E-commerce, grote knelpunten bij elektronische verkoop bij bedrijven, 2000

E-commerce, grote knelpunten bij elektronische verkoop bij bedrijven, 2000

Knelpunten verkoop SBI'93/bedrijfsgrootte Bedrijven zonder elektronische verkoop Bedrijven zonder elektr. verkoop totaal (%) Bedrijven zonder elektronische verkoop Bedrijven zonder elek. verkoopfaciliteit (%) Bedrijven zonder elektronische verkoop Bedrijven zonder elek.verk. met website (%) Bedrijven met elektronische verkoop Bedrijven met elektr. verkoop totaal (%) Bedrijven met elektronische verkoop Bedrijven met elektr. verkoop >= 1% (%)
Weinig klanten Totaal aantal bedrijven 13 11 14 13 14
Weinig klanten 5 tot 20 werknemers van totaal 12 12 13 12 14
Weinig klanten 20 tot 100 werknemers van totaal 13 9 16 14 14
Weinig klanten 100 en meer werknemers van totaal 13 11 14 11 11
Weinig klanten 0, Landbouw, bosbouw en visserij 10 10 5 29 21
Weinig klanten 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 20 20 13 16 19
Weinig klanten 40 Energie- en waterleidingbedrijven 4 8 0 9 18
Weinig klanten 15 t/m 37 Industrie totaal 15 14 14 14 14
Weinig klanten 5 tot 20 werknemers van industrie 13 15 11 13 15
Weinig klanten 20 tot 100 werknemers van industrie 16 11 15 15 13
Weinig klanten 100 en meer werknemers van industrie 20 24 19 11 12
Weinig klanten 45 Bouwnijverheid 9 7 13 23 29
Weinig klanten 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 10 8 18 20 27
Weinig klanten 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 6 6 7 27 32
Weinig klanten 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 21 27 19 26 37
Weinig klanten 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 15 14 16 10 13
Weinig klanten 5 tot 20 werknemers van HHR 14 15 13 10 14
Weinig klanten 20 tot 100 werknemers van HHR 17 12 21 11 14
Weinig klanten 100 en meer werknemers van HHR 21 17 25 12 9
Weinig klanten 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 16 15 16 7 9
Weinig klanten 5 tot 20 werknemers van vervoer 13 13 14 4 6
Weinig klanten 20 tot 100 werknemers van vervoer 23 20 22 9 11
Weinig klanten 100 en meer werknemers van vervoer 18 41 10 12 17
Weinig klanten 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 15 12 16 13 13
Weinig klanten 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 16 14 16 13 13
Weinig klanten 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 12 7 15 12 12
Weinig klanten 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 12 4 16 11 9
Weinig klanten 80 t/m 92 Overige dienstverlening 6 4 9 13 12
Weinig klanten 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 5 5 7 14 12
Weinig klanten 20 tot 100 werknemers van overige dienst 8 3 13 14 16
Weinig klanten 100 en meer werknemers van overige diens 5 3 6 4 4
Weinig klanten 5 tot 10 werknemers van totaal 12 11 16 13 14
Weinig klanten 10 tot 20 werknemers van totaal 12 13 10 12 14
Weinig klanten 20 tot 50 werknemers van totaal 13 9 15 14 15
Weinig klanten 50 tot 100 werknemers van totaal 14 9 16 12 12
Weinig klanten 100 tot 200 werknemers van totaal 14 13 15 8 7
Weinig klanten 200 tot 500 werknemers van totaal 12 8 15 12 14
Weinig klanten 500 en meer werknemers van totaal 11 7 12 17 16
Kosten te hoog Totaal aantal bedrijven 13 13 14 17 17
Kosten te hoog 5 tot 20 werknemers van totaal 13 13 14 17 17
Kosten te hoog 20 tot 100 werknemers van totaal 13 11 15 18 17
Kosten te hoog 100 en meer werknemers van totaal 13 10 14 13 13
Kosten te hoog 0, Landbouw, bosbouw en visserij 11 12 10 27 20
Kosten te hoog 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 13 6 16 0 0
Kosten te hoog 40 Energie- en waterleidingbedrijven 27 38 19 7 0
Kosten te hoog 15 t/m 37 Industrie totaal 16 19 13 19 21
Kosten te hoog 5 tot 20 werknemers van industrie 13 17 7 20 24
Kosten te hoog 20 tot 100 werknemers van industrie 20 23 17 18 19
Kosten te hoog 100 en meer werknemers van industrie 21 26 20 12 12
Kosten te hoog 45 Bouwnijverheid 12 14 6 17 20
Kosten te hoog 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 14 17 6 12 14
Kosten te hoog 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 6 5 7 26 32
Kosten te hoog 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 11 16 9 3 0
Kosten te hoog 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 16 14 20 18 16
Kosten te hoog 5 tot 20 werknemers van HHR 17 14 21 18 17
Kosten te hoog 20 tot 100 werknemers van HHR 16 14 19 16 15
