Sportaccommodaties en jachthavens; exploitatie en personeel 1988 - 2012

Sportaccommodaties en jachthavens; exploitatie en personeel 1988 - 2012

Particuliere exploitanten Perioden Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Entree- en lesgelden (mln euro) Exploitatie Baten Verhuur ligplaatsen (mln euro) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (mln euro) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Personeel Personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Personeel in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Totaal personeel niet in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Directeur-eigenaar (in % van totaal niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Uitzendkrachten (in % van totaal niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Personeel niet in loondienst Overige personen (in % van totaal niet in loondienst) Bezoekers per jaar (x mln) Bezoekers in referentieweek (x 1 000)
Totaal particuliere exploitanten 2012 1.339 1.267 411 29 258 136 145 290 18.670 9.480 1.750 62 25 14
Zwembaden 2012 526 289 1 187 49 514 216 11 120 54 30 82 9.420 4.730 370 19 55 26 48
Overige accommodaties 2012 671 396 26 25 224 628 168 15 117 71 92 165 8.380 4.100 1.060 69 20 11 1.931
Jachthavens 2012 141 81 60 125 26 2 21 11 23 43 870 650 320 88 5 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat exploitatiegegevens van particuliere exploitanten van zwembaden, van sportaccommodaties (overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties) en van jachthavens, die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Exploitatie
Baten
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Entree- en lesgelden
Inclusief verhuuropbrengst van gebouwen en terreinen.
Verhuur ligplaatsen
Inclusief lesgeld, verhuuropbrengst van vaartuigen en de verhuuropbrengst van stand- en slaapplaatsen.
Sponsor- en reclamegelden
Subsidies en bijdragen
Overige baten
Lasten
Totaal lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan uitzendbedrijven, vrijwilligers en overig personeel niet in loondienst.
Huisvestingskosten
Energie, water, huur van gebouwen en terreinen.
Onderhoud en schoonmaak
Kapitaallasten
Overige lasten
Personeel
Personen in loondienst
Arbeidsvolume
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken, vormen samen één mensjaar arbeidsvolume.
Personeel in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Personeel niet in loondienst
Totaal personeel niet in loondienst
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdse banen (= mensjaren).
Directeur-eigenaar
Directeur-eigenaar en meewerkende gezinsleden.
Weergegeven als percentage van totaal personeel niet in loondienst.
Uitzendkrachten
Weergegeven als percentage van totaal personeel niet in loondienst.
Overige personen
Weergegeven als percentage van totaal personeel niet in loondienst.
Bezoekers per jaar
Bezoekers in referentieweek