AOW-huishoudens naar inkomensklassen

AOW-huishoudens naar inkomensklassen

Inkomens(bestanddelen) Inkomensklassen Perioden Particulier AOW-huishouden Totaal particuliere huishoudens (x·1·000) Particulier AOW-huishouden Alleenstaande Totaal alleenstaanden (x·1·000) Particulier AOW-huishouden Alleenstaande Man alleenstaand (x·1·000) Particulier AOW-huishouden Alleenstaande Vrouw alleenstaand (x·1·000) Particulier AOW-huishouden (Echt)paar Totaal (echt)paren (x·1·000) Particulier AOW-huishouden (Echt)paar Met één AOW'er; (echt)paar (x·1·000) Particulier AOW-huishouden (Echt)paar Beiden AOW'er; (echt)paar (x·1·000) Particulier AOW-huishouden Overig huishouden Totaal overige huishoudens (x·1·000) Particulier AOW-huishouden Overig huishouden Met één AOW'er; overig huishouden (x·1·000) Particulier AOW-huishouden Overig huishouden Met meer AOW'ers; overig huishouden (x·1·000)
Pensioeninkomen Totaal huishoudens 2000 1.443 725 156 569 601 169 432 116 83 33
Pensioeninkomen Zonder inkomensbestanddeel 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensioeninkomen Met inkomensbestanddeel 2000 1.443 725 156 569 601 169 432 116 83 33
Pensioeninkomen tot 7 duizend euro 2000 24 14 3 12 6 5 1 4 4 0
Pensioeninkomen tot 500 euro 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensioeninkomen 500 tot duizend euro 2000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pensioeninkomen 1 tot 2 duizend euro 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensioeninkomen 2 tot 3 duizend euro 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensioeninkomen 3 tot 4 duizend euro 2000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pensioeninkomen 4 tot 5 duizend euro 2000 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Pensioeninkomen 5 tot 7 duizend euro 2000 18 11 2 8 5 4 1 3 3 0
Pensioeninkomen 7 tot 16 duizend euro 2000 713 500 93 407 148 45 103 64 55 10
Pensioeninkomen 7 tot 10 duizend euro 2000 180 154 27 127 8 7 1 18 18 0
Pensioeninkomen 10 tot 13 duizend euro 2000 267 229 42 187 13 10 2 25 25 0
Pensioeninkomen 13 tot 16 duizend euro 2000 266 117 24 93 128 27 100 21 12 9
Pensioeninkomen 16 tot 25 duizend euro 2000 424 139 37 102 256 61 195 29 16 14
Pensioeninkomen 16 tot 19 duizend euro 2000 192 60 15 45 118 27 90 14 8 6
Pensioeninkomen 19 tot 22 duizend euro 2000 139 47 12 35 84 19 64 9 4 4
Pensioeninkomen 22 tot 25 duizend euro 2000 93 32 9 23 55 14 40 7 3 3
Pensioeninkomen 25 tot 30 duizend euro 2000 101 30 8 21 65 20 45 7 3 4
Pensioeninkomen 25 duizend euro en meer 2000 281 71 23 48 191 58 133 19 9 10
Pensioeninkomen 30 tot 35 duizend euro 2000 62 16 5 11 42 12 30 4 2 2
Pensioeninkomen 35 tot 40 duizend euro 2000 41 11 3 8 27 8 19 3 2 1
Pensioeninkomen 40 duizend euro en meer 2000 76 14 6 8 57 18 39 5 3 2
Niet-pensioeninkomen Totaal huishoudens 2000 1.443 725 156 569 601 169 432 116 83 33
Niet-pensioeninkomen Zonder inkomensbestanddeel 2000 266 155 40 115 108 21 88 3 0 3
Niet-pensioeninkomen Met inkomensbestanddeel 2000 1.176 571 116 455 493 148 344 113 82 31
Niet-pensioeninkomen tot 7 duizend euro 2000 835 484 96 387 342 81 261 10 5 4
Niet-pensioeninkomen tot 500 euro 2000 117 63 18 45 53 16 37 1 1 1
Niet-pensioeninkomen 500 tot duizend euro 2000 103 64 16 48 39 5 33 1 0 0
Niet-pensioeninkomen 1 tot 2 duizend euro 2000 220 146 22 124 72 14 59 2 1 1
Niet-pensioeninkomen 2 tot 3 duizend euro 2000 149 94 13 81 54 12 43 1 1 0
Niet-pensioeninkomen 3 tot 4 duizend euro 2000 78 37 9 28 40 10 30 1 0 1