Kosten te hoog 100 en meer werknemers van HHR 18 19 14 13 12
Kosten te hoog 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 9 5 18 14 14
Kosten te hoog 5 tot 20 werknemers van vervoer 8 5 14 12 15
Kosten te hoog 20 tot 100 werknemers van vervoer 13 2 32 16 12
Kosten te hoog 100 en meer werknemers van vervoer 6 11 4 18 18
Kosten te hoog 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 12 10 12 15 14
Kosten te hoog 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 13 11 12 15 15
Kosten te hoog 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 10 6 12 13 14
Kosten te hoog 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 9 5 11 14 12
Kosten te hoog 80 t/m 92 Overige dienstverlening 10 7 14 17 15
Kosten te hoog 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 9 8 11 16 14
Kosten te hoog 20 tot 100 werknemers van overige dienst 12 7 19 24 20
Kosten te hoog 100 en meer werknemers van overige diens 8 4 14 13 16
Kosten te hoog 5 tot 10 werknemers van totaal 12 11 15 20 19
Kosten te hoog 10 tot 20 werknemers van totaal 15 16 12 15 15
Kosten te hoog 20 tot 50 werknemers van totaal 12 11 14 18 18
Kosten te hoog 50 tot 100 werknemers van totaal 17 13 19 17 14
Kosten te hoog 100 tot 200 werknemers van totaal 13 10 15 16 16
Kosten te hoog 200 tot 500 werknemers van totaal 11 8 12 10 8
Kosten te hoog 500 en meer werknemers van totaal 13 12 14 10 9
Betaling onzeker Totaal aantal bedrijven 8 8 9 15 15
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van totaal 9 9 8 16 17
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van totaal 8 7 10 13 12
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van totaal 6 6 5 8 9
Betaling onzeker 0, Landbouw, bosbouw en visserij 6 7 0 22 22
Betaling onzeker 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 6 5 0 0 0
Betaling onzeker 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 0 0 0 0
Betaling onzeker 15 t/m 37 Industrie totaal 11 12 11 16 16
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van industrie 14 15 14 19 18
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van industrie 7 5 8 14 15
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van industrie 10 12 10 8 9
Betaling onzeker 45 Bouwnijverheid 10 12 5 27 30
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 11 12 4 27 33
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 10 12 7 29 25
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 6 12 1 12 0
Betaling onzeker 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 12 10 13 16 15
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van HHR 13 11 13 18 18
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van HHR 10 6 15 12 9
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van HHR 13 19 10 4 5
Betaling onzeker 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 5 4 9 14 17
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van vervoer 3 1 10 16 21
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van vervoer 12 14 8 12 12
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van vervoer 0 0 0 8 9
Betaling onzeker 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 5 4 7 10 12
Betaling onzeker 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 5 3 7 10 11
Betaling onzeker 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 7 7 7 10 10
Betaling onzeker 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 4 7 3 14 18
Betaling onzeker 80 t/m 92 Overige dienstverlening 3 2 4 10 11
Betaling onzeker 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 2 3 1 12 13
Betaling onzeker 20 tot 100 werknemers van overige dienst 5 3 9 7 8
Betaling onzeker 100 en meer werknemers van overige diens 2 1 3 2 4
Betaling onzeker 5 tot 10 werknemers van totaal 10 10 10 14 15
Betaling onzeker 10 tot 20 werknemers van totaal 8 7 7 18 19
Betaling onzeker 20 tot 50 werknemers van totaal 8 7 10 14 12
Betaling onzeker 50 tot 100 werknemers van totaal 9 7 10 12 12
Betaling onzeker 100 tot 200 werknemers van totaal 7 8 7 6 9
Betaling onzeker 200 tot 500 werknemers van totaal 5 4 5 6 6
Betaling onzeker 500 en meer werknemers van totaal 3 5 2 14 17
Rechtszekerheid transacties Totaal aantal bedrijven 7 7 7 12 11
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van totaal 8 8 7 13 13
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van totaal 6 5 7 10 10
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van totaal 5 4 5 5 6
