Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- grootteklasse van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;
- provincie.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype en "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio".

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Bestemming/eindverwerking Indelingen Perioden Afzet van zuiveringsslibNat slib (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslibDroge stof (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslibAs (gloeirest) (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslibOrganische fractie (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slibStikstofverbindingen als N (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slibFosforverbindingen als P (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slibKoper (kg) Nutriënten en zware metalen in slibChroom (kg) Nutriënten en zware metalen in slibZink (kg) Nutriënten en zware metalen in slibLood (kg) Nutriënten en zware metalen in slibCadmium (kg) Nutriënten en zware metalen in slibNikkel (kg) Nutriënten en zware metalen in slibKwik (kg) Nutriënten en zware metalen in slibArseen (kg)
Totaal afgevoerd Nederland 2013 1.269.216 315.639 101.137 214.502 17.854 10.918 128.963 12.923 308.622 33.634 364 8.739 231 3.460
Totaal afgevoerd Aeratietanks 2013 434.084 98.749 34.757 63.992 5.129 3.635 46.470 4.944 103.544 11.591 110 2.888 84 1.112
Totaal afgevoerd Carrousels 2013 300.764 66.569 18.510 48.059 4.007 2.149 25.076 2.516 59.732 7.172 69 1.975 49 909
Totaal afgevoerd Slibverwerkingsinrichtingen 2013 180.615 66.832 19.092 47.740 3.829 2.185 21.297 2.536 59.937 5.807 81 1.866 39 578
Landbouw Nederland 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landbouw Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Nederland 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natte oxidatie Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composteren Nederland 2013 36.513 8.188 2.914 5.274 450 433 2.948 290 8.487 1.065 10 291 8 70
Composteren Aeratietanks 2013 23.617 5.973 2.329 3.644 305 376 2.090 209 6.570 896 8 239 6 54
Composteren Carrousels 2013 12.896 2.215 585 1.630 145 57 858 80 1.917 170 2 52 2 16
Composteren Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Nederland 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storten Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbranden Nederland 2013 937.442 221.219 71.190 150.029 12.248 7.675 94.386 9.195 216.845 24.755 247 6.226 165 2.479
Verbranden Aeratietanks 2013 364.217 82.177 28.953 53.224 4.250 2.888 40.431 4.403 86.332 9.667 90 2.401 70 981
Verbranden Carrousels 2013 229.901 51.953 14.474 37.479 3.103 1.681 19.341 1.745 48.159 6.249 57 1.650 35 666
Verbranden Slibverwerkingsinrichtingen 2013 74.537 25.009 6.455 18.554 1.436 818 8.614 818 20.229 1.939 27 615 15 172
Cementindustrie Nederland 2013 134.093 49.058 15.770 33.288 3.017 1.584 17.204 1.917 49.760 4.710 60 1.355 29 484
Cementindustrie Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cementindustrie Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cementindustrie Slibverwerkingsinrichtingen 2013 88.278 37.017 11.195 25.822 2.108 1.226 10.882 1.531 35.311 3.386 48 1.127 20 355
Elektriciteitscentrale Nederland 2013 158.362 37.115 11.244 25.871 2.135 1.224 14.416 1.521 33.479 3.100 46 867 30 427
Elektriciteitscentrale Aeratietanks 2013 46.251 10.599 3.475 7.124 575 371 3.949 332 10.643 1.029 11 248 8 77
Elektriciteitscentrale Carrousels 2013 57.967 12.401 3.451 8.950 760 411 4.877 690 9.656 754 10 273 13 227
Elektriciteitscentrale Slibverwerkingsinrichtingen 2013 17.800 4.806 1.442 3.364 285 141 1.801 186 4.397 482 5 124 3 51
Overige bestemmingen Nederland 2013 2.806 59 19 40 4 2 9 1 52 3 0 1 0 0
Overige bestemmingen Aeratietanks 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bestemmingen Carrousels 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bestemmingen Slibverwerkingsinrichtingen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens