Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Bestemming/eindverwerking Indelingen Perioden Afzet van zuiveringsslib Nat slib (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Droge stof (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib As (gloeirest) (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Organische fractie (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Koper (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Chroom (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Zink (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Lood (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Cadmium (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Nikkel (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Kwik (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Arseen (kg)
Totaal afgevoerd Nederland 2013 1.269.216 315.639 101.137 214.502 17.854 10.918 128.963 12.923 308.622 33.634 364 8.739 231 3.460
Totaal afgevoerd Aeratietanks 2013 434.084 98.749 34.757 63.992 5.129 3.635 46.470 4.944 103.544 11.591 110 2.888 84 1.112
Totaal afgevoerd Carrousels 2013 300.764 66.569 18.510 48.059 4.007 2.149 25.076 2.516 59.732 7.172 69 1.975 49 909
Totaal afgevoerd Slibverwerkingsinrichtingen 2013 180.615 66.832 19.092 47.740 3.829 2.185 21.297 2.536 59.937 5.807 81 1.866 39 578
Landbouw Nederland 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Nederland 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composteren Nederland 2013 36.513 8.188 2.914 5.274 450 433 2.948 290 8.487 1.065 10 291 8 70
Composteren Aeratietanks 2013 23.617 5.973 2.329 3.644 305 376 2.090 209 6.570 896 8 239 6 54
Composteren Carrousels 2013 12.896 2.215 585 1.630 145 57 858 80 1.917 170 2 52 2 16
Composteren Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Nederland 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbranden Nederland 2013 937.442 221.219 71.190 150.029 12.248 7.675 94.386 9.195 216.845 24.755 247 6.226 165 2.479
Verbranden Aeratietanks 2013 364.217 82.177 28.953 53.224 4.250 2.888 40.431 4.403 86.332 9.667 90 2.401 70 981
Verbranden Carrousels 2013 229.901 51.953 14.474 37.479 3.103 1.681 19.341 1.745 48.159 6.249 57 1.650 35 666
Verbranden Slibverwerkingsinrichtingen 2013 74.537 25.009 6.455 18.554 1.436 818 8.614 818 20.229 1.939 27 615 15 172
Cementindustrie Nederland 2013 134.093 49.058 15.770 33.288 3.017 1.584 17.204 1.917 49.760 4.710 60 1.355 29 484
Cementindustrie Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cementindustrie Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cementindustrie Slibverwerkingsinrichtingen 2013 88.278 37.017 11.195 25.822 2.108 1.226 10.882 1.531 35.311 3.386 48 1.127 20 355
Elektriciteitscentrale Nederland 2013 158.362 37.115 11.244 25.871 2.135 1.224 14.416 1.521 33.479 3.100 46 867 30 427
Elektriciteitscentrale Aeratietanks 2013 46.251 10.599 3.475 7.124 575 371 3.949 332 10.643 1.029 11 248 8 77
Elektriciteitscentrale Carrousels 2013 57.967 12.401 3.451 8.950 760 411 4.877 690 9.656 754 10 273 13 227
Elektriciteitscentrale Slibverwerkingsinrichtingen 2013 17.800 4.806 1.442 3.364 285 141 1.801 186 4.397 482 5 124 3 51
Overige bestemmingen Nederland 2013 2.806 59 19 40 4 2 9 1 52 3 0 1 0 0
Overige bestemmingen Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bestemmingen Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bestemmingen Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- grootteklasse van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;
- provincie.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype en "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio".

Toelichting onderwerpen

Afzet van zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.

Zuiveringsslib bestaat voornamelijk uit bezonken gesuspendeerde bestanddelen en uit door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (nat slib), of als droge stof.
Nat slib
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water).
Droge stof
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof. De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
As (gloeirest)
De hoeveelheid niet brandbare, anorganische stof die resteert na eventuele verbranding van het slib. Deze parameter is berekend op basis van de bepaling van de zogenaamde gloeirest.
Organische fractie
De hoeveelheid organische stof in het slib, berekend als droge stof minus de as (gloeirest).
Nutriënten en zware metalen in slib
De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Stikstofverbindingen als N
De hoeveelheid stikstof in zuiveringsslib. Stikstof is aanwezig in zowel organische verbindingen (zoals eiwitten) als anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen