Consumentenprijzen; prijsindex 2000 = 100

Consumentenprijzen; prijsindex 2000 = 100

CPI Perioden CPI (2000=100) CPI afgeleid (2000=100) Jaarmutatie CPI (2000=100) Jaarmutatie CPI afgeleid (2000=100)
00000 Totaal bestedingen 2000 januari 98,1 98,2
00000 Totaal bestedingen 2000 februari 98,7 98,7
00000 Totaal bestedingen 2000 maart 99,4 99,5
00000 Totaal bestedingen 2000 april 99,6 99,6
00000 Totaal bestedingen 2000 mei 99,9 99,9
00000 Totaal bestedingen 2000 juni 99,8 99,8
00000 Totaal bestedingen 2000 juli 99,7 99,6
00000 Totaal bestedingen 2000 augustus 100,1 100,0
00000 Totaal bestedingen 2000 september 101,2 101,2
00000 Totaal bestedingen 2000 oktober 101,3 101,3
00000 Totaal bestedingen 2000 november 101,4 101,3
00000 Totaal bestedingen 2000 december 100,8 100,8
00000 Totaal bestedingen 2000 100,0 100,0
00000 Totaal bestedingen 2001 januari 101,8 100,8 3,8 2,6
00000 Totaal bestedingen 2001 februari 102,6 101,6 4,0 2,9
00000 Totaal bestedingen 2001 maart 103,5 102,5 4,1 3,0
00000 Totaal bestedingen 2001 april 104,1 103,0 4,5 3,4
00000 Totaal bestedingen 2001 mei 104,4 103,4 4,5 3,5
00000 Totaal bestedingen 2001 juni 104,0 103,0 4,2 3,2
00000 Totaal bestedingen 2001 juli 104,0 102,9 4,3 3,3
00000 Totaal bestedingen 2001 augustus 104,3 103,3 4,2 3,3
00000 Totaal bestedingen 2001 september 105,5 104,5 4,2 3,3
00000 Totaal bestedingen 2001 oktober 105,4 104,3 4,0 3,0
00000 Totaal bestedingen 2001 november 105,3 104,2 3,8 2,9
00000 Totaal bestedingen 2001 december 105,0 104,0 4,2 3,2
00000 Totaal bestedingen 2001 104,2 103,1 4,2 3,1
00000 Totaal bestedingen 2002 januari 105,9 104,7 4,0 3,9
00000 Totaal bestedingen 2002 februari 106,4 105,3 3,7 3,6
00000 Totaal bestedingen 2002 maart 107,3 106,1 3,7 3,5
00000 Totaal bestedingen 2002 april 107,7 106,6 3,5 3,5
00000 Totaal bestedingen 2002 mei 107,8 106,6 3,3 3,1
00000 Totaal bestedingen 2002 juni 107,4 106,3 3,3 3,2
00000 Totaal bestedingen 2002 juli 107,4 106,2 3,3 3,2
00000 Totaal bestedingen 2002 augustus 107,7 106,5 3,3 3,1
00000 Totaal bestedingen 2002 september 108,8 107,6 3,1 3,0
00000 Totaal bestedingen 2002 oktober 108,5 107,4 2,9 3,0
00000 Totaal bestedingen 2002 november 108,2 107,1 2,8 2,8
00000 Totaal bestedingen 2002 december 107,9 106,8 2,8 2,7
00000 Totaal bestedingen 2002 107,6 106,4 3,3 3,2
00000 Totaal bestedingen 2003 januari 108,4 106,9 2,4 2,1
00000 Totaal bestedingen 2003 februari 109,0 107,5 2,4 2,1
00000 Totaal bestedingen 2003 maart 109,9 108,5 2,4 2,3
00000 Totaal bestedingen 2003 april 110,0 108,6 2,1 1,9
00000 Totaal bestedingen 2003 mei 110,0 108,5 2,0 1,8
00000 Totaal bestedingen 2003 juni 109,5 108,0 2,0 1,6
00000 Totaal bestedingen 2003 juli 109,7 108,3 2,1 2,0
00000 Totaal bestedingen 2003 augustus 110,0 108,6 2,1 2,0
00000 Totaal bestedingen 2003 september 111,0 109,6 2,0 1,9
00000 Totaal bestedingen 2003 oktober 110,7 109,3 2,0 1,8
00000 Totaal bestedingen 2003 november 110,4 109,0 2,0 1,8
00000 Totaal bestedingen 2003 december 109,7 108,4 1,7 1,5
00000 Totaal bestedingen 2003 109,9 108,4 2,1 1,9
00000 Totaal bestedingen 2004 januari 109,8 108,2 1,3 1,2
