Dagtochten; uitgaven, 90-91/06-07

Dagtochten; uitgaven, 90-91/06-07

Kenmerken dagtochten Perioden Totale uitgaven aan dagtochten (mln euro) Totale entree- en deelnamekosten (mln euro) Totale consumptiekosten (mln euro) Totale reiskosten (mln euro) Uitgaven per persoon per dagtocht (euro) Entree- en deelnamekosten p. p. p.dagt. (euro) Consumptiekosten per persoon per dagt. (euro) Reiskosten per persoon per dagtocht (euro)
Totaal kenmerken dagtochten 1990 mei - 1991 april 5.259 1.045 3.259 954 6,06 1,20 3,76 1,10
Totaal kenmerken dagtochten 1995 september - 1996 augustus 6.714 1.608 3.990 1.116 7,17 1,72 4,26 1,19
Totaal kenmerken dagtochten 2001 december - 2002 november 11.511 2.863 6.845 1.803 11,73 2,92 6,97 1,84
Totaal kenmerken dagtochten 2006 oktober - 2007 september 12.715 3.116 7.526 2.073 14,02 3,44 8,30 2,29
Zonnen/zwemmen/picknicken/dagkam. totaal 1990 mei - 1991 april 204 62 98 44 3,43 1,04 1,65 0,74
Zonnen/zwemmen/picknicken/dagkam. totaal 1995 september - 1996 augustus 208 81 86 42 3,91 1,51 1,61 0,78
Zonnen/zwemmen/picknicken/dagkam. totaal 2001 december - 2002 november 340 128 148 64 5,87 2,22 2,56 1,10
Zonnen/zwemmen/picknicken/dagkam. totaal 2006 oktober - 2007 september 357 137 156 64 8,62 3,30 3,78 1,54
Sport en sportieve recreatie totaal 1990 mei - 1991 april 993 263 546 184 3,40 0,90 1,87 0,63
Sport en sportieve recreatie totaal 1995 september - 1996 augustus 1.167 397 584 186 3,92 1,33 1,96 0,63
Sport en sportieve recreatie totaal 2001 december - 2002 november 1.970 723 939 308 6,48 2,38 3,09 1,01
Sport en sportieve recreatie totaal 2006 oktober - 2007 september 2.038 719 969 350 8,12 2,87 3,86 1,39
Toeschouwer/begeleider bij sport 1990 mei - 1991 april 142 34 78 30 5,19 1,26 2,84 1,09
Toeschouwer/begeleider bij sport 1995 september - 1996 augustus 215 66 100 49 6,48 2,00 3,01 1,47
Toeschouwer/begeleider bij sport 2001 december - 2002 november 347 108 163 76 9,61 3,00 4,52 2,09
Toeschouwer/begeleider bij sport 2006 oktober - 2007 september 416 140 194 81 10,95 3,69 5,12 2,14
Toeren 1990 mei - 1991 april 209 20 93 96 10,20 0,97 4,53 4,71
Toeren 1995 september - 1996 augustus 178 21 79 78 10,25 1,23 4,54 4,47
Toeren 2001 december - 2002 november 283 30 132 121 13,18 1,39 6,13 5,66
Toeren 2006 oktober - 2007 september 262 77 106 80 24,02 7,02 9,68 7,32
Bez. att.punt, bez.w.heid, evenem.totaal 1990 mei - 1991 april 674 153 324 197 8,31 1,89 4,00 2,43
Bez. att.punt, bez.w.heid, evenem.totaal 1995 september - 1996 augustus 863 234 392 237 9,61 2,61 4,36 2,64
Bez. att.punt, bez.w.heid, evenem.totaal 2001 december - 2002 november 1.519 442 719 358 14,14 4,11 6,69 3,34
Bez. att.punt, bez.w.heid, evenem.totaal 2006 oktober - 2007 september 1.874 540 914 420 15,75 4,54 7,68 3,53
Recreatief winkelen 1990 mei - 1991 april 564 22 365 178 4,38 0,17 2,83 1,38
Recreatief winkelen 1995 september - 1996 augustus 627 39 392 196 4,86 0,30 3,04 1,52
Recreatief winkelen 2001 december - 2002 november 893 61 563 270 7,92 0,54 4,99 2,39
Recreatief winkelen 2006 oktober - 2007 september 1.459 45 991 423 10,87 0,34 7,38 3,15
Uitgaan 1990 mei - 1991 april 2.226 397 1.646 184 13,29 2,37 9,83 1,10
Uitgaan 1995 september - 1996 augustus 2.943 576 2.129 238 15,80 3,09 11,43 1,28
Uitgaan 2001 december - 2002 november 5.345 1.030 3.872 442 23,90 4,61 17,32 1,98
Uitgaan 2006 oktober - 2007 september 5.486 1.111 3.875 500 25,36 5,13 17,92 2,31
Overig (verenigingen hobby's) totaal 1990 mei - 1991 april 389 129 188 72 3,28 1,09 1,59 0,60
Overig (verenigingen hobby's) totaal 1995 september - 1996 augustus 514 194 230 90 3,98 1,50 1,78 0,70
Overig (verenigingen hobby's) totaal 2001 december - 2002 november 766 324 289 154 6,71 2,83 2,53 1,35
Overig (verenigingen hobby's) totaal 2006 oktober - 2007 september 823 347 321 155 8,58 3,62 3,34 1,62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de uitgaven aan dagtochten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in entree- en deelnamekosten, consumptiekosten en reiskosten. Buiten beschouwing blijven uitgaven aan souvenirs, foto/film materiaal en aanschaf duurzame goederen. De uitgaven worden uitgesplitst naar de verschillende activiteiten die tijdens dagtochten worden ondernomen.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1990/’91, 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale uitgaven aan dagtochten
Totale entree- en deelnamekosten
Uitgaven om toegang te krijgen tot een recreatieve activiteit.
Totale consumptiekosten
Uitgaven voor eten en drinken.
Totale reiskosten
Reiskosten voor bus, trein, tram, metro, taxi, veerboot en vliegtuig,
brandstofkosten van auto, motor, scooter en bromfiets.
Fietsers hebben geen reiskosten.
Uitgaven per persoon per dagtocht
Entree- en deelnamekosten p. p. p.dagt.
Uitgaven aan toegangsprijzen, deelnamekosten, attracties en huurprijzen
per persoon per dagtocht.
Consumptiekosten per persoon per dagt.
Consumptiekosten per persoon per dagtocht.
Reiskosten per persoon per dagtocht