Deelname aan dagtochten; 95/96-01/02


Deze publicatie bevat gegevens over de deelname aan dagtochten door de inwoners van Nederland. Er is aan deelnemers van het onderzoek gevraagd of zij in het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan verschillende soorten dagtochten. In de tabel wordt het percentage Nederlanders gerapporteerd dat deelneemt aan de verschillende activiteiten die tijdens dagtochten worden ondernomen. Zowel voor de gehele bevolking als voor Nederlanders met specifieke kenmerken met betrekking tot geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden, inkomensklasse, mate van verstedelijking van de woongemeente en woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/’96 en 2001/'02.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 25 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Deelname aan dagtochten; 95/96-01/02

Persoonskenmerken Perioden Totale deeln. aan recreatie-activiteiten (%) Bioscoop of theater (%) Grote speeltuin, pretpark of dierentuin (%) Museum of tentoonstelling (%) Dans- of disco-avond (%) Wandelen voor plezier (%) Fietsen voor plezier (%) Toeren met motor of auto (%) Sportwedstrijd bezoeken (%) Hardlopen, trimmen, joggen (%) Surfen, zeilen, roeien, kanoën (%) Paardrijden (buiten) (%) Schaatsen op natuurijs (%)
Totaal persoonskenmerken 1995/96 98,0 61,1 56,5 45,7 26,6 74,2 68,3 37,5 38,3 15,5 14,1 5,9 47,5
Totaal persoonskenmerken 2001/02 98,1 66,2 57,7 46,3 29,5 76,5 67,8 35,6 39,1 14,8 14,2 5,2 45,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens