkiezingen deelnemen onder de naam GROENLINKS.
2004 - Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie.
PvdA
Partij van de Arbeid.
De partij is in 1946 ontstaan uit de vooroorlogse Sociaal Democratische
Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en
Christelijk Democratische Unie (CDU). In 1948 verlieten een aantal leden
de partij om samen met de Partij van de Vrijheid (PvdV) de Volkspartij
voor Vrede en Democratie (VVD) op te richten. In 1970 verlieten wederom
een aantal leden de partij, hieruit ontstond Democratisch-Socialisten '70
(DS'70).
.
Op Europees niveau:
Tot en met 1989 - Europese Socialisten.
2004 - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement.
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Partij die in 1948 is opgericht door de Partij van de Vrijheid (PvdV) en
oud-leden van de Vrijzinnige Democratische Bond (VDB). De VDB was daaraan
voorafgaand opgegaan in de Partij van de Arbeid (PvdA). Enkele leden van
de VDB waren het hier niet mee eens. Het grootste deel van de partij werd
gevormd door de organisatie van de PvdV. De PvdV is in 1946 opgericht als
naoorlogse voortzetting van de Liberale Staatspartij (LSP).
.
Op Europees niveau:
2004 - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie.
CD (Centrumdemocraten)
Centrumdemocraten.
Partij die door Hans Janmaat in 1984 is opgericht als afsplitsing van de
Centrumpartij (CP86).
In 1989 Lijst Janmaat / Centrumdemocraten.
In 1999 Conservatieve Democraten.
De partij deed niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en is
inmiddels opgeheven.
CP86
Centrumpartij (later CP '86 genoemd). Partij die in 1980 voortkwam uit de
Nederlandse Volks-Unie (NVU).
SP
Socialistische Partij.
Partij die in 1971 ontstond uit de Kommunistiese Partij Nederland /
Marxisties Leninisties (KPN/ML). Dit was een afsplitsing van de
Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland / marxistisch-leninistisch (KEN
of KEN(ml)). De KEN(ml) was op haar beurt ontstaan als een afsplitsing van
de Communistische Partij van Nederland (CPN). KPN / ML heeft in 1972 haar
naam veranderd in Socialistiese Partij (SP, sinds maart 1993 geschreven
als Socialistische Partij).
.
Op Europees niveau:
2004 - Confederale Fractie Europees Unitair Links / Noords Groen Links.
Europese Groenen
De Groenen
Europa Transparant
Partij van Paul van Buitenen.
.
Op Europees niveau:
2004 - Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie.
LPF
Lijst Pim Fortuyn.
(officieel heet de partij: Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn)
Deze partij is in 2002 opgericht na de breuk tussen Pim Fortuyn en
Leefbaar Nederland.
PvdD
Partij voor de Dieren.
Partij die in 2002 is opgericht.
PVV
Partij voor de Vrijheid.
In 2004 ontstaan door een afsplitsing van de VVD.
Overige partijen
Zetelverdeling per politieke groepering
Totaal aantal zetels
CDA
Christen Democratisch Appèl.
Partij die in in 1980 is ontstaan uit Anti-Revolutionaire Partij (ARP),
Christelijk-Historische Unie (CHU) en Katholieke Volkspartij (KVP). In
1973 hadden deze partijen al een federatie opgericht onder dezelfde naam.
.
Op Europees niveau:
2004 - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en
Europese Democraten.
D66
Democraten 66 (tot 1986 afgekort als D'66).
Partij die is opgericht in 1966.
.
Op Europees niveau:
2004 - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie.
GPV
Gereformeerd Politiek Verbond.
Partij die werd opgericht in 1948. In 2000 is de partij samengegaan met
de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF) onder de naam ChristenUnie.
In 2003 is de partij ook officieel opgeheven.
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij.
Partij die werd opgericht in 1918.
ChristenUnie / SGP
ChristenUnie / SGP.
Voor 1984-1999: GPV / RPF / SGP (samenwerkingsverband van Gereformeerd
Politiek Verbond, Reformatorisch Politieke Federatie en Staatkundig
Gereformeerde partij).
ChristenUnie: partij die in 2000 ontstond als samenwerkingsverband tussen
de GPV en de RPF. In 2004 is de partij officieel opgericht, maar sinds
2001 werd de naam ChristenUnie al gebruikt.
.
Op Europees niveau:
2004 - Fractie Onafhankelijkheid / Democratie.
CPN
Communistische Partij van Nederland.
Partij die in 1909 opgericht is onder de naam Sociaal-Democratische
Partij (SDP). In 1918 veranderde de naam in Communistische Partij Holland
(CPH) en vervolgens (1935) in CPN. In 1989 vormde de partij onder de naam
GROENLINKS een gezamenlijke lijst met Pacifistisch-Socialistische Partij
(PSP), Politieke Partij Radicalen (PPR) en Evangelische Volkspartij
(EVP). In 1991 werd de CPN opgeheven.
