Prognose allochtonen; levendgeborenen naar geboorteland moeder, 2000 - 2050

Prognose allochtonen; levendgeborenen naar geboorteland moeder, 2000 - 2050

Perioden In en buiten Nederland geboren moeders (absoluut) In Nederland geboren moeders (absoluut) Niet in Nederland geboren moeders (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Totaal niet-westerse landen (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika Totaal Afrika (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika Marokko (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika Overige Afrika (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Azië (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Latijns-Amerika (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Nederlandse Antilllen en Aruba (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Suriname (absoluut) Niet-westers allochtoon (1e generatie) Turkije (absoluut) Westers allochtoon (1e generatie) Totaal westerse landen (absoluut) Westers allochtoon (1e generatie) Europese Economische Ruimte (EER) (absoluut) Westers allochtoon (1e generatie) Overig Europa (absoluut) Westers allochtoon (1e generatie) Indonesië (absoluut) Westers allochtoon (1e generatie) Overig buiten Europa (absoluut)
2000 206.590 163.854 42.736 30.913 11.584 6.965 4.619 4.926 1.296 2.058 4.540 6.509 11.823 6.326 3.129 1.099 1.269
2010 186.581 136.430 50.151 33.567 12.369 6.102 6.267 8.905 1.996 3.137 2.760 4.400 16.584 7.175 6.743 1.166 1.500
2020 193.491 142.664 50.827 33.074 10.550 4.462 6.088 11.839 2.444 2.935 1.972 3.334 17.753 7.737 7.586 794 1.636
2030 200.549 150.376 50.173 32.657 9.133 3.807 5.326 13.193 2.721 2.765 1.772 3.073 17.516 7.947 7.253 634 1.682
2040 195.835 145.869 49.966 32.617 8.587 3.654 4.933 13.706 2.873 2.615 1.777 3.059 17.349 8.008 7.064 585 1.692
2050 196.780 146.393 50.387 33.071 8.566 3.666 4.900 14.010 2.963 2.620 1.801 3.111 17.316 8.043 7.009 566 1.698
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Levendgeborenen naar land van herkomst van de moeder
Westerse en niet - westerse allochtonen, 1e generatie.
Prognose 2000 - 2050
Gewijzigd op 18 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

In en buiten Nederland geboren moeders
In Nederland geboren moeders
In Nederland geboren moeders (autochtonen en tweede generatie
allochtonen). Tweede generatie allochtonen bestaan uit personen die in
Nederland zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders
hebben.
Niet in Nederland geboren moeders
Eerste generatie allochtone moeders: moeders die in het buitenland zijn
geboren en minstens één in het buitenland geboren ouder hebben.
Niet-westers allochtoon (1e generatie)
Tot de niet-westerse allochtonen moeders (1e generatie)worden de volgende
bevolkingsgroepen gerekend: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en
Arubanen, Afrikanen (exclusief Marokkanen), Aziaten (exclusief Indonesiërs
en Japanners) en Latijns-Amerikanen (exclusief Antillianen, Arubanen en
Surinamers).
Totaal niet-westerse landen
Afrika
Totaal Afrika
Marokko
Overige Afrika
Afrika exclusief Marokko.
Azië
Aziaten (exclusief Indonesiërs en Japanners).
Latijns-Amerika
Nederlandse Antilllen en Aruba
Suriname
Turkije
Westers allochtoon (1e generatie)
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal westerse landen
Europese Economische Ruimte (EER)
EER: Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en
Turkije.
Indonesië
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.