Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.9 Kw. nv. van strottenhoofd (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.11 Melanoom van huid (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn Totaal endocriene, voedings-, stofwiss.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn 4.1 Suikerziekte (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen Totaal psychische stoornissen (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen 5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen 5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten Totaal ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.2 Overige hartziekten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.3 Hersenvaatletsels (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.1 Griep (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.2 Longontsteking (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen Totaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.1 Astma (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen Totaal chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 10 Ziekten van huid en subcutis (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. 11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel Totaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel 12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) 13 Zwangerschap, bevalling en kraambed. (aantal) 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen Totaal aangeboren afwijkingen (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte.. (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.1 Wiegendood (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen Totaal ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen Totaal vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.2 Accidentele val (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.5 Overige ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.3 Moord en doodslag (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal) 18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19) 18 Totaal COVID-19 (Coronavirus 19) (aantal) 18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19) 18.1 Vastgestelde COVID-19 (aantal) 18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19) 18.2 Vermoedelijke COVID-19 (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2020 168.678 2.974 32 1 34 23 2.884 47.089 45.103 690 2.013 1.150 3.395 1.235 956 452 2.942 205 10.080 811 3.083 230 560 1.032 3.006 923 1.359 3.636 7.345 1.986 560 3.646 2.799 847 11.682 531 61 11.090 8.387 50 1.792 6.545 36.622 8.037 4.718 3.319 12.682 8.850 7.053 10.503 295 2.726 5.776 146 5.630 1.706 4.882 138 948 433 515 3.796 323 1.067 333 734 3.248 1.958 1.290 2 390 436 42 87 307 7.664 11 4.436 3.217 9.030 7.040 669 590 79 5.234 107 238 792 1.823 107 28 32 20.173 17.495 2.678 17.441.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2021 170.972 2.975 20 0 29 20 2.906 47.107 45.072 771 2.019 1.197 3.326 1.242 973 466 2.998 230 10.095 789 3.127 213 589 977 3.003 834 1.201 3.602 7.420 2.035 617 3.676 2.830 846 11.771 542 79 11.150 8.279 49 1.871 6.359 37.446 8.048 4.809 3.239 13.148 8.965 7.285 10.119 21 2.584 5.773 149 5.624 1.741 4.934 138 909 396 513 3.887 387 1.097 350 747 3.633 2.209 1.424 5 370 434 36 85 313 9.248 6 5.826 3.416 9.266 7.222 634 559 75 5.430 80 240 838 1.862 114 34 34 19.608 19.309 299 17.538.629
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De gemiddelde bevolkingsaantallen over de jaren 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd, er had hier een verschuiving plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen.

Wijzigingen per 11 december 2023:
- De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag.
- Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2023 in het tweede kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999;
ICD-6+7: 000-E999
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019;
ICD-6+7: 001-019
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036;
ICD-6+7: 057
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070;
ICD-6+7: 092
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 042-044);
ICD-8: --;
ICD-6+7: --
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136;
ICD-6+7: 020-056, 058-091, 093-138
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C14;
ICD-9: 140-149;
ICD-8: 140-149;
ICD-6+7: 140-148
2.1.2 Kw. nv. van slokdarm
2.1.2 Kwaadaardige nieuwvorming van slokdarm (oesophagus).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C15;
ICD-9: 150;
ICD-8: 150;
ICD-6+7: 150
2.1.3 Kw. nv. van maag
2.1.3 Kwaadaardige nieuwvorming van maag.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C16;
ICD-9: 151;
ICD-8: 151;
ICD-6+7: 151
2.1.4 Kw. nv. van dikke darm
2.1.4 Kwaadaardige nieuwvorming van dikke darm (colon).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C18;
ICD-9: 153;
ICD-8: 153;
ICD-6+7: 153
2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus
2.1.5 Kwaadaardige nieuwvorming van endeldarm (rectum) en anus.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C19-C21;
ICD-9: 154;
ICD-8: 154;
ICD-6+7: 154
2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen
2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen (gespecificeerd).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C22.0 - C22.8;
ICD-9: 155.0-155.1;
ICD-8: 155;
ICD-6+7: 155

In de ICD-6+7 wordt geen onderscheid gemaakt tussen lever, intrahepatische galwegen, galblaas en galwegen. Om die reden worden alle overledenen aan deze ziekten in de periode 1950-1968 gerekend bij 2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen.