PPR
Politieke Partij Radicalen.
Partij die in 1968 is opgericht door oud-leden van de Katholieke
Volkspartij (KVP) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). In 1989 nam de
PPR samen met de Communistische Partij van Nederland (CPN), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Pacifistisch-Socialistische Partij
(PSP) deel aan de verkiezingen onder de naam GROENLINKS. In 1990 werd dit
samenwerkingsverband omgezet in een nieuwe partij, waarna in 1991 de oude
partijen werden opgeheven.
PSP
Pacifistisch-Socialistische Partij
Partij die is opgericht in 1957. In 1966 traden oud-leden van de
Communistische Partij van Nederland (CPN), die zich hadden georganiseerd
in de Socialistische Werkers Partij, toe tot de PSP. Na een intern
conflict werd in 1974 door oud-leden van de PSP de Internationale
Kommunistenbond (IKB) opgericht. In 1989 nam PSP samen met CPN, de
Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische Volkspartij (EVP)
deel aan de verkiezingen onder de naam GROENLINKS. In 1990 werd dit
samenwerkingsverband omgezet in een nieuwe partij, waarna in 1991 de oude
partijen werden opgeheven.
GROENLINKS
Partij die in 1990 is ontstaan door samenvoeging van de Pacifistisch-
Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Communistische Partij van Nederland
(CPN).
.
Op Europees niveau:
1984 - CPN / GPN / PPR / PSP
Samenwerkingsverband van de Communistische Partij van Nederland, de
Groene Partij Nederland, de Politieke Partij Radikalen en de Pacifistisch
Socialistische Partij.
1989 - Regenboog (PPR / PSP / CPN / EVP / GPN / onafhankelijken).
Combinatie waarmee de partijen deelnamen aan de verkiezingen voor het
Europees Parlement van 1989. Later dat jaar zouden PPR, PSP, CPN en EVP
aan Tweede-Kamerverkiezingen deelnemen onder de naam GROENLINKS.
2004 - Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie.
PvdA
Partij van de Arbeid.
De partij is in 1946 ontstaan uit de vooroorlogse Sociaal Democratische
Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en
Christelijk Democratische Unie (CDU). In 1948 verlieten een aantal leden
de partij om samen met de Partij van de Vrijheid (PvdV) de Volkspartij
voor Vrede en Democratie (VVD) op te richten. In 1970 verlieten wederom
een aantal leden de partij, hieruit ontstond Democratisch-Socialisten '70
(DS'70).
.
Op Europees niveau:
Tot en met 1989 - Europese Socialisten.
2004 - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement.
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Partij die in 1948 is opgericht door de Partij van de Vrijheid (PvdV) en
oud-leden van de Vrijzinnige Democratische Bond (VDB). De VDB was daaraan
voorafgaand opgegaan in de Partij van de Arbeid (PvdA). Enkele leden van
de VDB waren het hier niet mee eens. Het grootste deel van de partij werd
gevormd door de organisatie van de PvdV. De PvdV is in 1946 opgericht als
naoorlogse voortzetting van de Liberale Staatspartij (LSP).
.
Op Europees niveau:
2004 - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie.
CD (Centrumdemocraten)
Centrumdemocraten.
Partij die door Hans Janmaat in 1984 is opgericht als afsplitsing van de
Centrumpartij (CP86).
In 1989 Lijst Janmaat / Centrumdemocraten.
In 1999 Conservatieve Democraten.
De partij deed niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en is
inmiddels opgeheven.
CP86
Centrumpartij (later CP '86 genoemd). Partij die in 1980 voortkwam uit de
Nederlandse Volks-Unie (NVU).
SP
Socialistische Partij.
Partij die in 1971 ontstond uit de Kommunistiese Partij Nederland /
Marxisties Leninisties (KPN/ML). Dit was een afsplitsing van de
Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland / marxistisch-leninistisch (KEN
of KEN(ml)). De KEN(ml) was op haar beurt ontstaan als een afsplitsing van
de Communistische Partij van Nederland (CPN). KPN / ML heeft in 1972 haar
naam veranderd in Socialistiese Partij (SP, sinds maart 1993 geschreven
als Socialistische Partij).
.
Op Europees niveau:
2004 - Confederale Fractie Europees Unitair Links / Noords Groen Links.
Europese Groenen
De Groenen
Europa Transparant
Partij van Paul van Buitenen.
Op Europees niveau:
2004 - Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie.
LPF
Lijst Pim Fortuyn.
(officieel heet de partij: Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn)
Deze partij is in 2002 opgericht na de breuk tussen Pim Fortuyn en
Leefbaar Nederland.
PvdD
Partij voor de Dieren.
Partij die in 2002 is opgericht.
PVV
Partij voor de Vrijheid.
In 2004 ontstaan door een afsplitsing van de VVD.
Overige partijen