Rechtszekerheid transacties 0, Landbouw, bosbouw en visserij 6 7 0 17 17
Rechtszekerheid transacties 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 5 8 0 0 0
Rechtszekerheid transacties 40 Energie- en waterleidingbedrijven 0 0 0 7 0
Rechtszekerheid transacties 15 t/m 37 Industrie totaal 13 14 12 11 12
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van industrie 18 18 19 12 12
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van industrie 6 6 6 13 15
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van industrie 7 5 7 5 5
Rechtszekerheid transacties 45 Bouwnijverheid 8 9 6 27 31
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 10 11 7 36 43
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 5 4 5 18 9
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 10 12 8 9 0
Rechtszekerheid transacties 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 6 4 7 13 11
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van HHR 5 4 5 15 13
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van HHR 6 3 10 8 7
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van HHR 7 6 8 4 5
Rechtszekerheid transacties 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 10 12 5 10 9
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van vervoer 8 10 0 13 10
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van vervoer 18 20 16 6 8
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van vervoer 4 0 6 5 8
Rechtszekerheid transacties 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 6 5 7 10 8
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 7 5 7 11 9
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 6 6 6 8 7
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 7 8 4 7 9
Rechtszekerheid transacties 80 t/m 92 Overige dienstverlening 3 3 4 6 6
Rechtszekerheid transacties 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 2 2 2 6 5
Rechtszekerheid transacties 20 tot 100 werknemers van overige dienst 5 4 7 9 12
Rechtszekerheid transacties 100 en meer werknemers van overige diens 2 1 4 1 0
Rechtszekerheid transacties 5 tot 10 werknemers van totaal 8 9 7 14 13
Rechtszekerheid transacties 10 tot 20 werknemers van totaal 7 6 6 13 12
Rechtszekerheid transacties 20 tot 50 werknemers van totaal 5 4 6 11 11
Rechtszekerheid transacties 50 tot 100 werknemers van totaal 10 11 9 7 8
Rechtszekerheid transacties 100 tot 200 werknemers van totaal 5 5 5 5 7
Rechtszekerheid transacties 200 tot 500 werknemers van totaal 5 2 6 4 4
Rechtszekerheid transacties 500 en meer werknemers van totaal 5 5 3 5 4
Logistiek complex Totaal aantal bedrijven 19 17 21 15 14
Logistiek complex 5 tot 20 werknemers van totaal 19 18 19 14 12
Logistiek complex 20 tot 100 werknemers van totaal 20 16 23 17 18
Logistiek complex 100 en meer werknemers van totaal 19 15 22 16 17
Logistiek complex 0, Landbouw, bosbouw en visserij 14 11 43 24 29
Logistiek complex 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 33 36 24 34 41
Logistiek complex 40 Energie- en waterleidingbedrijven 6 13 0 16 32
Logistiek complex 15 t/m 37 Industrie totaal 27 28 25 18 18
Logistiek complex 5 tot 20 werknemers van industrie 28 29 27 16 15
Logistiek complex 20 tot 100 werknemers van industrie 26 26 20 23 23
Logistiek complex 100 en meer werknemers van industrie 26 23 27 17 17
Logistiek complex 45 Bouwnijverheid 20 19 23 17 18
Logistiek complex 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 20 19 23 15 17
Logistiek complex 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 18 18 18 18 17
Logistiek complex 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 44 38 49 41 55
Logistiek complex 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 23 22 24 16 13
Logistiek complex 5 tot 20 werknemers van HHR 23 23 21 15 10
Logistiek complex 20 tot 100 werknemers van HHR 24 17 31 20 22
Logistiek complex 100 en meer werknemers van HHR 21 19 23 10 9
Logistiek complex 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 18 17 19 8 9
Logistiek complex 5 tot 20 werknemers van vervoer 16 18 10 9 11
Logistiek complex 20 tot 100 werknemers van vervoer 23 15 36 4 4
Logistiek complex 100 en meer werknemers van vervoer 23 21 24 17 19
Logistiek complex 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 15 11 18 12 12
Logistiek complex 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 15 10 17 11 12
Logistiek complex 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 16 11 21 11 10