2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen
2.1.7 Kwaadaardige nieuwvorming van galblaas en galwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C23-C24;
ICD-9: 156;
ICD-8: 156;
ICD-6+7: --

In de ICD-6+7 wordt geen onderscheid gemaakt tussen lever, intrahepatische galwegen, galblaas en galwegen. Om die reden worden alle overledenen aan deze ziekten in de periode 1950-1968 gerekend bij 2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen.
2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier
2.1.8 Kwaadaardige nieuwvorming van alvleesklier (pancreas).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C25;
ICD-9: 157;
ICD-8: 157;
ICD-6+7: 157
2.1.9 Kw. nv. van strottenhoofd
2.1.9 Kwaadaardige nieuwvorming van strottenhoofd (larynx).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C32;
ICD-9: 161;
ICD-8: 161;
ICD-6+7: 161
2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long
2.1.10 Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp (-vertakkingen) en long.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C33-C34;
ICD-9: 162;
ICD-8: 162;
ICD-6+7: 162-163
2.1.11 Melanoom van huid
2.1.11 Melanoom van huid.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C43;
ICD-9: 172;
ICD-8: 172;
ICD-6+7: 190
2.1.12 Kw. nv. van borst
2.1.12 Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C50;
ICD-9: 174-175;
ICD-8: 174;
ICD-6+7: 170
2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals
2.1.13 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederhals (cervix uteri).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C53;
ICD-9: 180;
ICD-8: 180;
ICD-6+7: 171
2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam
2.1.14 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederlichaam (corpus uteri en uteri niet nader onderverdeeld).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C54-C55;
ICD-9: 179,182;
ICD-8: 182;
ICD-6+7: 172-174
2.1.15 Kw. nv. van eierstok
2.1.15 Kwaadaardige nieuwvorming van eierstok (ovarium).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C56;
ICD-9: 183.0;
ICD-8: 183.0;
ICD-6+7: 175
2.1.16 Kw. nv. van prostaat
2.1.16 Kwaadaardige nieuwvorming van prostaat.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C61;
ICD-9: 185;
ICD-8: 185;
ICD-6+7: 177
2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken
2.1.17 Kwaadaardige nieuwvorming van nier, behalve nierbekken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C64;
ICD-9: 189.0;
ICD-8: 189.0;
ICD-6+7: 180
2.1.18 Kw. nv. van urineblaas
2.1.18 Kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C67;
ICD-9: 188;
ICD-8: 188;
ICD-6+7: 181
2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel
2.1.19 Kwaadaardige nieuwvorming van lymfatisch en bloedvormend weefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C81-C96;
ICD-9: 200-208;
ICD-8: 200-209;
ICD-6+7: 200-207
2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen
2.1.20 Overige kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C17, C22.9, C26-C31, C35-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60,
C62-C63, C65-C66, C68-C80, C97;
ICD-9: 152, 155.2, 158-160, 163-171, 173, 179, 181, 183.2-183,9, 184,
186-187, 189.1-189.9, 190-199;
ICD-8: 452,158-160, 163-171, 173, 181, 183.1-183.9, 184, 186-187,
189.1-189.9, 190-199;
ICD-6+7: 152, 158-160, 164-165, 176, 178-179, 191-199
2.2 Overige nieuwvormingen
2.2 Overige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D00-D48;
ICD-9: 219-239;
ICD-8: 210-239;
ICD-6+7: 210-239
3 Zktn bloed, bloedvormende organen en..
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D50-D89;
ICD-9: 279-289 excl. 279.8;
ICD-8: 280-289;
ICD-6+7: 290-299
4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn
