Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen de definitieve cijfers over 2019.

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.2 Accidentele val (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1980 1.681
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1981 1.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1982 1.633
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1983 1.501
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1984 1.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1985 1.472
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1986 1.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1987 1.491
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1988 1.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1989 1.652
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1990 1.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1991 1.632
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1992 1.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1993 1.529
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1994 1.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1995 1.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1996 1.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1997 1.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1998 1.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1999 1.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 1.675
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2001 2.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2002 1.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2003 1.957
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2004 1.839
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2005 1.961
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2006 2.018
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2007 2.019
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2008 2.093
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2009 2.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2010 2.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2011 2.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2012 2.795
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2013 2.884
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2014 3.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2015 3.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2016 3.883
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2017 4.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2018 4.630
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1980 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1981 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1982 5
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1983 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1984 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1985 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1986 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1987 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1988 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1989 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1990 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1991 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1992 2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1993 2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1994 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1995 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1996 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1997 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1998 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1999 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2000 2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2001 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2002 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2003 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2004 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2005 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2006 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2007 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2008 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2009 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2010 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2012 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2013 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2014 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2015 2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2016 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2017 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2018 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1980 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1981 5
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1982 7
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1983 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1984 5
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1985 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1986 4
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1987 4
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1988 2
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1989 4
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1990 4
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1991 5
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1992 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1993 5
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1994 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1995 6
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1996 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1997 7
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1998 4
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 1999 4
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2000 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2001 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2002 2
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2003 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2004 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2005 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2006 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2007 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2008 2
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2009 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2010 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2012 2
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2013 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2014 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2015 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2016 3
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2017 1
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2018 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1980 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1981 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1982 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1983 4
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1984 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1985 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1986 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1987 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1988 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1989 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1990 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1991 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1992 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1993 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1994 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1995 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1996 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1997 4
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1998 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1999 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2000 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2001 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2002 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2003 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2004 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2005 4
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2006 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2007 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2008 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2009 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2010 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2012 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2013 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2014 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2015 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2016 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2017 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2018 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1980 3
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1981 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1982 4
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1983 2
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1984 5
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1985 3
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1986 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1987 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1988 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1989 2
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1990 4
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1991 2
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1992 2
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1993 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1994 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1995 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1996 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1997 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1998 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1999 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2000 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2001 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2002 2
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2003 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2004 3
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2005 3
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2006 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2007 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2008 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2009 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2010 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2012 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2013 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2014 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2015 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2016 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2017 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2018 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1980 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1981 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1982 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1983 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1984 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1985 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1986 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1987 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1988 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1989 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1990 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1991 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1992 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1993 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1994 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1995 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1996 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1997 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1998 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1999 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2000 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2001 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2002 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2003 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2004 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2005 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2006 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2007 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2008 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2009 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2010 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2012 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2013 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2014 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2015 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2016 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2017 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2018 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1980 9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1981 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1982 11
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1983 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1984 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1985 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1986 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1987 7