Logistiek complex 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 21 20 22 20 19
Logistiek complex 80 t/m 92 Overige dienstverlening 8 6 11 11 12
Logistiek complex 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 7 5 10 10 9
Logistiek complex 20 tot 100 werknemers van overige dienst 10 7 14 13 16
Logistiek complex 100 en meer werknemers van overige diens 8 7 11 12 22
Logistiek complex 5 tot 10 werknemers van totaal 20 19 20 14 14
Logistiek complex 10 tot 20 werknemers van totaal 17 16 18 13 11
Logistiek complex 20 tot 50 werknemers van totaal 20 16 24 18 19
Logistiek complex 50 tot 100 werknemers van totaal 19 18 20 15 15
Logistiek complex 100 tot 200 werknemers van totaal 20 16 24 17 19
Logistiek complex 200 tot 500 werknemers van totaal 17 13 19 17 17
Logistiek complex 500 en meer werknemers van totaal 21 20 22 11 11
Huidige kanalen voldoen Totaal aantal bedrijven 20 18 20 16 16
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werknemers van totaal 20 20 18 14 14
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werknemers van totaal 20 15 25 19 19
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werknemers van totaal 19 15 22 19 18
Huidige kanalen voldoen 0, Landbouw, bosbouw en visserij 18 16 36 18 15
Huidige kanalen voldoen 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 41 40 37 29 34
Huidige kanalen voldoen 40 Energie- en waterleidingbedrijven 10 20 0 34 49
Huidige kanalen voldoen 15 t/m 37 Industrie totaal 22 24 21 18 20
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werknemers van industrie 20 25 14 14 14
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werknemers van industrie 25 23 27 25 30
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werknemers van industrie 26 24 26 18 17
Huidige kanalen voldoen 45 Bouwnijverheid 24 21 31 9 7
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 22 21 22 0 0
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 27 17 39 17 16
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 40 35 44 36 53
Huidige kanalen voldoen 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 25 24 23 16 14
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werknemers van HHR 26 28 20 14 12
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werknemers van HHR 21 12 29 22 16
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werknemers van HHR 23 20 26 18 18
Huidige kanalen voldoen 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 16 18 13 12 14
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werknemers van vervoer 15 18 6 8 11
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werknemers van vervoer 20 18 26 15 18
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werknemers van vervoer 27 36 24 25 22
Huidige kanalen voldoen 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 18 12 21 16 18
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 18 12 22 17 19
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 15 11 17 13 13
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 27 14 30 14 12
Huidige kanalen voldoen 80 t/m 92 Overige dienstverlening 8 8 8 13 15
Huidige kanalen voldoen 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 7 8 5 13 15
Huidige kanalen voldoen 20 tot 100 werknemers van overige dienst 10 7 13 12 13
Huidige kanalen voldoen 100 en meer werknemers van overige diens 6 6 7 16 22
Huidige kanalen voldoen 5 tot 10 werknemers van totaal 20 21 16 13 13
Huidige kanalen voldoen 10 tot 20 werknemers van totaal 20 19 19 15 15
Huidige kanalen voldoen 20 tot 50 werknemers van totaal 18 13 24 21 22
Huidige kanalen voldoen 50 tot 100 werknemers van totaal 24 18 27 15 13
Huidige kanalen voldoen 100 tot 200 werknemers van totaal 22 17 26 20 21
Huidige kanalen voldoen 200 tot 500 werknemers van totaal 16 11 20 17 15
Huidige kanalen voldoen 500 en meer werknemers van totaal 16 14 16 17 16
Producten ongeschikt Totaal aantal bedrijven 26 22 30 18 18
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van totaal 25 21 29 18 18
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van totaal 28 23 32 20 20
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van totaal 29 26 31 15 14
Producten ongeschikt 0, Landbouw, bosbouw en visserij 26 22 55 10 14
Producten ongeschikt 10, 11, 14 Delfstoffenwinning 46 46 42 26 30
Producten ongeschikt 40 Energie- en waterleidingbedrijven 18 37 0 25 32
