Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Aantal personen Perioden Totaal particuliere huishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Meerpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal)
Totaal 1995 6.468.682 1.886.794 2.472.739
Totaal 2000 6.801.008 2.062.123 2.466.666
Totaal 2005 7.090.965 2.110.295 2.531.292
Totaal 2010 7.386.144 2.181.514 2.535.114
Totaal 2015 7.665.198 2.224.618 2.572.783
Totaal 2020 7.997.800 2.302.921 2.615.101
Totaal 2021 8.043.443 2.331.454 2.614.872
Totaal 2022 8.138.591 2.349.821 2.616.206
Totaal 2023 8.270.244 2.358.933 2.645.269
Eenpersoonshuishouden 1995 2.109.149
Eenpersoonshuishouden 2000 2.272.219
Eenpersoonshuishouden 2005 2.449.378
Eenpersoonshuishouden 2010 2.669.516
Eenpersoonshuishouden 2015 2.867.797
Eenpersoonshuishouden 2020 3.079.778
Eenpersoonshuishouden 2021 3.097.117
Eenpersoonshuishouden 2022 3.172.564
Eenpersoonshuishouden 2023 3.266.042
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 1995 2.058.351 1.848.065 210.286
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2000 2.242.247 2.021.363 220.884
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2005 2.317.627 2.065.460 252.167
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2010 2.417.798 2.135.775 282.023
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2015 2.512.123 2.184.614 327.509
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2020 2.610.601 2.260.935 349.666
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2021 2.640.717 2.288.160 352.557
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2022 2.661.105 2.306.500 354.605
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2023 2.677.788 2.314.612 363.176
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat informatie over particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling huishouden en aantal personen per huishouden, 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2024:
De cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers per 1 januari 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishoudens
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishouden zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Meerpersoonshuishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishouden met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.