Energie: bestedingen en verbruik naar huishoudkenmerken; 1992-2000

Energie: bestedingen en verbruik naar huishoudkenmerken; 1992-2000

Huishoudkenmerken Perioden Totale bestedingen per huishouden (euro)
Totaal huishoudens 1992 18.610
Totaal huishoudens 1993 19.395
Totaal huishoudens 1994 19.630
Totaal huishoudens 1995 19.990
Totaal huishoudens 1996 20.570
Totaal huishoudens 1997 21.285
Totaal huishoudens 1998 22.205
Totaal huishoudens 1999 23.175
Totaal huishoudens 2000 24.745
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.
De bestedingen aan energie vormen een belangrijk onderdeel van de totale bestedingen van huishoudens.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bevat de totale bestedingen, de totale energiebestedingen en de bestedingen aan aardgas, elektriciteit en motorbrandstoffen van verschillende huishoudtypen. De bestedingen zijn zowel in bedragen (euro's) als in aandelen (%) vermeld.
De promillages hebben betrekking op het aandeel van de energiebestedingen in de totale bestedingen van de betreffende huishoudensgroep. Ook worden de verbruikte hoeveelheden gas en elektriciteit van verschillende huishoudtypen gepresenteerd.
De verschillende huishoudtypen zijn onderverdeeld naar de grootte van het huishouden, leeftijd van de kostwinner, samenstelling van het huishouden, hoogte van het inkomen, voornaamste inkomensbron en woningbezit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers over het jaar 2000 zijn definitief.

Wijzingen ten opzichte van de vorige versie
Deze tabel is stopgezet per 16 september 2013

Toelichting onderwerpen

Totale bestedingen per huishouden
Gemiddelde bestedingen per huishouden per jaar (in euro's).