4 Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279;
ICD-6+7: 250-289
Totaal endocriene, voedings-, stofwiss..
Totaal endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279;
ICD-6+7: 250-289
4.1 Suikerziekte
4.1 Suikerziekte (diabetes mellitus).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E10-E14;
ICD-9: 250;
ICD-8: 250;
ICD-6+7: 260
4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis..
4.2 Overige endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E07, E15-E90;
ICD-9: 240-246, 251-278;
ICD-8: 240-246, 251-279;
ICD-6+7: 250-254, 270-289
5 Psychische en gedragsstoornissen
5 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315;
ICD-6+7: 300-326
Totaal psychische stoornissen
Totaal psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315;
ICD-6+7: 300-326
5.1 Psychische stoornissen door alcohol
5.1 Psychische stoornissen door gebruik van alcohol.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F10;
ICD-9: 291, 303, 305.0;
ICD-8: 291, 303;
ICD-6+7: 307, 322
5.2 Psychische stoornissen drugs en vl..
5.2 Psychische stoornissen door gebruik drugs en vluchtige oplosmiddelen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F11-F16, F18-F19;
ICD-9: 304, 305.2-305.9;
ICD-8: 304;
ICD-6+7: 323
5.3 Overige psychische stoornissen
5.3 Overige psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F09, F17-F99;
ICD-9: 290, 292-302, 305.1, 306-319;
ICD-8: 290, 292-302, 305-315;
ICD-6+7: 300-306, 308-321, 324-326
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
Totaal ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
6.1 Hersenvliesontsteking
6.1 Hersenvliesontsteking (meningitis).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-G03;
ICD-9: 320-322;
ICD-8: 320;
ICD-6+7: 340
6.2 Ziekte van Parkinson
6.2 Ziekte van Parkinson.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G20-G21;
ICD-9: 332;
ICD-8: 342;
ICD-6+7: 350
6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen
6.3 Overige ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G04-G13, G22-H95;
ICD-9: 323-331, 333-389;
ICD-8: 321-341, 343-389;
ICD-6+7: 341-345, 351-398
7 Ziekten van hart en vaatstelsel
7 Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
7.1 Ziekten van de kransvaten
7.1 Ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414;
ICD-6+7: 420, 422.1
Totaal ziekten van de kransvaten
Totaal ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414;
ICD-6+7: 420, 422.1
7.1.1 Acuut hartinfarct
7.1.1 Acuut hartinfarct.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22;
ICD-9: 410;
ICD-8: 410;
ICD-6+7: 420.1
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20, I23-I25;
ICD-9: 411-414;
ICD-8: 411-414;
ICD-6+7: 420.0, 420.2, 422.1
7.2 Overige hartziekten
7.2 Overige hartziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I30-I33, I39-I52;
ICD-9: 420-423, 425-429;
ICD-8: 420-423, 425-429;
ICD-6+7: 451-468, 430-439
7.3 Hersenvaatletsels
7.3 Hersenvaatletsels (CVA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69;
ICD-9: 430-438;
ICD-8: 430-438;
ICD-6+7: 330-334
7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel
7.4 Overige ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I15, I26-I28, I34-I38, I70-I99;
ICD-9: 390-405, 415-417, 424, 440-459;
ICD-8: 390-404, 424, 440-458;
ICD-6+7: 400-416, 421-422.0, 422.2, 440-468
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
8 Ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519;
ICD-6+7: 240-241, 470-527
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519;
ICD-6+7: 240-241, 470-527
8.1 Griep
8.1 Griep (influenza).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J09-J11;
ICD-9: 487;
ICD-8: 470-474;
ICD-6+7: 480-483