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1988 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1989 7
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1990 3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1991 9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1992 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1993 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1994 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1995 2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1996 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1997 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1998 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1999 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2000 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2001 7
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2002 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2003 3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2004 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2005 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2006 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2007 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2008 2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2009 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2010 8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2011 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2012 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2013 1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2014 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2015 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2016 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2017 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2018 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1980 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1981 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1982 6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1983 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1984 7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1985 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1986 6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1987 13
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1988 12
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1989 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1990 3
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1991 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1992 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1993 7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1994 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1995 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1996 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1997 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1998 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1999 7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2000 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2001 14
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2002 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2003 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2004 11
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2005 3
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2006 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2007 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2008 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2009 6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2010 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2011 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2012 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2013 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2014 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2015 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2016 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2017 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2018 4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1980 5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1981 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1982 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1983 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1984 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1985 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1986 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1987 9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1988 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1989 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1990 12
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1991 8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1992 9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1993 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1994 3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1995 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1996 4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1997 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1998 9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1999 8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2000 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2001 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2002 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2003 12
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2004 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2005 11
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2006 5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2007 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2008 11
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2009 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2010 4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2011 5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2012 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2013 7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2014 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2015 3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2016 4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2017 5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2018 5
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1980 14
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1981 15
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1982 16
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1983 7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1984 11
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1985 14
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1986 11
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1987 10
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1988 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1989 11
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1990 12
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1991 11
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1992 14
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1993 6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1994 10
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1995 8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1996 15
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1997 13
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1998 15
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1999 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2000 6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2001 13
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2002 11
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2003 14
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2004 8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2005 10
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2006 18
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2007 7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2008 14
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2009 4
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2010 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2011 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2012 7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2013 7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2014 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2015 8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2016 1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2017 1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2018 3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1980 12
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1981 10
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1982 18
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1983 15
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1984 15
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1985 13
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1986 7
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1987 20
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1988 10
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1989 11
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1990 19
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1991 16
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1992 15
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1993 19
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1994 14
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1995 9
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1996 19
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1997 18
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1998 31
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1999 18
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2000 16
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2001 21
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2002 15
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2003 20
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2004 17
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2005 13
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2006 19
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2007 17
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2008 19
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2009 10
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2010 5
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2011 11
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2012 14
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2013 20
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2014 6
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2015 14
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2016 14
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2017 5
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2018 12
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1980 25
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1981 17
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1982 18
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1983 13
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1984 16
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1985 17
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1986 16
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1987 21
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1988 11
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1989 14
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1990 14
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1991 16
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1992 18
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1993 32
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1994 17
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1995 15
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1996 23
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1997 27
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1998 22
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1999 26
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2000 27
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2001 35
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2002 26
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2003 31
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2004 28
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2005 28
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2006 15
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2007 25
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2008 15
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2009 26
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2010 36
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2011 9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2012 24
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2013 16
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2014 12
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2015 17
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2016 25
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2017 17
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2018 15
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1980 18
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1981 16
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1982 17
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1983 15
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1984 16
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1985 21
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1986 14
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1987 18
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1988 13
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1989 23
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1990 17
