Aantal WW-uitkeringen; seizoengecorrigeerd, 1992-2015

Aantal WW-uitkeringen; seizoengecorrigeerd, 1992-2015

Perioden Aantal WW-uitkeringen (aantal) Mannen (aantal) Vrouwen (aantal)
2014 december 437.670 229.130 208.540
2015 januari* 442.530 229.700 212.830
2015 februari* 436.640 224.450 212.190
2015 maart* 430.460 219.340 211.130
2015 april* 422.870 213.780 209.100
2015 mei* 420.190 211.820 208.380
2015 juni* 418.220 209.910 208.310
2015 juli* 424.400 211.890 212.510
2015 augustus* 426.860 214.460 212.400
2015 september* 428.940 215.540 213.400
2015 oktober* 434.090 218.180 215.910
2015 november* 434.900 217.870 217.030
2015 december* 439.750 222.300 217.450
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal voor seizoeninvloeden gecorrigeerde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW), die aan het einde van de verslagperiode werden verstrekt.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht (van de uitkeringsontvanger).

Gegevens beschikbaar over 1992 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de cijfers over 2015.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustusi 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal WW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW) dat aan het eind van de verslagperiode niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen, na correctie voor seizoeninvloeden.
Mannen
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat aan het eind van de verslagperiode niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen, na correctie voor seizoeninvloeden, uitgesplitst naar het geslacht van de uitkeringsontvanger.
Vrouwen
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat aan het eind van de verslagperiode niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen, na correctie voor seizoeninvloeden, uitgesplitst naar het geslacht van de uitkeringsontvanger.