Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

SBI '93 Aantal bedrijven en innovatoren Totale onderzoekspopulatie (aantal) Aantal bedrijven en innovatoren Innovatoren (aantal) Aantal bedrijven en innovatoren Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Totale onderzoekspopulatie (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met productinnovaties (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met procesinnovaties (%) Bedrijven met vernieuwd product/dienst Bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwd product/dienst Ontwikkeling in eigen bedrijf (%)
Totaal bedrijven 53.919 18.346 34 53.919 17.081 32 88 58 15.073 52
1500d Industrie (geen sociale .. 11.138 5.974 54 11.138 5.603 50 87 71 4.888 69
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.543 747 48 1.543 691 45 82 78 565 74
1700a Textiel, kleding en .. 513 252 49 513 249 49 92 64 229 70
21 VV papier, karton en papier- en .. 244 164 67 244 152 62 80 83 121 68
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.252 498 40 1.252 479 38 74 80 355 40
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 21 12 56 21 12 56 100 76 12 58
2410a Basischemie en vervaardiging .. 150 104 69 150 93 62 89 76 83 81
244 VV farmaceutische producten 59 42 72 59 41 69 93 66 38 58
2420b Overige chemische eindproducten .. 195 181 93 195 171 88 98 65 168 72
25 VV producten van rubber en kunststof 523 347 66 523 327 62 90 76 293 75
27 Basismetaalindustrie 116 68 58 116 62 54 82 80 51 65
28 VV producten van metaal (geen .. 2.028 905 45 2.028 821 40 82 77 677 72
29 VV machines en apparaten 1.455 953 65 1.455 878 60 97 49 852 73
3100a Overige elektrische, audio-, en .. 749 451 60 749 434 58 99 65 428 71
DM Vervaardiging van transportmiddelen 544 291 53 544 284 52 99 65 281 66
20+26+30+36 Overige industrie 1.746 959 55 1.746 909 52 81 77 736 65
5000i Commerciële dienstverlening (G-K) 32.747 9.983 30 32.747 9.269 28 90 49 8.327 46
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.534 2.945 39 7.534 2.762 37 92 43 2.535 41
52 Detailhandel en reparatie voor .. 4.852 932 19 4.852 891 18 87 48 777 13
5000e Autobranche en horeca 5.131 1.090 21 5.131 1.041 20 89 46 927 37
I Vervoer, opslag en communicatie 4.231 930 22 4.231 869 21 87 57 759 48
J Financiële instellingen 1.286 595 46 1.286 544 42 84 62 459 57
72 Computerservice- en .. 1.085 634 58 1.085 604 56 99 48 596 75
7411b Juridische en administratieve .. 2.048 702 34 2.048 612 30 89 48 543 64
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.204 561 47 1.204 505 42 96 52 487 69
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 4.491 1.313 29 4.491 1.182 26 88 52 1.037 50
90 Milieudienstverlening 317 148 47 317 131 41 90 79 118 48
8040a Dienstverlening (rest) 568 133 23 568 127 22 71 57 90 34
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 10.034 2.390 24 10.034 2.209 22 84 61 1.858 37
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.897 721 38 1.897 688 36 83 64 568 42
C Winning van delfstoffen 95 39 41 95 36 38 70 89 25 64
E Productie en distributie van en .. 84 52 62 84 44 52 71 73 31 45
45 Bouwnijverheid 7.958 1.577 20 7.958 1.441 18 86 58 1.234 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1998-2000.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en innovatoren
Een bedrijf wordt als innovator beschouwd als in de periode 1998-2000
vernieuwde producten, diensten of vernieuwde productieprocessen
zijn gerealiseerd, alsmede als er innovatieprojecten zijn uitgevoerd die
(nog) niet tot gerealiseerde vernieuwingen hebben geleid. Een voorwaarde
voor vernieuwing is dat er sprake moet zijn van de inzet van nieuwe
technieken of kennis.
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle bedrijven (uit de beschouwde
bedrijfsklassen) met 10 of meer werknemers.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Innovatoren
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1998-2000. Inclusief de innovatoren die zich in de periode
1998-2000 bezighielden met (technologische ) innovatieve activiteiten en
waarbij eind 2000 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Als percentage van onderzoekspopulatie
De percentages in deze kolom geven aan hoeveel innovatoren er eind
2000 zijn ten opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Gerealiseerde vernieuwende activiteiten
Innovatieprojecten, vanaf 1998, die succesvol waren en die eind 2000
waren afgerond.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Bedrijven met afgeronde innovaties
Aantal bedrijven met, in 2000, afgeronde innovatieprojecten.
Als percentage van onderzoekspopulatie
De percentages in deze kolom geven aan hoeveel innovatoren er eind
2000 zijn ten opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Bedrijven met productinnovaties
Als percentage van de bedrijven met afgeronde innovaties.
Bedrijven met procesinnovaties
Als percentage van de bedrijven met afgeronde innovaties.
Bedrijven met vernieuwd product/dienst
Technologisch nieuwe of duidelijk verbeterde producten of diensten in
de periode 1998-2000.
Nieuw: producten of diensten die niet vergelijkbaar zijn met eerdere
producten of diensten binnen een bedrijf, mede door toepassing van
geavanceerde nieuwe technologie binnen dit bedrijf.
Duidelijk verbeterd: langer bestaande producten en diensten die,
vergeleken met eerdere versies, duidelijk verbeterde technische
specificaties hebben of meer toepassingsmogelijkheden voor de
eindgebruiker bieden.
Bedrijven
Het aantal bedrijven dat zich in 1998-2000 bezighield met
product- en/of diensteninnovaties.
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten , dat
producten of diensten grotendeels zelf heeft ontwikkeld.