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1991 15
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1992 13
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1993 24
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1994 13
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1995 22
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1996 23
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1997 40
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1998 28
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1999 36
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2000 42
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2001 44
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2002 28
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2003 39
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2004 38
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2005 36
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2006 22
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2007 32
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2008 31
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2009 30
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2010 31
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2011 25
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2012 29
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2013 32
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2014 27
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2015 34
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2016 40
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2017 38
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2018 33
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1980 23
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1981 30
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1982 28
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1983 18
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1984 17
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1985 24
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1986 23
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1987 22
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1988 19
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1989 24
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1990 26
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1991 21
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1992 17
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1993 27
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1994 23
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1995 17
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1996 23
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1997 19
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1998 27
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1999 34
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2000 38
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2001 49
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2002 39
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2003 44
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2004 35
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2005 55
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2006 43
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2007 51
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2008 42
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2009 57
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2010 31
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2011 57
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2012 47
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2013 42
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2014 44
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2015 51
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2016 50
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2017 40
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2018 60
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1980 42
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1981 25
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1982 23
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1983 31
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1984 29
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1985 38
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1986 32
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1987 22
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1988 31
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1989 34
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1990 21
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1991 24
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1992 27
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1993 30
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1994 26
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1995 31
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1996 28
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1997 28
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1998 24
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1999 33
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2000 44
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2001 44
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2002 54
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2003 44
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2004 48
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2005 45
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2006 47
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2007 55
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2008 58
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2009 76
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2010 57
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2011 70
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2012 69
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2013 63
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2014 68
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2015 72
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2016 82
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2017 68
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2018 89
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1980 61
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1981 56
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1982 51
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1983 43
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1984 46
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1985 43
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1986 42
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1987 37
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1988 37
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1989 48
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1990 35
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1991 46
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1992 42
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1993 28
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1994 38
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1995 34
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1996 49
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1997 45
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1998 58
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1999 45
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2000 55
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2001 57
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2002 51
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2003 53
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2004 53
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2005 62
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2006 67
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2007 64
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2008 64
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2009 85
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2010 84
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2011 98
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2012 93
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2013 93
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2014 108
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2015 119
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2016 128
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2017 116
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2018 150
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1980 118
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1981 120
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1982 98
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1983 80
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1984 74
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1985 78
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1986 68
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1987 83
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1988 76
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1989 70
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1990 80
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1991 74
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1992 69
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1993 72
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1994 74
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1995 80
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1996 82
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1997 79
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1998 81
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1999 95
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2000 87
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2001 102
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2002 84
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2003 106
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2004 97
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2005 109
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2006 111
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2007 113
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2008 97
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2009 126
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 108
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2011 131
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2012 111
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2013 118
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2014 146
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2015 163
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2016 192
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2017 197
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2018 230
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1980 223
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1981 226
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1982 209
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1983 187
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1984 182
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1985 193
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1986 180
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1987 169
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1988 150
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1989 172
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1990 157
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1991 170
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1992 162
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1993 142
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1994 176
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1995 152
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1996 185
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1997 161
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1998 175
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1999 171
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2000 200
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2001 225
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2002 208
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2003 208
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2004 211
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2005 199
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2006 216
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2007 200
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2008 231
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2009 210
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2010 214
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2011 228
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2012 283
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2013 271
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2014 283
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2015 305
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2016 355
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2017 357
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2018 410
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1980 363
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1981 367
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1982 338
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1983 327
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1984 305
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1985 303
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1986 313
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1987 298