Niet-pensioeninkomen 4 tot 5 duizend euro 2000 66 32 9 23 33 9 23 2 1 1
Niet-pensioeninkomen 5 tot 7 duizend euro 2000 102 48 10 38 51 15 36 3 2 1
Niet-pensioeninkomen 7 tot 16 duizend euro 2000 161 61 12 49 86 30 56 15 10 4
Niet-pensioeninkomen 7 tot 10 duizend euro 2000 85 34 7 28 45 14 32 5 3 2
Niet-pensioeninkomen 10 tot 13 duizend euro 2000 49 18 4 14 25 10 15 6 4 1
Niet-pensioeninkomen 13 tot 16 duizend euro 2000 28 9 2 7 15 7 9 4 3 1
Niet-pensioeninkomen 16 tot 25 duizend euro 2000 67 14 4 10 32 18 15 20 15 5
Niet-pensioeninkomen 16 tot 19 duizend euro 2000 28 7 2 6 15 8 7 6 4 2
Niet-pensioeninkomen 19 tot 22 duizend euro 2000 20 4 1 3 9 5 4 7 6 1
Niet-pensioeninkomen 22 tot 25 duizend euro 2000 19 3 1 2 8 5 4 7 5 2
Niet-pensioeninkomen 25 tot 30 duizend euro 2000 25 4 1 3 9 5 4 13 10 3
Niet-pensioeninkomen 25 duizend euro en meer 2000 113 12 3 9 32 19 13 68 52 17
Niet-pensioeninkomen 30 tot 35 duizend euro 2000 22 2 1 2 7 4 3 12 10 3
Niet-pensioeninkomen 35 tot 40 duizend euro 2000 15 2 0 1 4 3 1 10 7 2
Niet-pensioeninkomen 40 duizend euro en meer 2000 51 5 2 3 13 7 6 33 25 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal AOW - huishoudens naar samenstelling van het huishouden
naar hoogte van (bestanddelen van) het inkomen.
1990 - 2000
Gewijzigd op 15 april 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Particulier AOW-huishouden
Een particulier huishouden bestaat uit een of meer personen die alleen
of samen in een woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse
behoeften voorzien.
Totaal particuliere huishoudens
Een particulier huishouden bestaat uit een of meer personen die alleen
of samen in een woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse
behoeften voorzien.
Alleenstaande
Particuliere AOW-huishoudens bestaande uit één persoon.
Totaal alleenstaanden
Man alleenstaand
Aantal alleenstaande mannen met AOW.
Vrouw alleenstaand
Aantal alleenstaande vrouwen met AOW.
(Echt)paar
Particuliere AOW-huishoudens met uitsluitend een (echt)paar.
Totaal (echt)paren
Met één AOW'er; (echt)paar
Aantal (echt)paren met één AOW-ontvanger.
Tot de AOW'ers worden alle personen gerekend die op 31 december van het
jaar in Nederland woonachtig waren, ouder waren dan 65 jaar, en het gehele
jaar een AOW-uitkering ontvingen. Uitgezonderd zijn dus 65-jarigen die in
de loop van het jaar voor het eerst AOW ontvingen.
Beiden AOW'er; (echt)paar
Aantal (echt)paren met twee AOW-ontvangers.
Tot de AOW'ers worden alle personen gerekend die op 31 december van het
jaar in Nederland woonachtig waren, ouder waren dan 65 jaar, en het gehele
jaar een AOW-uitkering ontvingen. Uitgezonderd zijn dus 65-jarigen die in
de loop van het jaar voor het eerst AOW ontvingen.
Overig huishouden
Particuliere meerpersoonshuishoudens die niet uitsluitend uit een
(echt)paar bestaan.
Totaal overige huishoudens
Met één AOW'er; overig huishouden
Tot de AOW'ers worden alle personen gerekend die op 31 december van het
jaar in Nederland woonachtig waren, ouder waren dan 65 jaar, en het gehele
jaar een AOW-uitkering ontvingen. Uitgezonderd zijn dus 65-jarigen die in
de loop van het jaar voor het eerst AOW ontvingen.
Met meer AOW'ers; overig huishouden
Tot de AOW'ers worden alle personen gerekend die op 31 december van het
jaar in Nederland woonachtig waren, ouder waren dan 65 jaar, en het gehele
jaar een AOW-uitkering ontvingen. Uitgezonderd zijn dus 65-jarigen die in
de loop van het jaar voor het eerst AOW ontvingen.