Immigratie van niet-Ned.; migratiemotief, geboorteland, leeftijd; 1995-2011

Immigratie van niet-Ned.; migratiemotief, geboorteland, leeftijd; 1995-2011

Geslacht Geboorteland Leeftijd Perioden Motief: arbeid (aantal) Motief: asiel (aantal) Motief: gezinsmigratie (aantal) Motief: studie (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden Totaal alle leeftijden 2011 47.311 5.675 37.889 17.496
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden Jonger dan 13 jaar 2011 523 9.539
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden 13 tot 18 jaar 2011 490 2.589 114
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden 18 tot 21 jaar 2011 1.833 460 2.788 2.652
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden 21 tot 30 jaar 2011 23.681 1.723 10.632 11.982
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden 30 tot 40 jaar 2011 13.392 1.325 7.691 2.365
Mannen en vrouwen Totaal alle geboortelanden 40 jaar en ouder 2011 8.404 1.155 4.651 382
Mannen en vrouwen Totaal Afrika Totaal alle leeftijden 2011 665 1.992 5.728 1.246
Mannen en vrouwen Totaal Afrika Jonger dan 13 jaar 2011 50 1.190
Mannen en vrouwen Totaal Afrika 13 tot 18 jaar 2011 83 512 7
Mannen en vrouwen Totaal Afrika 18 tot 21 jaar 2011 5 225 224 45
Mannen en vrouwen Totaal Afrika 21 tot 30 jaar 2011 191 828 1.616 582
Mannen en vrouwen Totaal Afrika 30 tot 40 jaar 2011 269 508 1.376 489
Mannen en vrouwen Totaal Afrika 40 jaar en ouder 2011 200 298 810 124
Mannen en vrouwen Totaal Amerika Totaal alle leeftijden 2011 1.783 56 4.184 2.471
Mannen en vrouwen Totaal Amerika Jonger dan 13 jaar 2011 0 814
Mannen en vrouwen Totaal Amerika 13 tot 18 jaar 2011 0 314 12
Mannen en vrouwen Totaal Amerika 18 tot 21 jaar 2011 9 3 121 359
Mannen en vrouwen Totaal Amerika 21 tot 30 jaar 2011 527 4 987 1.657
Mannen en vrouwen Totaal Amerika 30 tot 40 jaar 2011 667 27 1.148 358
Mannen en vrouwen Totaal Amerika 40 jaar en ouder 2011 580 21 799 86
Mannen en vrouwen Totaal Azië Totaal alle leeftijden 2011 4.839 2.632 7.984 6.428
Mannen en vrouwen Totaal Azië Jonger dan 13 jaar 2011 307 1.783
Mannen en vrouwen Totaal Azië 13 tot 18 jaar 2011 331 479 35
Mannen en vrouwen Totaal Azië 18 tot 21 jaar 2011 106 203 241 832
Mannen en vrouwen Totaal Azië 21 tot 30 jaar 2011 2.129 678 2.436 4.492
Mannen en vrouwen Totaal Azië 30 tot 40 jaar 2011 1.936 543 2.041 937
Mannen en vrouwen Totaal Azië 40 jaar en ouder 2011 669 569 1.004 133
Mannen en vrouwen Totaal Europa Totaal alle leeftijden 2011 39.792 995 19.746 7.226
Mannen en vrouwen Totaal Europa Jonger dan 13 jaar 2011 165 5.682
Mannen en vrouwen Totaal Europa 13 tot 18 jaar 2011 75 1.266 56
Mannen en vrouwen Totaal Europa 18 tot 21 jaar 2011 1.713 29 2.199 1.391
Mannen en vrouwen Totaal Europa 21 tot 30 jaar 2011 20.772 211 5.556 5.172
Mannen en vrouwen Totaal Europa 30 tot 40 jaar 2011 10.416 246 3.057 566
Mannen en vrouwen Totaal Europa 40 jaar en ouder 2011 6.890 267 1.985 40
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië Totaal alle leeftijden 2011 232 0 248 124
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië Jonger dan 13 jaar 2011 0 70
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië 13 tot 18 jaar 2011 0 18 4
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië 18 tot 21 jaar 2011 0 0 3 25
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië 21 tot 30 jaar 2011 62 0 36 79
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië 30 tot 40 jaar 2011 105 0 69 15
Mannen en vrouwen Totaal Oceanië 40 jaar en ouder 2011 65 0 52 0
Mannen en vrouwen Europese Unie Totaal alle leeftijden 2011 38.166 48 15.142 5.409