Producten ongeschikt 15 t/m 37 Industrie totaal 30 31 28 20 20
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van industrie 27 33 16 19 20
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van industrie 34 24 43 22 23
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van industrie 33 42 30 18 15
Producten ongeschikt 45 Bouwnijverheid 28 24 36 28 30
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 23 21 30 26 30
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 35 33 39 29 30
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van bouwnijverhei 54 49 59 51 55
Producten ongeschikt 50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 25 20 31 21 19
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van HHR 27 21 34 21 19
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van HHR 22 15 28 22 20
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van HHR 19 13 22 7 6
Producten ongeschikt 60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 22 21 22 14 16
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van vervoer 21 22 20 15 18
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van vervoer 23 18 28 13 14
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van vervoer 26 36 23 11 15
Producten ongeschikt 65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 28 19 33 16 16
Producten ongeschikt 5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 28 18 33 16 16
Producten ongeschikt 20 tot 100 werkn. financ. dienstv. 28 23 31 13 14
Producten ongeschikt 100 en meer werkn. van financ. dienstv. 33 25 38 22 22
Producten ongeschikt 80 t/m 92 Overige dienstverlening 19 18 22 11 10
Producten ongeschikt 5 tot 20 werknemers van overige dienstv. 17 15 21 10 8
Producten ongeschikt 20 tot 100 werknemers van overige dienst 23 22 23 15 17
Producten ongeschikt 100 en meer werknemers van overige diens 22 18 25 7 7
Producten ongeschikt 5 tot 10 werknemers van totaal 24 20 32 17 19
Producten ongeschikt 10 tot 20 werknemers van totaal 26 24 26 19 16
Producten ongeschikt 20 tot 50 werknemers van totaal 25 21 29 21 21
Producten ongeschikt 50 tot 100 werknemers van totaal 34 28 37 16 17
Producten ongeschikt 100 tot 200 werknemers van totaal 30 29 31 16 17
Producten ongeschikt 200 tot 500 werknemers van totaal 23 20 25 17 15
Producten ongeschikt 500 en meer werknemers van totaal 35 28 38 11 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de vragenlijst van de Automatiseringsenquête 2000-2002 zijn twee blokken
met vragen over mogelijke knelpunten bij het elektronisch in- en verkopen
opgenomen. Van zeven verkoopknelpunten kon worden aangegeven of deze
'groot', 'gemiddeld', 'klein' of 'niet van toepassing' waren. De
vraagstelling luidde: 'Wat is de betekenis van onderstaande knelpunten bij
het (verder) ontwikkelen van activiteiten op internet/andere elektronische
netwerken t.b.v. de verkoopfunctie van uw bedrijf?' De resultaten worden in
percentages per knelpunt weergegeven waarbij per knelpunt de score op
'groot' de teller is en de som van alle scores (van 'groot' t/m 'niet van
toepassing') de noemer. Alleen bedrijven met externe datacommunicatie
(internet of een ander extern netwerk) zijn in beschouwing genomen.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2000
Frequentie: eenmalig

Toelichting onderwerpen

Bedrijven zonder elektronische verkoop
Bedrijven met externe datacommunicatie zonder elektronische verkoop.
Bedrijven, ook instellingen en stichtingen, met 5 of meer werknemers.
Bedrijven zonder elektr. verkoop totaal
Bedrijven met externe datacommunicatie zonder elektronische verkoop,
totaal.
Bedrijven zonder elek. verkoopfaciliteit
Bedrijven met externe datacommunicatie zonder elektronische verkoop en
geen enkele verkoopfaciliteit als: website, on line product- en prijs
-informatie, elektronische aflevering, on line klantondersteuning,
e-markets.
Bedrijven zonder elek.verk. met website
Bedrijven met externe datacommunicatie zonder elektronische verkoop met
(tenminste) een website.
Bedrijven met elektronische verkoop
Bedrijven met externe datacommunicatie met elektronische verkoop.
Bedrijven, ook instellingen en stichtingen, met 5 of meer werknemers.
Bedrijven met elektr. verkoop totaal
Bedrijven met externe datacommunicatie met elektronische verkoop, totaal.
Bedrijven met elektr. verkoop >= 1%
Bedrijven met externe datacommunicatie met elektronische verkoop van
tenminste 1% van de totale omzet.