00000 Totaal bestedingen 2004 februari 110,3 108,6 1,2 1,0
00000 Totaal bestedingen 2004 maart 111,1 109,4 1,1 0,8
00000 Totaal bestedingen 2004 april 111,5 109,6 1,4 0,9
00000 Totaal bestedingen 2004 mei 111,7 109,8 1,5 1,2
00000 Totaal bestedingen 2004 juni 111,0 109,1 1,4 1,0
00000 Totaal bestedingen 2004 juli 110,9 109,0 1,1 0,6
00000 Totaal bestedingen 2004 augustus 111,2 109,3 1,1 0,6
00000 Totaal bestedingen 2004 september 112,1 110,2 1,0 0,5
00000 Totaal bestedingen 2004 oktober 112,2 110,2 1,4 0,8
00000 Totaal bestedingen 2004 november 111,8 109,9 1,3 0,8
00000 Totaal bestedingen 2004 december 111,0 109,0 1,2 0,6
00000 Totaal bestedingen 2004 111,2 109,4 1,2 0,9
00000 Totaal bestedingen 2005 januari 111,5 109,3 1,5 1,0
00000 Totaal bestedingen 2005 februari 112,1 109,9 1,6 1,2
00000 Totaal bestedingen 2005 maart 113,1 110,9 1,8 1,4
00000 Totaal bestedingen 2005 april 113,2 111,0 1,5 1,3
00000 Totaal bestedingen 2005 mei 113,2 110,9 1,3 1,0
00000 Totaal bestedingen 2005 juni 112,8 110,6 1,6 1,4
00000 Totaal bestedingen 2005 juli 112,7 110,5 1,6 1,4
00000 Totaal bestedingen 2005 augustus 113,2 111,0 1,8 1,6
00000 Totaal bestedingen 2005 september 114,1 111,9 1,8 1,5
00000 Totaal bestedingen 2005 oktober 114,0 111,8 1,6 1,5
00000 Totaal bestedingen 2005 november 113,8 111,6 1,8 1,5
00000 Totaal bestedingen 2005 december 113,2 111,0 2,0 1,8
00000 Totaal bestedingen 2005 113,1 110,9 1,7 1,4
00000 Totaal bestedingen 2006 januari 112,9 111,1 1,3 1,6
00000 Totaal bestedingen 2006 februari 113,3 111,6 1,1 1,5
00000 Totaal bestedingen 2006 maart 114,2 112,4 1,0 1,4
00000 Totaal bestedingen 2006 april 114,6 112,9 1,2 1,7
00000 Totaal bestedingen 2006 mei 114,6 112,9 1,2 1,8
00000 Totaal bestedingen 2006 juni 114,3 112,5 1,3 1,7
00000 Totaal bestedingen 2006 juli 114,2 112,4 1,3 1,7
00000 Totaal bestedingen 2006 augustus 114,8 113,0 1,4 1,8
00000 Totaal bestedingen 2006 september 115,3 113,5 1,1 1,4
00000 Totaal bestedingen 2006 oktober 115,0 113,2 0,9 1,3
00000 Totaal bestedingen 2006 november 114,9 113,1 1,0 1,3
00000 Totaal bestedingen 2006 december 114,5 112,7 1,1 1,5
00000 Totaal bestedingen 2006 114,4 112,6 1,1 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, berekend door
het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen
en diensten die huishoudens aanschaffen.
De index is een belangrijke maatstaf voor inflatie en wordt veel
gebruikt door het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemers-
organisaties en de overheid.
De index wordt ondermeer gebruikt voor loonaanpassingen, bijstellingen
van belastingtabellen en indexering van huren, lijfrenten, etc.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000
Frequentie: stopgezet per 1 januari 2007

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een
nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de
releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan
de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de
tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW
en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.