Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

Methoden van slibontwatering Perioden Hoeveelheden slib Voor ontwatering (mln kg) Hoeveelheden slib Na ontwatering (mln kg) Hoeveelheden slib Droge stof na ontwatering (mln kg) Gemiddeld percentage droge stof Ingaand, rekenkundig (% droge stof) Gemiddeld percentage droge stof Uitgaand, rekenkundig (% droge stof) Gemiddeld percentage droge stof Ingaand, landelijk (% droge stof) Gemiddeld percentage droge stof Uitgaand, landelijk (% droge stof)
Natte afvoer 2022 115 117 4 4,2 4,7 3,4 3,3
Zeefbandpers 2022 2.201 246 52 3,2 21,0 2,4 21,2
Filterpers 2022 1.062 147 36 3,6 25,4 3,4 23,9
Centrifuge 2022 7.880 976 231 3,7 23,1 2,9 23,2
Schroefpers 2022 133 19 4 3,9 22,3 3,3 23,2
Thermisch drogen 2022 298 38 34 14,5 91,7 11,4 91,7
Natte afvoer naar andere rwzi 2022 7.306 6.759 185 4,1 4,2 2,5 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibontwatering. Het bij het zuiveringsproces vrijkomende zuiveringsslib dient, om verdere transport en verwerking te vergemakkelijken, ontwaterd te worden. De publicatie geeft per ontwateringsmethode informatie over de hoeveelheden slib en de gemiddelde percentages droge stof voor en na het ontwateringsproces.
Nota bene: er kunnen geen landelijke totalen of gemiddelden worden gegeven omdat bepaalde partijen slib meerder ontwateringsstappen doorlopen. Optelling van de hoeveelheden per methode levert dus een dubbeltelling op. De dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981. Publicatie vanaf 2016 eens per twee jaar.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2024 verschijnen in maart 2026.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheden slib
Informatie over de hoeveelheden slib die per methode worden aangeboden voor ontwatering en de hoeveelheden die na ontwatering overblijven.
Nota bene: Bij de selecties kunnen geen totalen worden gegeven omdat sommige partijen slib meerdere ontwateringsmethoden doorlopen. Hierdoor zou een dubbeltelling optreden bij de berekening van totalen.
Voor ontwatering
Hoeveelheid ter ontwatering aangeboden nat slib.
Na ontwatering
Hoeveelheid nat slib die resteert na ontwatering.
Droge stof na ontwatering
De hoeveelheid droge stof in het ontwaterde slib.
Gemiddeld percentage droge stof
Informatie over het gehalte droge stof in het zuiveringsslib voor en na ontwatering.
Ingaand, rekenkundig
Het rekenkundig gemiddelde droge stofgehalte van het slib, voor ontwatering.
Rekenkundig gemiddelde: gemiddelde van de waarden per installatie.
Uitgaand, rekenkundig
Het rekenkundig gemiddelde droge stofgehalte van het slib, na ontwatering.
Rekenkundig gemiddelde: gemiddelde van de waarden per installatie.
Ingaand, landelijk
Het landelijke droge stofgehalte van het slib, voor ontwatering. De som van de droge stof hoeveelheid van alle installaties, ten opzichte van de som van de hoeveelheid nat slib van alle installaties.
Uitgaand, landelijk
Het landelijke droge stofgehalte van het slib, na ontwatering. De som van de droge stof hoeveelheid van alle installaties, ten opzichte van de som van de hoeveelheid nat slib van alle installaties.