Algemene gegevens semi - murale voorzienigen voor gehandicapten, 1985-1995

Algemene gegevens semi - murale voorzienigen voor gehandicapten, 1985-1995

Periode Woonvoorzieningen Instellingen (absoluut) Woonvoorzieningen Plaatsen (absoluut) Woonvoorzieningen Verzorgingsdagen Totaal verzorgingsdagen (x 1 000) Woonvoorzieningen Verzorgingsdagen Afwezigheidsdagen (x 1 000) Woonvoorzieningen Bezette arbeidsplaatsen (absoluut) Dagvoorzieningen Instellingen (absoluut) Dagvoorzieningen Plaatsen (absoluut) Dagvoorzieningen Verzorgingsdagen Totaal verzorgingsdagen (x 1 000) Dagvoorzieningen Verzorgingsdagen Afwezigheidsdagen (x 1 000) Dagvoorzieningen Bezette arbeidsplaatsen (absoluut)
1985 506 11.794 4.213 301 6.065 312 12.736 2.965 351 4.460
1986 526 12.451 4.493 314 6.562 321 13.312 3.138 382 4.753
1987 544 13.052 4.671 307 6.686 337 14.184 3.311 373 4.908
1988 555 13.529 4.860 316 6.860 340 14.582 3.503 394 5.122
1989 557 13.857 4.975 306 7.143 339 14.904 3.635 410 5.366
1990 569 14.390 5.164 287 7.265 340 15.334 3.806 426 5.434
1991 576 15.026 5.419 291 7.491 350 15.914 4.072 489 5.704
1992 596 15.574 5.650 300 7.870 354 16.272 4.247 508 5.898
1993 602 15.956 5.760 298 8.303 363 17.011 4.495 581 6.270
1994 621 16.776 6.033 296 8.580 364 17.102 4.667 603 6.423
1995 628 17.495 6.269 312 9.164 366 17.540 4.845 654 6.631
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen, plaatsen, verzorgingsdagen en bezette arbeidsplaatsen
naar woonvoorzieningen en naar dagvoorziening.
1985 - 1995
Gewijzigd op 12 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Woonvoorzieningen
Onder woonvoorzieningen verstaan we gezinsvervangende tehuizen(gvt's)
voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten, maar ook woonvormen
voor lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten.
Deze vormen vallen samen onder de kop Woonvoorzieningen.
De woonvoorzieningen voor gehandicapten richten zich op het
bevorderen van de zelfstandigheid en sociale redzaamheid door het
bieden van (duurzame) huisvesting, verzorging en agogische
begeleiding. Ook wordt ernaar gestreefd, de gehandicapten te
betrekken bij het dagelijks leven in stad of dorp.
-Zintuigelijk gehandicapt: slecht tot niet functioneren van de zin-
tuigen. Hieronder worden gerekend handicaps als autisme, visuele,
auditieve en motorische handicaps.
Gezinsvervangend tehuis: woonvoorziening voor verstandelijk en/of
meervoudig gehandicapten
-Meervoudig gehandicapt: slechts incidenteel kunnen lopen met steun of
zich vrij zelfstandig kunnen verplaatsen met hulpmiddelen en/of door
grote fysieke zwakte en/of handicap extra hulpbehoevend.
Instellingen
Operationele eenheid (adres waar de activiteit plaatsvindt).
Plaatsen
Eenheid van capaciteit van een instelling als zodanig bepaald in de
erkenning. Het gaat hier om het jaargemiddelde.
Verzorgingsdagen
Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode
vanaf opname tot en met ontslag in een erkende instelling.
Het totale aantal verzorgingsdagen is inclusief afwezigheidsdagen, dat
zijn de dagen waarop iemand niet aanwezig is. Bijvoorbeeld door familie-
bezoek, ziekte of vakantie.
Totaal verzorgingsdagen
In het totaal aantal verzorgingsdagen zitten ook de afwezigheidsdagen.
Afwezigheidsdagen
Het aantal afwezigheidsdagen is een onderdeel van het totale aantal
verzorgingsdagen. In het totale aantal verzorgingsdagen zitten dus ook
de afwezigheidsdagen.
Afwezigheidsdagen: dagen waarop een verzorgde afwezig is als gevolg van
bijvoorbeeld familiebezoek, ziekte of vakantie.
Bezette arbeidsplaatsen
Dagvoorzieningen
Onder dagvoorzienigen verstaan we dagverblijven voor verstandelijk
en/of meervoudig gehandicapten, maar ook activiteitencentra voor
lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten.
Deze vormen van dagopvang worden gezamelijk onder de Dagvoorzieningen
meegenomen.
De dagvoorzieningen verzorgen uitsluitend opvang gedurende de dag.
Deze instellingen stellen zich ten doel de sociale redzaamheid en de
integratie van de gehandicapte in de samenleving te bevorderen en te
behouden door het bieden van sociale en (ped)agogische vorming.
Daarnaast dragen zij ter ondersteuning van deze vorming zorg voor de
begeleiding van en voorlichting aan de directe omgeving van de
gehandicapte.
Zintuiglijk gehandicapt: slecht tot niet functioneren van de zintuigen.
Hieronder worden gerekend handicaps als autisme, visuele, auditieve en
motorische handicaps
Meervoudig gehandicapt: slechts incidenteel kunnen lopen met steun of
zich vrij zelfstandig kunnen verplaatsen met hulpmiddelen en/of door
grote fysieke zwakte en/of handicap extra hulpbehoevend.
Instellingen
Operationele eenheid (adres waar de activiteit plaatsvindt).
Plaatsen
Eenheid van capaciteit van een instelling als zodanig bepaald in de
erkenning. Het gaat hier om het jaargemiddelde.
Verzorgingsdagen
Een in rekening te brengen kalenderdag die deel uitmaakt van de periode
vanaf opname tot en met ontslag in een erkende instelling.
Het totale aantal verzorgingsdagen is inclusief afwezigheidsdagen, dat
zijn de dagen waarop iemand afwezig is. Bijvoorbeeld door familie-
bezoek, vakantie of ziekte.
Totaal verzorgingsdagen
Het totale aantal vezorgingsdagen inclusief de afwezigheidsdagen.
Afwezigheidsdagen
Het aantal afwezigheidsdagen is een onderdeel van het totale aantal
verzorgingsdagen. In het totale aantal verzorgingsdagen zijn de afwezig-
heidsdagen meegerekend.
dagen waarop een verzorgde afwezig is als gevolg van bijvoorbeeld
familiebezoek, ziekte of vakantie.
Bezette arbeidsplaatsen