Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Periode (incl. standaardfout) Gemiddelde lichaamslengte Totaal (cm)
2000 174,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gezondheidsbeleving, lichaamslengte, overgewicht, gezondheidsklachten,
beperkingen, psycho - sociale klachten naar geslacht, verzekeringsvorm,
1981 - 2000
Gewijzigd op 25 maart 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde lichaamslengte
Gemiddelde lichaamslengte van personen van 20 jaar en ouder.
Personen met onbekende lengte en met een onwaarschijnlijke lengte (kleiner
van 30 cm en groter dan 240 cm) zijn buiten beschouwing gelaten.
Totaal