Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Bestemming/eindverwerking Indelingen Perioden Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Totaal afgevoerd Nederland 2013 10.918
Totaal afgevoerd Mechanische installaties 2013 0
Totaal afgevoerd Oxidatiebedden 2013 0
Totaal afgevoerd Aeratietanks 2013 3.635
Totaal afgevoerd Oxidatietanks 2013 1.265
Totaal afgevoerd Oxidatiesloten 2013 315
Totaal afgevoerd Carrousels 2013 2.149
Totaal afgevoerd Discontinue systemen 2013 0
Totaal afgevoerd Parallelle installaties 2013 284
Totaal afgevoerd Tweetrapsinstallaties 2013 1.085
Totaal afgevoerd Membraanbioreactors 2013 0
Totaal afgevoerd Compactinstallaties 2013 0
Totaal afgevoerd Slibverwerkingsinrichtingen 2013 2.185
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: 0 i.e. 2013 2.185
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: tot 5 000 i.e. 2013 2
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: 5 000 tot 10 000 i.e. 2013 0
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: 10 000 tot 25 000 i.e. 2013 14
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: 25 000 tot 50 000 i.e. 2013 297
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: 50 000 tot 100 000 i.e. 2013 742
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: 100 000 tot 250 000 i.e. 2013 3.884
Totaal afgevoerd Cap. klasse NL: meer dan 250 000 i.e. 2013 3.795
Totaal afgevoerd Droge stof-klasse: tot 5% 2013 2
Totaal afgevoerd Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2013 0
Totaal afgevoerd Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2013 7.676
Totaal afgevoerd Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2013 2.205
Totaal afgevoerd Droge stof-klasse: 50% en meer 2013 1.035
Totaal afgevoerd Groningen (PV) 2013 358
Totaal afgevoerd Friesland (PV) 2013 484
Totaal afgevoerd Drenthe (PV) 2013 255
Totaal afgevoerd Overijssel (PV) 2013 568
Totaal afgevoerd Flevoland (PV) 2013 259
Totaal afgevoerd Gelderland (PV) 2013 1.588
Totaal afgevoerd Utrecht (PV) 2013 611
Totaal afgevoerd Noord-Holland (PV) 2013 1.611
Totaal afgevoerd Zuid-Holland (PV) 2013 2.140
Totaal afgevoerd Zeeland (PV) 2013 225
Totaal afgevoerd Noord-Brabant (PV) 2013 1.994
Totaal afgevoerd Limburg (PV) 2013 824
Totaal afgevoerd Noord-Nederland (LD) 2013 1.097
Totaal afgevoerd Oost-Nederland (LD) 2013 2.415
Totaal afgevoerd West-Nederland (LD) 2013 4.587
Totaal afgevoerd Zuid-Nederland (LD) 2013 2.819
Landbouw Nederland 2013 0
Landbouw Mechanische installaties 2013 0
Landbouw Oxidatiebedden 2013 0
Landbouw Aeratietanks 2013 0
Landbouw Oxidatietanks 2013 0
Landbouw Oxidatiesloten 2013 0
Landbouw Carrousels 2013 0
Landbouw Discontinue systemen 2013 0
Landbouw Parallelle installaties 2013 0
Landbouw Tweetrapsinstallaties 2013 0
Landbouw Membraanbioreactors 2013 0
Landbouw Compactinstallaties 2013 0
Landbouw Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: 0 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: tot 5 000 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: 5 000 tot 10 000 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: 10 000 tot 25 000 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: 25 000 tot 50 000 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: 50 000 tot 100 000 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: 100 000 tot 250 000 i.e. 2013 0
Landbouw Cap. klasse NL: meer dan 250 000 i.e. 2013 0
Landbouw Droge stof-klasse: tot 5% 2013 0
Landbouw Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2013 0
Landbouw Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2013 0
Landbouw Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2013 0
Landbouw Droge stof-klasse: 50% en meer 2013 0
Landbouw Groningen (PV) 2013 0
Landbouw Friesland (PV) 2013 0
Landbouw Drenthe (PV) 2013 0
Landbouw Overijssel (PV) 2013 0
Landbouw Flevoland (PV) 2013 0
Landbouw Gelderland (PV) 2013 0
Landbouw Utrecht (PV) 2013 0
Landbouw Noord-Holland (PV) 2013 0
Landbouw Zuid-Holland (PV) 2013 0
Landbouw Zeeland (PV) 2013 0
Landbouw Noord-Brabant (PV) 2013 0
Landbouw Limburg (PV) 2013 0
Landbouw Noord-Nederland (LD) 2013 0
Landbouw Oost-Nederland (LD) 2013 0
Landbouw West-Nederland (LD) 2013 0
Landbouw Zuid-Nederland (LD) 2013 0
Natte oxidatie Nederland 2013 0
Natte oxidatie Mechanische installaties 2013 0
Natte oxidatie Oxidatiebedden 2013 0
Natte oxidatie Aeratietanks 2013 0
Natte oxidatie Oxidatietanks 2013 0
Natte oxidatie Oxidatiesloten 2013 0
Natte oxidatie Carrousels 2013 0
Natte oxidatie Discontinue systemen 2013 0
Natte oxidatie Parallelle installaties 2013 0
Natte oxidatie Tweetrapsinstallaties 2013 0
Natte oxidatie Membraanbioreactors 2013 0
Natte oxidatie Compactinstallaties 2013 0
Natte oxidatie Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0
Natte oxidatie Cap. klasse NL: 0 i.e. 2013 0
Natte oxidatie Cap. klasse NL: tot 5 000 i.e. 2013 0
Natte oxidatie Cap. klasse NL: 5 000 tot 10 000 i.e. 2013 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- grootteklasse van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;
- provincie.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype en "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio".

Toelichting onderwerpen

Nutriënten en zware metalen in slib
De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.