Watersportorganisaties; exploitatie 1998 - 2012

Watersportorganisaties; exploitatie 1998 - 2012

Perioden Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Contributies en lesgelden (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Personeel Personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Personeel in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst (mensjaren) Leden en cursisten (x 1 000)
1988 24 18 6 22 3 1 4 3 4 8 190 140 100 168
1991 35 28 8 32 3 1 7 3 6 13 180 140 110 207
1994 40 30 10 36 4 1 6 3 7 15 240 180 110 197
1997 41 31 11 37 5 1 6 4 7 14 . . . 200
2000 51 34 16 45 6 1 8 5 8 18 460 380 . 217
2003 65 45 20 59 7 2 9 7 10 24 460 360 . 220
2006 65 46 19 58 6 2 11 7 9 22 470 320 . 215
2009 70 49 21 62 7 2 12 7 9 25 450 280 . 226
2012 73 52 21 67 7 2 13 8 9 27 520 310 . 230
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de samenstelling van de baten en lasten en de inzet van personeel (niet) in loondienst bij watersportclubs en zeil- en surfscholen (inclusief watersportinstructeurs) tezamen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Exploitatie
Overzicht van baten en lasten.
Baten
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Contributies en lesgelden
Inclusief verhuur van ligplaatsen en van pleziervaartuigen.
Overige baten
Lasten
Totaal lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan uitzendbedrijven, vrijwilligers en overig personeel
niet in loondienst.
Huisvestingskosten
Energie, water, huur van gebouwen en terreinen.
Onderhoud en schoonmaak
Kapitaallasten
Overige lasten
Personeel
Personen in loondienst
Arbeidsvolume
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren). Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken, vormen samen één mensjaar arbeidsvolume.
Personeel in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen.
Personeel niet in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen.
Leden en cursisten