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1988 283
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1989 308
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1990 302
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1991 322
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1992 303
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1993 289
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1994 264
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1995 287
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1996 293
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1997 301
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1998 268
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1999 302
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2000 277
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2001 381
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2002 345
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2003 378
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2004 345
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2005 404
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2006 415
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2007 402
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2008 362
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2009 401
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2010 423
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2011 448
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2012 500
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2013 504
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2014 533
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2015 589
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2016 678
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2017 679
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2018 759
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1980 426
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1981 414
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1982 399
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1983 385
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1984 378
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1985 342
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1986 364
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1987 355
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1988 382
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1989 421
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1990 444
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1991 412
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1992 386
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1993 369
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1994 422
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1995 390
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1996 394
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1997 344
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1998 366
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1999 428
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2000 413
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2001 465
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2002 439
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2003 437
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2004 417
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2005 419
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2006 446
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2007 487
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2008 546
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2009 595
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2010 630
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2011 635
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2012 731
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2013 760
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2014 788
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2015 909
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2016 991
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2017 1.062
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2018 1.196
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1980 232
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1981 267
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1982 264
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1983 254
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1984 289
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1985 248
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1986 272
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1987 285
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1988 297
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1989 350
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1990 307
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1991 334
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1992 331
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1993 342
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1994 303
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1995 320
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1996 315
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1997 293
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1998 275
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1999 348
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2000 316
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2001 427
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2002 361
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2003 380
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2004 336
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2005 388
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2006 390
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2007 404
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2008 403
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2009 388
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2010 452
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2011 481
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2012 596
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2013 678
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2014 738
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2015 842
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2016 926
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2017 979
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2018 1.143
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1980 84
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1981 115
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1982 97
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1983 92
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1984 108
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1985 105
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1986 100
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1987 110
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1988 117
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1989 131
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1990 121
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1991 136
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1992 146
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1993 119
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1994 149
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1995 142
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1996 130
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1997 138
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1998 137
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1999 156
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2000 125
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2001 185
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2002 148
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2003 176
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2004 169
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2005 162
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2006 191
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2007 137
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2008 189
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2009 187
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2010 206
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2011 201
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2012 271
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2013 260
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2014 253
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2015 349
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2016 382
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2017 459
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2018 510
Mannen Totaal alle leeftijden 1980 583
Mannen Totaal alle leeftijden 1981 643
Mannen Totaal alle leeftijden 1982 592
Mannen Totaal alle leeftijden 1983 551
Mannen Totaal alle leeftijden 1984 569
Mannen Totaal alle leeftijden 1985 564
Mannen Totaal alle leeftijden 1986 539
Mannen Totaal alle leeftijden 1987 546
Mannen Totaal alle leeftijden 1988 557
Mannen Totaal alle leeftijden 1989 611
Mannen Totaal alle leeftijden 1990 576
Mannen Totaal alle leeftijden 1991 576
Mannen Totaal alle leeftijden 1992 541
Mannen Totaal alle leeftijden 1993 549
Mannen Totaal alle leeftijden 1994 531
Mannen Totaal alle leeftijden 1995 559
Mannen Totaal alle leeftijden 1996 588
Mannen Totaal alle leeftijden 1997 572
Mannen Totaal alle leeftijden 1998 576
Mannen Totaal alle leeftijden 1999 598
Mannen Totaal alle leeftijden 2000 635
Mannen Totaal alle leeftijden 2001 769
Mannen Totaal alle leeftijden 2002 674
Mannen Totaal alle leeftijden 2003 731
Mannen Totaal alle leeftijden 2004 732
Mannen Totaal alle leeftijden 2005 806
Mannen Totaal alle leeftijden 2006 829
Mannen Totaal alle leeftijden 2007 835
Mannen Totaal alle leeftijden 2008 838
Mannen Totaal alle leeftijden 2009 918
Mannen Totaal alle leeftijden 2010 975
Mannen Totaal alle leeftijden 2011 989
Mannen Totaal alle leeftijden 2012 1.107
Mannen Totaal alle leeftijden 2013 1.208
Mannen Totaal alle leeftijden 2014 1.262
Mannen Totaal alle leeftijden 2015 1.418
Mannen Totaal alle leeftijden 2016 1.617
Mannen Totaal alle leeftijden 2017 1.623
Mannen Totaal alle leeftijden 2018 1.888
Mannen 0 jaar 1980 0
Mannen 0 jaar 1981 1
Mannen 0 jaar 1982 2
Mannen 0 jaar 1983 0
Mannen 0 jaar 1984 3
Mannen 0 jaar 1985 1
Mannen 0 jaar 1986 0
Mannen 0 jaar 1987 0
Mannen 0 jaar 1988 1
Mannen 0 jaar 1989 1
Mannen 0 jaar 1990 0
Mannen 0 jaar 1991 0
Mannen 0 jaar 1992 1
Mannen 0 jaar 1993 1
Mannen 0 jaar 1994 0
Mannen 0 jaar 1995 1
Mannen 0 jaar 1996 0
Mannen 0 jaar 1997 0
Mannen 0 jaar 1998 0
Mannen 0 jaar 1999 3
Mannen 0 jaar 2000 2
Mannen 0 jaar 2001 0
Mannen 0 jaar 2002 1
Mannen 0 jaar 2003 1
Mannen 0 jaar 2004 0
Mannen 0 jaar 2005 1
Mannen 0 jaar 2006 0
Mannen 0 jaar 2007 1
Mannen 0 jaar 2008 0
Mannen 0 jaar 2009 0
Mannen 0 jaar 2010 0
Mannen 0 jaar 2011 0
Mannen 0 jaar 2012 0
Mannen 0 jaar 2013 0
Mannen 0 jaar 2014 1
Mannen 0 jaar 2015 1
Mannen 0 jaar 2016 0
Mannen 0 jaar 2017 0
Mannen 0 jaar 2018 0
Mannen 1 tot 5 jaar 1980 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1981 4
Mannen 1 tot 5 jaar 1982 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1983 1
Mannen 1 tot 5 jaar 1984 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1985 0
Mannen 1 tot 5 jaar 1986 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1987 2
Mannen 1 tot 5 jaar 1988 2
Mannen 1 tot 5 jaar 1989 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1990 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1991 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1992 0
Mannen 1 tot 5 jaar 1993 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1994 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1995 3
Mannen 1 tot 5 jaar 1996 2
Mannen 1 tot 5 jaar 1997 6
Mannen 1 tot 5 jaar 1998 1
Mannen 1 tot 5 jaar 1999 2
Mannen 1 tot 5 jaar 2000 2
Mannen 1 tot 5 jaar 2001 3
Mannen 1 tot 5 jaar 2002 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2003 3
Mannen 1 tot 5 jaar 2004 2
Mannen 1 tot 5 jaar 2005 3
Mannen 1 tot 5 jaar 2006 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2007 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2008 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2009 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2010 2
Mannen 1 tot 5 jaar 2011 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2012 2
Mannen 1 tot 5 jaar 2013 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2014 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2015 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2016 3
Mannen 1 tot 5 jaar 2017 1
Mannen 1 tot 5 jaar 2018 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1980 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1981 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1982 2
Mannen 5 tot 10 jaar 1983 3
Mannen 5 tot 10 jaar 1984 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1985 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1986 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1987 2
Mannen 5 tot 10 jaar 1988 0
Mannen 5 tot 10 jaar 1989 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1990 0
Mannen 5 tot 10 jaar 1991 0
Mannen 5 tot 10 jaar 1992 2
Mannen 5 tot 10 jaar 1993 0
Mannen 5 tot 10 jaar 1994 0
Mannen 5 tot 10 jaar 1995 2
Mannen 5 tot 10 jaar 1996 0
Mannen 5 tot 10 jaar 1997 3
Mannen 5 tot 10 jaar 1998 1
Mannen 5 tot 10 jaar 1999 3
Mannen 5 tot 10 jaar 2000 2
Mannen 5 tot 10 jaar 2001 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2002 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2003 2
Mannen 5 tot 10 jaar 2004 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens