Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen 1950 - 2012

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen 1950 - 2012

Institutionele beleggers Perioden Totaal beleggingen (mln euro) Langlopende beleggingen Totaal langlopende beleggingen (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Totaal zakelijke waarden (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Aandelen en deelnemingen Totaal aandelen en deelnemingen (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Totaal vastrentende waarden (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Hypotheken (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Obligaties en pandbrieven (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Leningen op lange termijn (mln euro) Kortlopende beleggingen Totaal kortlopende beleggingen (mln euro)
Totaal Institutionele beleggers 1950 3.459 3.159 384 161 223 2.775 341 1.252 1.177 300
Totaal Institutionele beleggers 1960 10.133 9.877 1.711 569 1.142 8.167 1.226 2.364 4.507 256
Totaal Institutionele beleggers 1970 31.507 30.167 7.646 2.718 4.928 22.521 3.607 3.339 15.571 1.340
Totaal Institutionele beleggers 1980-II 116.683 114.175 24.191 12.610 11.581 89.984 11.824 9.544 68.617 2.508
Totaal Institutionele beleggers 1990 290.111 279.576 75.583 28.508 47.074 203.994 24.716 49.926 130.065 10.535
Totaal Institutionele beleggers 2000 830.060 796.886 421.145 65.633 355.513 375.741 45.238 246.417 78.935 33.174
Totaal Institutionele beleggers 2010 1.514.491 1.402.439 838.392 46.323 792.069 564.047 41.252 465.035 41.330 112.052
Totaal Institutionele beleggers 2012* 1.821.520 1.694.179 957.102 44.738 912.364 737.077 46.444 583.220 38.345 127.341
Pensioenfondsen 1950 1.579 1.511 103 50 52 1.408 106 665 637 68
Pensioenfondsen 1960 4.922 4.799 523 255 269 4.276 286 1.568 2.356 123
Pensioenfondsen 1970 17.902 17.395 2.999 1.725 1.274 14.396 837 2.246 11.313 507
Pensioenfondsen 1980-II 74.036 72.957 9.523 6.348 3.175 63.435 2.292 5.487 55.657 1.078
Pensioenfondsen 1990 176.190 171.629 40.567 14.233 26.334 131.062 8.180 31.615 91.959 4.561
Pensioenfondsen 2000 461.752 453.428 245.842 23.330 222.512 207.586 14.013 157.792 34.494 8.325
Pensioenfondsen 2010 762.207 707.938 487.229 9.871 477.358 220.709 11.925 191.370 6.332 54.269
Pensioenfondsen 2012* 948.655 891.857 574.844 9.060 565.784 317.013 10.911 248.119 4.897 56.798
Verzekeraars 1950 1.789 1.561 195 111 84 1.366 235 587 540 227
Verzekeraars 1960 4.527 4.453 569 313 256 3.884 940 789 2.151 74
Verzekeraars 1970 10.981 10.422 2.409 884 1.525 8.014 2.768 983 4.258 558
Verzekeraars 1980-II 35.956 34.957 9.562 4.750 4.811 25.396 9.529 3.000 12.866 999
Verzekeraars 1990 89.315 85.559 19.061 7.273 11.788 66.498 16.499 12.421 37.579 3.756
Verzekeraars 2000 266.268 246.507 94.019 13.553 80.467 152.488 30.905 77.961 43.535 19.761
Verzekeraars 2010 398.484 361.431 129.989 12.434 117.555 231.442 29.154 172.156 24.029 37.053
Verzekeraars 2012* 449.150 406.632 129.769 11.105 118.664 276.863 35.345 200.461 27.332 42.518
Beleggingsinstellingen 1950 91 87 86 - 86 1 - 1 - 5
Beleggingsinstellingen 1960 684 625 618 1 617 7 - 7 - 59
Beleggingsinstellingen 1970 2.625 2.350 2.238 109 2.129 111 2 109 - 275
Beleggingsinstellingen 1980-II 6.691 6.260 5.106 1.512 3.595 1.154 3 1.057 93 431
Beleggingsinstellingen 1990 24.605 22.388 15.954 7.002 8.952 6.434 37 5.890 527 2.217
Beleggingsinstellingen 2000 102.040 96.952 81.284 28.750 52.534 15.668 320 10.665 906 5.088
Beleggingsinstellingen 2010 353.800 333.070 221.174 24.018 197.156 111.896 173 101.509 10.969 20.730
Beleggingsinstellingen 2012* 423.715 395.690 252.489 24.573 227.916 143.201 188 134.640 6.116 28.025
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een tijdreeks van de beleggingen van institutionele beleggers vanaf 1950. Het maakt analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.

Gegevens beschikbaar van 1950 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 december 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal beleggingen
Langlopende beleggingen
Totaal langlopende beleggingen
Zakelijke waarden
Totaal zakelijke waarden
Direct vastgoed
Totaal direct vastgoed
Direct vastgoed in Nederland wordt onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoor- en winkelgebouwen;
- landelijke eigendommen: grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen;
- overig: fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken.
Aandelen en deelnemingen
Totaal aandelen en deelnemingen
Vastrentende waarden
Totaal vastrentende waarden
Hypotheken
Leningen waarvoor onroerend goed als zekerheid is gesteld, eventueel naast andere zekerheden. De hypotheken worden op basis van het onderpand op dezelfde wijze onderverdeeld als de vaste eigendommen, waarbij woningen, winkels en kantoorgebouwen als één post worden weergegeven.
Obligaties en pandbrieven
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer, exclusief de hypotheken.
Kortlopende beleggingen
Totaal kortlopende beleggingen