Sinds 2009 is aan de ICD10 de code J09 toegevoegd. Deze code wordt geteld bij 8.1 Griep.

8.2 Longontsteking
8.2 Longontsteking (pneumonie).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J12-J18;
ICD-9: 480-486;
ICD-8: 480-486;
ICD-6+7:490-493
8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen
8.3 Chronische aandoeningen onderste luchtwegen (CARA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J47;
ICD-9: 490-494, 496;
ICD-8: 490-493, 518;
ICD-6+7: 241, 501-502;

Totaal chronische aand. onderste lucht..
Totaal chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J47;
ICD-9: 490-494, 496;
ICD-8: 490-493, 518;
ICD-6+7: 241, 501-502
8.3.1 Astma
8.3.1 Astma.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J45-J46;
ICD-9: 493;
ICD-8: 493;
ICD-6+7: 241
8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw..
8.3.2 Overige chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J44, J47;
ICD-9: 490-492, 494, 496;
ICD-8: 490-492, 518;
ICD-6+7: 501-502
8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen
8.4 Overige ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J06, J20-J39, J60-J99;
ICD-9: 460-478, 495-519;
ICD-8: 460-466, 500-517, 519;
ICD-6+7: 240, 470-475, 500, 510-527
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577;
ICD-6+7: 530-587
Totaal ziekten spijsverteringsorganen
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577;
ICD-6+7: 530-587
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge..
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvingerige en nuchtere darm.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K25-K28;
ICD-9: 531-534;
ICD-8: 531-534;
ICD-6+7: 540-542
9.2 Chronische leveraandoeningen
9.2 Chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74;
ICD-9: 571;
ICD-8: 571;
ICD-6+7: 581
Totaal chronische leveraandoeningen
Totaal chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74;
ICD-9: 571;
ICD-8: 571;
ICD-6+7: 581
9.2.1 Chronische leveraand. alcohol
9.2.1 Chronische leveraandoeningen onder invloed van alcohol.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70;
ICD-9: 571.0-571.3;
ICD-8: 571.0;
Icd-6+7: 581.1

9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen
9.2.2 Overige chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K73-K74;
ICD-9: 571.4-571.9;
ICD-8: 571.8-571.9;
Icd-6+7: 581.0
9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen
9.3 Overige ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K23, K29-K67, K71-K72, K75-K93;
ICD-9: 520-530, 535-570, 572-579;
ICD-8: 520-530, 535-570, 572-577;
ICD-6+7: 530-539, 543-580, 582-587
10 Ziekten van huid en subcutis
10 Ziekten van huid en subcutis (onderhuids bindweefsel).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: L00-L99;
ICD-9: 680-709;
ICD-8: 680-709;
ICD-6+7: 242-244, 690-716
11 Ziekten botspierstelsel en bindweef..
11 Ziekten botspierstelsel en bindweefsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738;
ICD-6+7: 720-749
Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl
Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738;
ICD-6+7: 720-749
11.1 Reumatoïde artritis en artrose
11.1 Reumatoïde artritis en artrose.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M05-M06, M15-M19;
ICD-9: 714-715;
ICD-8: 712-713;
ICD-6+7: 722
11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl
11.2 Overige ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M03, M07-M99;
ICD-9: 710-713, 716-739;
ICD-8: 710-711, 714-738;
ICD-6+7: 720-721, 723-749
12 Ziekten van urogenitaal stelsel
12 Ziekten van urogenitaal stelsel; Ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792;
ICD-6+7: 590-637, 792
Totaal zktn urinewegen en gesl. organen
Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792
12.1 Ziekten van nier en urineleider
12.1 Ziekten van nier en urineleider.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N20, N22-N29;
ICD-9: 580-593;
ICD-8: 580-593;
ICD-6+7: 590-609
12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen
12.2 Overige ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N21, N30-N99;
ICD-9: 594-629;
ICD-8: 594-629, 792;
ICD-6+7: 610-637, 792
13 Zwangerschap, bevalling en kraambed.
13 Complicaties van zwangerschap, bevalling, kraambed (moedersterfte).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: O00-O99;
ICD-9: 630-676;
ICD-8: 630-678;
ICD-6+7: 640-689
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
14 Aandoeningen van de perinatale periode.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: P00-P96;
ICD-9: 760-779;
ICD-8: 760-779;
ICD-6+7: 760-776
15 Aangeboren afwijkingen
15 Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759;
ICD-6+7: 750-759
Totaal aangeboren afwijkingen
Totaal aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759;
ICD-6+7: 750-759
15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel
15.1 Aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q07;
ICD-9: 740-742;
ICD-8: 740-743;
ICD-6+7: 750-753
15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten
15.2 Aangeboren afwijkingen van hart en bloedvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q20-Q28;
ICD-9: 745-747;
ICD-8: 746-747;
ICD-6+7: 754
15.3 Overige aangeboren afwijkingen
15.3 Overige aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q10-Q18, Q30-Q99;
ICD-9: 743-744, 748-759;
ICD-8: 744-745, 748-759;
ICD-6+7: 755-759
16 Sympt., afwijkende klinische bevind..
16 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte..
Totaal symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
16.1 Wiegendood
16.1 Wiegendood (SIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R95;
ICD-9: 798.0 bij < 1 jaar;
ICD-8: 795 bij < 1 jaar;
ICD-6+7: --
16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken
16.2 Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R96-R99;
ICD-9: 798.1-799.9;
ICD-8: 795-796;
ICD-6+7: 795
16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch..
16.3 Overige symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R94;
ICD-9: 780-797;
ICD-8: 793-794;
ICD-6+7: 780-791, 793-794
17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
17.1 Ongevallen
17.1 Ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-X59;
ICD-9: E800-E929;
ICD-8: E800-E929, E940-E949;
ICD-6+7: E800-E936, E960-E962
Totaal ongevallen
Totaal ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-X59;
ICD-9: E800-E929;
ICD-8: E800-E929, E940-E949;
ICD-6+7: E800-E936, E960-E962
17.1.1 Vervoersongevallen
17.1.1 Vervoersongevallen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99;
ICD-9: E800-E848;
ICD-8: E800-E845, E940-E941;
ICD-6+7: E800-E866, E960
Totaal vervoersongevallen
Totaal vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99;
ICD-9: E800-E848;
ICD-8: E800-E845, E940-E941;
ICD-6+7: E800-E866, E960
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Zie de tabeltoelichting voor een link naar de betreffende lijst
van 4-tekencodes;
ICD-9: E810-E819, E826-E829;
ICD-8: E810-E819, E825-E827, E940-E941;
ICD-6+7:E810-E825, E840-E845, E960