Mannen en vrouwen Europese Unie Jonger dan 13 jaar 2011 22 5.144
Mannen en vrouwen Europese Unie 13 tot 18 jaar 2011 5 1.047 22
Mannen en vrouwen Europese Unie 18 tot 21 jaar 2011 1.692 2.048 1.112
Mannen en vrouwen Europese Unie 21 tot 30 jaar 2011 19.939 3 3.731 3.840
Mannen en vrouwen Europese Unie 30 tot 40 jaar 2011 9.887 1 1.821 413
Mannen en vrouwen Europese Unie 40 jaar en ouder 2011 6.648 16 1.350 23
Mannen en vrouwen Afghanistan Totaal alle leeftijden 2011 4 993 485 20
Mannen en vrouwen Afghanistan Jonger dan 13 jaar 2011 170 46
Mannen en vrouwen Afghanistan 13 tot 18 jaar 2011 242 60 2
Mannen en vrouwen Afghanistan 18 tot 21 jaar 2011 0 113 35 2
Mannen en vrouwen Afghanistan 21 tot 30 jaar 2011 3 187 245 11
Mannen en vrouwen Afghanistan 30 tot 40 jaar 2011 1 110 56 4
Mannen en vrouwen Afghanistan 40 jaar en ouder 2011 0 170 42 1
Mannen en vrouwen Algerije Totaal alle leeftijden 2011 12 11 68 9
Mannen en vrouwen Algerije Jonger dan 13 jaar 2011 1 12
Mannen en vrouwen Algerije 13 tot 18 jaar 2011 0 1 0
Mannen en vrouwen Algerije 18 tot 21 jaar 2011 0 0 0 0
Mannen en vrouwen Algerije 21 tot 30 jaar 2011 2 2 18 5
Mannen en vrouwen Algerije 30 tot 40 jaar 2011 5 3 25 4
Mannen en vrouwen Algerije 40 jaar en ouder 2011 5 5 12 0
Mannen en vrouwen Angola Totaal alle leeftijden 2011 11 69 24 0
Mannen en vrouwen Angola Jonger dan 13 jaar 2011 1 0
Mannen en vrouwen Angola 13 tot 18 jaar 2011 1 1 0
Mannen en vrouwen Angola 18 tot 21 jaar 2011 0 2 1 0
Mannen en vrouwen Angola 21 tot 30 jaar 2011 1 25 6 0
Mannen en vrouwen Angola 30 tot 40 jaar 2011 5 24 6 0
Mannen en vrouwen Angola 40 jaar en ouder 2011 4 16 10 0
Mannen en vrouwen Australië Totaal alle leeftijden 2011 163 0 183 105
Mannen en vrouwen Australië Jonger dan 13 jaar 2011 0 51
Mannen en vrouwen Australië 13 tot 18 jaar 2011 0 13 3
Mannen en vrouwen Australië 18 tot 21 jaar 2011 0 0 3 24
Mannen en vrouwen Australië 21 tot 30 jaar 2011 37 0 28 65
Mannen en vrouwen Australië 30 tot 40 jaar 2011 78 0 52 13
Mannen en vrouwen Australië 40 jaar en ouder 2011 48 0 35 0
Mannen en vrouwen België Totaal alle leeftijden 2011 1.017 655 119
Mannen en vrouwen België Jonger dan 13 jaar 2011 240
Mannen en vrouwen België 13 tot 18 jaar 2011 63 0
Mannen en vrouwen België 18 tot 21 jaar 2011 32 106 91
Mannen en vrouwen België 21 tot 30 jaar 2011 435 138 12
Mannen en vrouwen België 30 tot 40 jaar 2011 259 48 16
Mannen en vrouwen België 40 jaar en ouder 2011 291 60 0
Mannen en vrouwen Brazilië Totaal alle leeftijden 2011 176 1 787 262
Mannen en vrouwen Brazilië Jonger dan 13 jaar 2011 0 125
Mannen en vrouwen Brazilië 13 tot 18 jaar 2011 0 53 1
Mannen en vrouwen Brazilië 18 tot 21 jaar 2011 3 0 17 24
Mannen en vrouwen Brazilië 21 tot 30 jaar 2011 72 0 231 155
Mannen en vrouwen Brazilië 30 tot 40 jaar 2011 75 0 242 61
Mannen en vrouwen Brazilië 40 jaar en ouder 2011 26 1 120 21
Mannen en vrouwen Bulgarije Totaal alle leeftijden 2011 3.089 39 1.389 524
Mannen en vrouwen Bulgarije Jonger dan 13 jaar 2011 20 479
Mannen en vrouwen Bulgarije 13 tot 18 jaar 2011 5 161 3
Mannen en vrouwen Bulgarije 18 tot 21 jaar 2011 256 0 190 145
Mannen en vrouwen Bulgarije 21 tot 30 jaar 2011 1.012 2 238 348
Mannen en vrouwen Bulgarije 30 tot 40 jaar 2011 966 1 200 26
Mannen en vrouwen Bulgarije 40 jaar en ouder 2011 854 10 120 1
Mannen en vrouwen Canada Totaal alle leeftijden 2011 183 0 169 180
Mannen en vrouwen Canada Jonger dan 13 jaar 2011 0 51
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie van niet-Nederlanders in Nederland naar migratiemotief, geboorteland, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.
