Lange vakanties van de jeugd, 2001

Lange vakanties van de jeugd, 2001

Leeftijdsklasse Lange vakanties in Nederland Lange vakanties in Nederland, totaal (x1 000) Lange vakanties in Nederland Vakantiebestemming Kustgebieden (TR) (x1 000) Lange vakanties in Nederland Vakantiebestemming Watersportgebieden (TR) (x1 000) Lange vakanties in Nederland Vakantiebestemming Bos- en heidegebieden N- en O- Ned. (TR) (x1 000) Lange vakanties in Nederland Vakantiebestemming Bos- en heidegebieden Midden-Ned. (TR) (x1 000) Lange vakanties in Nederland Vakantiebestemming Bos- en heidegebieden Zuid-Ned. (TR) (x1 000) Lange vakanties in Nederland Vakantiebestemming Overige gebieden (x1 000) Lange vakanties in buitenland Lange vakanties in buitenland, totaal (x1 000) Lange vakanties in buitenland Samenstelling reisgezelschap Alleengaand (x1 000) Lange vakanties in buitenland Samenstelling reisgezelschap Met leden uit eigen huishouden (x1 000) Lange vakanties in buitenland Samenstelling reisgezelschap Met leden uit meerdere huishoudens (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming België (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Duitsland (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Frankrijk (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Griekenland (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Italië (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Oostenrijk (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Spanje (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Turkije (x1 000) Lange vakanties in buitenland Vakantiebestemming Overige landen (x1 000) Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Voor vakanties in Nederl. en buitenland (euro) Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Voor vakanties in Nederland (euro) Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Voor vakanties in het buitenland (euro)
Totaal, alle leeftijden 8.055 1.838 980 1.630 1.428 1.846 331 11.790 503 6.404 4.878 751 1.232 2.169 570 649 995 1.610 522 3.292 490 202 687
0-24 jaar 2.397 529 266 537 373 607 86 3.151 34 1.815 1.303 250 299 738 139 193 258 471 156 660 383 194 527
0-3 jaar 521 107 37 124 70 153 29 459 - 295 164 58 66 111 29 33 37 70 0 58 297 178 432
4-11 jaar 1.116 219 120 318 174 244 41 1.033 - 808 225 62 128 280 8 82 115 115 16 230 318 185 462
12-17 jaar 496 128 62 70 95 128 12 725 0 402 324 74 78 189 12 29 37 111 41 156 373 220 477
18-24 jaar 260 79 41 25 33 74 8 934 34 310 590 58 29 156 91 49 70 177 99 210 583 218 683
25 jaar en ouder 5.663 1.311 717 1.094 1.049 1.246 246 8.622 465 4.583 3.575 500 934 1.430 430 455 734 1.139 365 2.635 531 205 745
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aantal lange vakanties naar Nederlandse en buitenlandse bestemmingen en
gemiddelde uitgaven per vakantie per leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001
Frequentie: eenmalig

Status van de cijfers
Definitief.

Toelichting onderwerpen

Lange vakanties in Nederland
Onder een lange vakantie wordt verstaan het verblijf buiten de eigen
woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen anders dan bij familie of kennissen thuis doorgebracht.
Lange vakanties in Nederland, totaal
Vakantiebestemming
Als bestemming wordt gerekend het gebied of het land waar men
meeste overnachtingen heeft doorgebracht.
Kustgebieden (TR)
Het betreft hier de volgende toeristengebieden:
Waddeneilanden;
Noordzeebadplaatsen.
TR= Toeristengebied
Watersportgebieden (TR)
Het betreft hier de volgende toeristengebieden:
Meren in Groningen, Friesland en Noordwest-Overijssel;
IJsselmeerkust.;
Hollands-Utrechtse meren;
Deltagebied.
TR= Toeristengebied
Bos- en heidegebieden N- en O- Ned. (TR)
Bos- en heidegebieden in Noord- en Oost-Nederland.
Het betreft hier de volgende toeristengebieden:
Groningse, Friese en Drentse zandgronden;
Twente, Salland en Vechtstreek.
TR= Toeristengebied
Bos- en heidegebieden Midden-Ned. (TR)
Het betreft hier de volgende toeristengebieden:
Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi;
Veluwe en Veluwerand;
Gelders rivierengebied;
Achterhoek.
TR= Toeristengebied
Bos- en heidegebieden Zuid-Ned. (TR)
Het betreft hier de volgende toeristengebieden:
West- en Midden-Brabant;
Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen;
Zuid-Limburg.
TR= Toeristengebied
Overige gebieden
Het betreft hier alle delen van ons land die niet tot de eerder genoemde
kustgebieden, watersportgebieden of bos- en heidegebieden behoren.
Lange vakanties in buitenland
Onder een lange vakantie wordt verstaan het verblijf buiten de eigen
woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen anders dan bij familie of kennissen thuis doorgebracht.
Lange vakanties in buitenland, totaal
Samenstelling reisgezelschap
Alleengaand
Met leden uit eigen huishouden
Met leden uit meerdere huishoudens
Vakantiebestemming
Als bestemming wordt gerekend het gebied of het land waar men
meeste overnachtingen heeft doorgebracht.
België
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Italië
Oostenrijk
Spanje
Turkije
Overige landen
Anders dan Belgi%, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Itali%,
Oostenrijk, Spanje en Turkije.
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger
Onder de uitgaven voor vakanties worden de directe uitgaven verstaan die
voor een bepaalde vakantie zijn gemaakt. Dat wil zeggen reiskosten,
verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks
verband houden met de vakantie (bijvoorbeeld verzekeringen, entreegelden,
souvenirs en foto's). De uitgaven die betrekking hebben op duurzame
recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, ski's en kampeeruitrusting
zijn bij het Continu Vakantie Onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat
ze doorgaans niet aan één vakantie(jaar) kunnen worden toegerekend.
Het gaat hier om de gemiddelde uitgaven per persoon per vakantie.
Voor vakanties in Nederl. en buitenland
Gemiddelde uitgaven per persoon per vakantie voor vakanties in Nederland
en in het buitenland.
Voor vakanties in Nederland
Gemiddelde uitgaven per persoon per vakantie in Nederland.
Voor vakanties in het buitenland
Gemiddelde uitgaven per persoon per vakantie in het buitenland.