Conjunctuurtest industrie

Conjunctuurtest industrie

Bedrijfsactiviteiten (SBI93) Perioden Productie en bezettingsgraad Verwachting productie Verwachte productie toenemen (%) Productie en bezettingsgraad Verwachting productie Verwachte productie gelijk blijven (%) Productie en bezettingsgraad Verwachting productie Verwachte productie afnemen (%) Productie en bezettingsgraad Verwachting productie Verwachte productie saldo (%)
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2010 oktober 27 59 14 13
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2010 november 21 63 16 5
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2010 december 15 63 22 -7
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 januari 15 67 18 -3
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 februari 21 66 13 8
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 maart 27 64 9 18
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 april 28 61 11 17
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 mei 22 68 10 12
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 juni 18 70 12 6
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 juli 15 67 18 -3
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 augustus 18 72 10 8
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 september 27 62 11 16
1500h Industrie (uitgezonderd ..) 2011 oktober 24 59 17 7
3230a VV duurzame consumentengoederen 2010 oktober 29 64 7 22
3230a VV duurzame consumentengoederen 2010 november 32 57 11 21
3230a VV duurzame consumentengoederen 2010 december 15 72 13 2
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 januari 2 84 14 -12
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 februari 8 84 8 0
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 maart 15 67 18 -3
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 april 24 43 33 -9
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 mei 13 63 24 -11
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 juni 15 66 19 -4
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 juli 18 73 9 9
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 augustus 21 76 3 18
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 september 43 41 16 27
3230a VV duurzame consumentengoederen 2011 oktober 34 51 15 19
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2010 oktober 35 51 14 21
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2010 november 20 66 14 6
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2010 december 17 46 37 -20
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 januari 8 55 37 -29
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 februari 17 55 28 -11
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 maart 29 57 14 15
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 april 25 63 12 13
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 mei 26 60 14 12
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 juni 14 74 12 2
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 juli 10 69 21 -11
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 augustus 25 72 3 22
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 september 37 58 5 32
1510c Niet duurzame consumentengoederen 2011 oktober 35 59 6 29
1510d VV consumentengoederen 2010 oktober 33 54 13 20
1510d VV consumentengoederen 2010 november 22 64 14 8
1510d VV consumentengoederen 2010 december 16 52 32 -16
1510d VV consumentengoederen 2011 januari 7 61 32 -25
1510d VV consumentengoederen 2011 februari 15 61 24 -9
1510d VV consumentengoederen 2011 maart 26 59 15 11
1510d VV consumentengoederen 2011 april 25 58 17 8
1510d VV consumentengoederen 2011 mei 23 61 16 7
1510d VV consumentengoederen 2011 juni 14 72 14 0
1510d VV consumentengoederen 2011 juli 12 70 18 -6
1510d VV consumentengoederen 2011 augustus 24 73 3 21
1510d VV consumentengoederen 2011 september 38 54 8 30
1510d VV consumentengoederen 2011 oktober 35 57 8 27
1570a VV halffabrikaten 2010 oktober 19 67 14 5
1570a VV halffabrikaten 2010 november 13 67 20 -7
1570a VV halffabrikaten 2010 december 9 70 21 -12
1570a VV halffabrikaten 2011 januari 20 72 8 12
1570a VV halffabrikaten 2011 februari 24 68 8 16
1570a VV halffabrikaten 2011 maart 22 72 6 16
1570a VV halffabrikaten 2011 april 27 66 7 20
1570a VV halffabrikaten 2011 mei 20 74 6 14
1570a VV halffabrikaten 2011 juni 18 72 10 8
1570a VV halffabrikaten 2011 juli 13 68 19 -6
1570a VV halffabrikaten 2011 augustus 12 72 16 -4
1570a VV halffabrikaten 2011 september 18 69 13 5
1570a VV halffabrikaten 2011 oktober 14 59 27 -13
2810d VV investeringsgoederen 2010 oktober 34 54 12 22
2810d VV investeringsgoederen 2010 november 33 52 15 18
2810d VV investeringsgoederen 2010 december 25 66 9 16
2810d VV investeringsgoederen 2011 januari 25 67 8 17
2810d VV investeringsgoederen 2011 februari 29 67 4 25
2810d VV investeringsgoederen 2011 maart 38 58 4 34
2810d VV investeringsgoederen 2011 april 37 57 6 31
2810d VV investeringsgoederen 2011 mei 26 68 6 20
2810d VV investeringsgoederen 2011 juni 27 59 14 13
2810d VV investeringsgoederen 2011 juli 19 62 19 0
2810d VV investeringsgoederen 2011 augustus 17 70 13 4
2810d VV investeringsgoederen 2011 september 25 61 14 11
2810d VV investeringsgoederen 2011 oktober 22 61 17 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt elke maand een conjunctuurtestenquête onder
circa 1700 ondernemingen in de industrie. De deelnemers aan dit
steekproefonderzoek zijn getrokken uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR)
van het CBS.
Coördinatie met andere statistieken is hiermee gewaarborgd
en vergelijking met andere uitkomsten loopt niet spaak door het waarnemen
van verschillende bedrijfseenheden.

Het doel van de conjunctuurtestenquête is om actuele informatie te
verschaffen over de economische ontwikkelingen in alle bedrijfsklassen van
de industrie en de industrie als geheel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is met ingang van november 2011 stopgezet

Reden stopzetten: Vanaf november 2011 worden de resultaten uit de
conjunctuurtesten Industrie, diensten en detailhandel in één publicatie
ondergebracht. Tevens is overgegaan op publicatie gebaseerd op de Standaard
bedrijfsindeling 2008.


Gegevens beschikbaar vanaf: februari 1989 tot oktober 2011

Toelichting onderwerpen

Productie en bezettingsgraad
Betreft de ontwikkeling van de productie van de voorgaande maand ten
opzichte van de daaraan voorafgaande maand (realisatie) en de verwachte
ontwikkeling van de productie in de komende drie maanden gerekend vanaf
het begin van de verslagmaand.
Bij het beantwoorden van de vragen houden de ondernemers rekening met de
invloeden van het seizoen.
Andere indicatoren waarnaar gevraagd wordt en die nauw samenhangen
met de productie zijn: de bezettingsgraad, de (technische)
productiecapaciteit en belemmeringen van de productie.
De antwoorden van de ondernemers zijn gewogen met de omzetwaarde van de
betreffende onderneming.
Verwachting productie
Gewogen antwoordpercentages van de maandelijkse vraag: 'Verwacht u dat
de productie in de komende drie maanden zal toenemen, gelijk blijven of
afnemen?'.
Op grond van hun kennis en informatie (o.a. over de aanwezige
werkvoorraad) schatten de ondernemers in, in welke richting de productie
zich zal ontwikkelen.
Verwachte productie toenemen
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de productie in
de komende drie maanden zal toenemen.
Verwachte productie gelijk blijven
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de productie in
de komende drie maanden gelijk zal blijven.
Verwachte productie afnemen
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de productie in
de komende drie maanden zal afnemen.
Verwachte productie saldo
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de
productie minus het gewogen percentage ondernemers met een
verwachte afname van de productie. Vooral dit saldo geeft inzicht
in de te verwachten ontwikkeling van de productie in de komende
drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.