Deelname aan dagtochten; 95/96-01/02

Deelname aan dagtochten; 95/96-01/02

Persoonskenmerken Perioden Totale deeln. aan recreatie-activiteiten (%) Bioscoop of theater (%) Grote speeltuin, pretpark of dierentuin (%) Museum of tentoonstelling (%) Dans- of disco-avond (%) Wandelen voor plezier (%) Fietsen voor plezier (%) Toeren met motor of auto (%) Sportwedstrijd bezoeken (%) Hardlopen, trimmen, joggen (%) Surfen, zeilen, roeien, kanoën (%) Paardrijden (buiten) (%) Schaatsen op natuurijs (%)
Totaal persoonskenmerken 1995/96 98,0 61,1 56,5 45,7 26,6 74,2 68,3 37,5 38,3 15,5 14,1 5,9 47,5
Totaal persoonskenmerken 2001/02 98,1 66,2 57,7 46,3 29,5 76,5 67,8 35,6 39,1 14,8 14,2 5,2 45,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de deelname aan dagtochten door de inwoners van Nederland. Er is aan deelnemers van het onderzoek gevraagd of zij in het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan verschillende soorten dagtochten. In de tabel wordt het percentage Nederlanders gerapporteerd dat deelneemt aan de verschillende activiteiten die tijdens dagtochten worden ondernomen. Zowel voor de gehele bevolking als voor Nederlanders met specifieke kenmerken met betrekking tot geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden, inkomensklasse, mate van verstedelijking van de woongemeente en woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/’96 en 2001/'02.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 25 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale deeln. aan recreatie-activiteiten
Totale deelname aan recreatie-activiteiten.
Bioscoop of theater
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een bezoek gebracht aan
bioscoop of theater?
Grote speeltuin, pretpark of dierentuin
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een bezoek gebracht aan een
grote speeltuin, pretpark of dierentuin?
Museum of tentoonstelling
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een bezoek gebracht aan een
museum of tentoonstelling?
Dans- of disco-avond
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een bezoek gebracht aan een
dans- of disco-avond?
Wandelen voor plezier
Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens voor uw plezier een eindje gaan
wandelen?
Fietsen voor plezier
Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens voor uw plezier een eindje gaan
fietsen?
Toeren met motor of auto
Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens voor uw plezier met auto of motor
gaan toeren?
Sportwedstrijd bezoeken
Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens naar een sportwedstrijd gaan
kijken?
Hardlopen, trimmen, joggen
Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens buiten gaan hardlopen
(trimmen, joggen)?
Surfen, zeilen, roeien, kanoën
Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens gaan surfen, zeilen, roeien of
kanoën?
Paardrijden (buiten)
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een buitenrit op een paard of
pony gemaakt?
Schaatsen op natuurijs
Als er natuurijs ligt, gaat u dan wel eens schaatsen?