Watersportorganisaties; exploitatie 1998 - 2012


Deze tabel bevat informatie over de samenstelling van de baten en lasten en de inzet van personeel (niet) in loondienst bij watersportclubs en zeil- en surfscholen (inclusief watersportinstructeurs) tezamen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Watersportorganisaties; exploitatie 1998 - 2012

Perioden ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenContributies en lesgelden (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (mln euro) ExploitatieLastenOnderhoud en schoonmaak (mln euro) ExploitatieLastenKapitaallasten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro) PersoneelPersonen in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsvolumePersoneel in loondienst (mensjaren) PersoneelArbeidsvolumePersoneel niet in loondienst (mensjaren) Leden en cursisten (x 1 000)
1988 24 18 6 22 3 1 4 3 4 8 190 140 100 168
1991 35 28 8 32 3 1 7 3 6 13 180 140 110 207
1994 40 30 10 36 4 1 6 3 7 15 240 180 110 197
1997 41 31 11 37 5 1 6 4 7 14 . . . 200
2000 51 34 16 45 6 1 8 5 8 18 460 380 . 217
2003 65 45 20 59 7 2 9 7 10 24 460 360 . 220
2006 65 46 19 58 6 2 11 7 9 22 470 320 . 215
2009 70 49 21 62 7 2 12 7 9 25 450 280 . 226
2012 73 52 21 67 7 2 13 8 9 27 520 310 . 230
Bron: CBS.
Verklaring van tekens