17.1.1.2 Overige vervoersongevallen
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99 minus de betreffende lijst van 4-tekencodes, zie de link in de tabeltoelichting;
ICD-9: E800-E807, E820-E825, E830-E848;
ICD-8: E800-E807, E820-E823, E830-E845;
ICD-6+7: E800-E802, E830-E835, E850-E866
17.1.2 Accidentele val
17.1.2 Accidentele val.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W00-W19, X59;
ICD-9: E880-E888;
ICD-8: E880-E887;
ICD-6+7: E900-E904
17.1.3 Accidentele verdrinking
17.1.3 Accidentele verdrinking.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W65-W74;
ICD-9: E910;
ICD-8: E910;
ICD-6+7: E929
17.1.4 Accidentele vergiftiging
17.1.4 Accidentele vergiftiging.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X40-X49;
ICD-9: E850-E869;
ICD-8: E850-E877;
ICD-6+7: E870-E895
17.1.5 Overige ongevallen
17.1.5 Overige ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W20-W64, W75-X39, X50-X58;
ICD-9: E870-E879, E890-E909, E911-E929;
ICD-8: E890-E909, E911-E929, E942-E946;
ICD-6+7: E896-E899, E910-E928, E930-E936, E961-E962
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959;
ICD-6+7: E963, E970-E979
17.3 Moord en doodslag
17.3 Moord en doodslag.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X85-Y09;
ICD-9: E960-E969;
ICD-8: E960-E969;
ICD-6+7: E964, E980-E983
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Y10-Y34;
ICD-9: E980-E989;
ICD-8: E980-E989;
ICD-6+7: --
17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken
17.5 Overige niet-natuurlijke doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Y35-Y89;
ICD-9: E930-E949, E970-E978, E990-E999;
ICD-8: E930-E949, E970-E978, E990-E999;
ICD-6+7: E94-E959, E965, E984-E999
18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19)
18 COVID-19 (Coronavirus ziekte 19)
ICD-codes:
ICD-10: U00-U99;
ICD-6+7+8+9: --
18 Totaal COVID-19 (Coronavirus 19)
18 Totaal COVID-19 (Coronavirus 19)
ICD-codes:
ICD-10: U00-U99;
ICD-6+7+8+9: --
18.1 Vastgestelde COVID-19
18.1 Vastgestelde COVID-19
ICD-codes:
ICD-10: U07.1;
ICD-6+7+8+9: --
18.2 Vermoedelijke COVID-19
18.2 Vermoedelijke COVID-19
ICD-codes:
ICD-10: U07.2;
ICD-6+7+8+9: --
Gemiddelde bevolking
De gemiddelde bevolking van leeftijdklasse L in jaar t is als volgt berekend:
((Bevolkings aantal in leeftijdsklasse (L) op 1 januari jaar t)+
(Bevolkings aantal in leeftijdsklasse (L) op 1 januari jaar t+1))/2.
Het gemiddeld aantal 0-jarigen in jaar t is als volgt berekend:
((aantal levendgeborenen in jaar t)+(0-jarigen op 1 januari jaar t+1))/2.