In verband met het jaarlijks beschikbaar komen van nieuwe informatie kunnen de uitkomsten in lichte mate afwijken van eerder gepubliceerde uitkomsten in deze tabel en van elders op StatLine gepubliceerde aantallen. Dit geldt voor alle opgenomen perioden in de tabel.
Door afrondingen tijdens de berekeningen is het mogelijk dat de som van de afzonderlijke motieven van niet-Nederlandse immigranten afwijkt van het totaal.

Wijzigingen per 16 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Motief: arbeid
Immigratie van niet-Nederlanders met als doel in Nederland te gaan
werken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om arbeid in loondienst of
arbeid als zelfstandige.
Motief: asiel
Een asielzoeker, statushouder of uitgenodigde vluchteling die is
opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister. Niet iedereen die een
asielverzoek indient wordt tot Nederland toegelaten en als immigrant in
de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven.
Asielmigranten die mogen blijven worden meestal pas enige tijd na
indiening van hun asielverzoek ingeschreven in de gemeentelijke
bevolkingsregisters.
Inschrijving in het gemeentelijke bevolkingsregister vindt plaats op het
moment dat de asielzoeker een verblijfstitel krijgt en de centrale opvang
verlaat. Ook asielzoekers die langer dan een half jaar in een centrale
opvangvoorziening verblijven komen in aanmerking voor inschrijving in de
gemeentelijke bevolkingsregisters. Degenen die buiten de centrale opvang
wonen, worden ingeschreven als zij legaal in Nederland verblijven.
Motief: gezinsmigratie
Gezinsmigratie bestaat uit gezinshereniging, meemigrerende gezinsleden en
gezinsvorming.
Onder gezinshereniging wordt de vestiging in Nederland verstaan van
personen uit gezinnen die al vóór de immigratie bestonden, waarbij één of
meer gezinsleden bij gezinsleden gaan wonen die eerder naar Nederland
zijn gekomen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om huwelijks(partners),
minderjarige kinderen (niet gehuwd, geen geregistreerd partner) of ouders
die bij hun kinderen gaan wonen. Aan andere familieleden dan de
echtgenoot, partner of minderjarige kinderen kan een verblijfsvergunning
in het kader van verruimde gezinshereniging worden verstrekt. Een
belangrijke voorwaarde voor verruimde gezinshereniging is dat deze
familieleden al in het land van herkomst tot het gezin behoorden en dat
achterlating van deze familieleden naar het oordeel van de
staatssecretaris van Justitie van een onevenredige hardheid zou zijn.
Gezinshereniging volgt vaak op arbeidsmigratie of asielmigratie.
Meemigrerende gezinsleden zijn gezinsleden (bijvoorbeeld van een
arbeidsmigrant) die in hetzelfde jaar immigreren als de arbeidsmigrant.
Gezinsvorming betreft de vestiging in Nederland van personen die hier
komen om te trouwen, een partnerschap af te sluiten, of te gaan
samenwonen met een al in Nederland wonende partner, met wie betrokkene
nooit eerder heeft samengewoond.
Motief: studie
Immigratie van niet-Nederlanders met als doel in Nederland een studie te
gaan volgen aan een instelling voor voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs of hoger onderwijs / universiteit. Belangrijkste
voorwaarden zijn dat de student (voorlopig) is ingeschreven aan een door
de Nederlandse overheid aangewezen onderwijsinstelling en dat de studie
een dagopleiding betreft.