Hoeveelheid en prijs van in Nederlandse havens aangevoerde vis; 1994 - 2004

Hoeveelheid en prijs van in Nederlandse havens aangevoerde vis; 1994 - 2004

Vissoort Perioden Aanvoer verse vis (1 000 kg) Prijs verse vis bij afslag (euro/1 000 kg) Aanvoer diepvriesvis (1 000 kg)
Ansjovis 2004* 2,9 . 0,0
Garnalen 2004* 9.618,1 2.530 0,0
Griet 2004* 922,9 6.950 0,0
Haai 2004* 9,5 2.250 0,0
Heek 2004* 62,4 1.680 0,0
Heilbot 2004* 2,4 6.800 0,0
Kabeljauw 2004* 2.592,1 2.370 0,0
Kever 2004* 0,0 . 0,0
Langoestine 2004* 1.191,7 4.160 0,0
Leng 2004* 10,0 1.530 0,0
Noorse schelvis 2004* 10,0 2.180 12,7
Paling 2004* 30,7 . 0,0
Schar 2004* 7.249,7 1.010 0,0
Schartong 2004* 21,2 1.360 0,0
Schelvis 2004* 301,6 1.340 9,7
Schol 2004* 42.552,9 1.870 0,0
Sprot 2004* 131,3 680 0,0
Tarbot 2004* 2.331,4 9.290 0,0
Tong 2004* 14.732,7 8.830 0,0
Tongschar 2004* 767,8 3.240 0,0
Wijting 2004* 1.242,4 1.130 0,0
Witje 2004* 1,7 . 0,0
Witte koolvis 2004* 5,3 . 0,0
Zalm 2004* 0,0 . 0,0
Zeeduivel 2004* 54,1 . 0,0
Zeewolf 2004* 10,8 3.510 0,0
Zilversmelt 2004* 8.583,1 . 3.161,8
Zwarte koolvis 2004* 7,0 1.020 137,9
Overige vissoorten 2004* 5.107,2 . 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Per vissoort: hoeveelheid en prijs van verse vis en hoeveelheid van
diepvriesvis.
1994 - 2004; januari 1994 - december 2004
Gewijzigd op 22 augustus 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer verse vis
Aanvoerhoeveelheid in dood gewicht.
Via omrekenfactoren worden de vangsthoeveelheden levend gewicht omgezet
naar aanvoer dood gewicht. Voor verse vis is een omrekenfactor van
toepassing, waarbij het dood gewicht gemiddeld 9% minder is dan het
levend gewicht. Dit verschil wordt onder ander veroorzaakt door bewerking
en bewaring van vis aan boord. Zo wordt veel gevangen vis aan boord van
ingewanden ontdaan(gestript) en verse vis wordt onder ijs bewaard.
_
De vangsten van Nederlandse schepen die in het buitenland zijn
aangevoerd worden buiten beschouwing gelaten. De cijfers over de aanvoer
zijn daarom niet vergelijkbaar met de door de EU vastgestelde voor
Nederland geldende vangstquota, ook omdat andere EU-schepen vis in
Nederland aanvoeren. Bovendien kunnen de quota onderling worden geruild.
_
Vrijwel alle aangevoerde vis is bestemd voor menselijke consumptie.
Alleen fileerresten en ander visafval gaan als voer naar
nertsenhouderijen. Nederland bedrijft geen industrievisserij.
Industrievisserij is de vangst van kleine, niet gequoteerde zeevissoorten
met als doel deze te verwerken tot vismeel en visolie. Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben wel een belangrijke
industrievisserij. Vis bestemd voor de verwerking tot vismeel en visolie
in het buitenland kan wel in Nederland worden aangeland.
Prijs verse vis bij afslag
De prijzen zijn uitgedrukt in euro per 1 000 kg en zijn exclusief BTW.
_
De gegevens over de prijzen van de vissoorten zijn ontleend aan de
afslaggegevens en hebben betrekking op via de afslagen verhandelde vis.
Van de belangrijkste soorten verse vis is een prijs bekend. Van sommige
vissoorten worden wel prijzen gepubliceerd, maar geen aanvoerhoeveelheden.
In die gevallen is de aanvoerhoeveelheid heel klein (minder dan 0,05 ton).
De vangsten van Nederlandse schepen die in het buitenland zijn aangevoerd
worden buiten beschouwing gelaten.
Aanvoer diepvriesvis
Aanvoerhoeveelheid in dood gewicht.
___
Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat
rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie.
___
Van geen van de onderscheiden soorten diepvriesvis is een prijs bekend.