Instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 1985 - 2001

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame
personen, bezette arbeidsplaatsen en investeringen.
1985 - 2001
Gewijzigd op 24 mei 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 1985 - 2001

Perioden Instellingen en plaatsen/beddenAantal instellingen (absoluut) Instellingen en plaatsen/beddenGem. toegelaten bedden (absoluut) Instellingen en plaatsen/beddenGem. feitelijke bedden (absoluut) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productiePatiënten/pupillen per 1 januari (absoluut) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productieAantal opnamen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productieAantal ontslagen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productieAantal overledenen (absoluut) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productiePatiënten/pupillen per 31 december (absoluut) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productieVerpleegdagen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/beddenPatiëntenverloop en productieDagverpleging/dagbehandeling (x 1 000) InvesteringenBoekwaarde per 1 januari (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaTotaal investeringen in vaste activa (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaGebouwen en terreinen (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaInstallaties (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaInventarissen (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaIn uitvoering (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaBuiten dienstverlening (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activaCorrecties (mln euro) InvesteringenAfschrijvingen (mln euro) InvesteringenBoekwaarde per 31 december (mln euro) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) PersoneelWerkzame personenTotaal fulltimers (absoluut) PersoneelWerkzame personenTotaal parttimers (absoluut) PersoneelFTE'sTotaal FTE's (absoluut) FTE'sPersoneel in loondienstTotaal personeel in loondienst (absoluut) FTE'sPersoneel in loondienstAlgemene en administratieve functies (absoluut) FTE'sPersoneel in loondienstPatiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) FTE'sPersoneel in loondienstLeerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) FTE'sPersoneel in loondienstStagiaires (absoluut) PersoneelFTE'sPersoneel niet in loondienst (absoluut)
1985 121 30.426 . 29.900 5 4 334 29.999 10.951 . 986,5 55,8 . . . . . -4,0 53,1 985,2 33.662 21.485 12.177 28.386 28.097 6.005 16.359 5.558 175 289
1986 120 30.528 . 29.999 6 5 386 30.127 10.992 25 985,2 72,0 . . . . . 0,0 56,3 1.000,9 34.933 21.041 13.892 29.160 28.779 6.063 16.992 5.552 172 381
1987 119 30.515 . 30.127 6 5 292 30.289 11.036 40 1.000,9 72,7 . . . . . -0,7 57,4 1.015,5 36.214 20.283 15.931 29.712 29.261 5.999 17.670 5.319 273 451
1988 119 30.766 . 30.289 7 7 324 30.738 11.168 54 1.015,5 73,3 . . . . . 0,0 59,3 1.029,6 38.347 19.399 18.948 30.969 30.466 6.209 18.730 5.307 220 503
1989 120 31.166 . 30.738 9 8 372 31.085 11.322 73 1.029,6 89,0 . . . . . 1,6 62,0 1.058,2 39.271 18.979 20.292 31.366 30.659 6.211 19.562 4.676 210 707
1990 121 31.454 . 31.085 11 10 349 31.429 11.443 71 1.058,2 97,1 . . . . . 1,2 64,3 1.092,2 41.342 18.328 23.014 32.246 31.434 6.148 20.525 4.518 243 813
1991 123 31.685 . 31.429 13 12 399 31.879 11.593 99 1.092,2 124,9 . . . . . -0,1 66,3 1.150,7 43.382 17.225 26.157 33.152 32.539 6.310 21.537 4.406 286 614
1992 125 32.074 . 31.879 17 16 411 32.376 11.809 118 1.150,7 154,0 . . . . . -0,3 71,0 1.233,5 46.337 17.011 29.326 34.338 33.634 6.362 22.556 4.590 126 704
1993 129 32.634 . 32.376 20 19 464 33.008 11.983 137 1.233,5 175,2 . . . . . 0,0 75,1 1.333,0 49.002 17.567 31.435 35.032 34.613 6.427 23.394 4.654 138 419
1994 138 33.330 . 33.008 24 23 458 33.736 12.264 181 1.333,0 151,7 . . . . . 0,0 77,2 1.407,5 51.700 16.918 34.782 36.083 35.763 6.752 24.489 4.305 217 319
1995 139 33.723 34.050 33.736 26 25 513 34.016 12.430 195 1.407,5 206,1 . . . . . 0,0 87,1 1.526,5 54.643 16.019 38.624 37.001 36.747 6.753 25.876 3.802 316 254
1996 138 33.975 34.350 34.016 30 29 554 34.155 12.566 228 1.526,0 158,1 104,0 30,1 31,5 -6,3 -1,1 0,0 96,6 1.587,5 56.671 15.142 41.529 37.508 37.113 6.879 26.655 3.226 353 396
1997 141 34.598 34.840 34.155 31 31 505 34.467 12.594 221 1.618,4 165,8 129,0 23,3 32,2 -14,5 -4,2 0,0 98,3 1.685,9 55.149 15.095 40.054 38.971 38.573 6.844 28.700 2.824 205 398
1998 148 35.332 35.357 34.670 34 34 601 34.791 12.654 267 1.829,8 178,2 76,6 14,7 39,1 26,2 21,7 -0,1 122,7 1.885,3 57.632 14.616 43.016 40.462 40.160 6.923 30.312 2.595 330 302
1999 151 35.529 35.242 34.642 22 22 584 34.568 12.651 . 1.869,7 183,3 82,3 18,9 38,5 40,0 5,9 -2,3 120,8 1.932,2 . . . . . . . . . .
2000 154 35.706 35.309 34.670 29 29 589 36.442 12.696 286 2.157,9 246,2 63,2 16,9 48,1 22,5 93,3 2,1 156,6 2.247,6 . . . . . . . . . .
2001 154 35.989 35.688 34.626 30 29 554 34.788 12.790 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens