Bijstandsfraude per provincie, gemeentegrootte, regeling, bedrag, 2002-2008

Bijstandsfraude per provincie, gemeentegrootte, regeling, bedrag, 2002-2008

Kenmerken Perioden Aantal bijstandsfraudezaken (aantal) Totaal fraudebedrag (mln euro) Gemiddeld fraudebedrag (euro) Aantal huishoudens met bijstandsfraude (aantal) Gemiddeld fraudebedrag per huishouden (euro)
Geconstateerde bijstandsfraude 1e halfjaar 2005 16.800 59,8 3.560 14.450 4.140
Geconstateerde bijstandsfraude 2e halfjaar 2005 18.120 59,8 3.300 15.390 3.885
Geconstateerde bijstandsfraude 2005 34.920 119,6 3.425 29.850 4.005
Geconstateerde bijstandsfraude 1e halfjaar 2006 16.640 62,7 3.765 14.460 4.335
Geconstateerde bijstandsfraude 2e halfjaar 2006 18.420 71,6 3.885 15.190 4.710
Geconstateerde bijstandsfraude 2006 35.060 134,3 3.830 29.650 4.530
Geconstateerde bijstandsfraude 1e halfjaar 2007 16.340 61,0 3.735 14.030 4.350
Geconstateerde bijstandsfraude 2e halfjaar 2007 16.180 61,4 3.790 13.310 4.610
Geconstateerde bijstandsfraude 2007 32.520 122,4 3.765 27.340 4.475
Geconstateerde bijstandsfraude 1e halfjaar 2008 14.840 52,9 3.565 12.440 4.250
Geconstateerde bijstandsfraude 2e halfjaar 2008* 14.340 58,0 4.045 11.990 4.835
Geconstateerde bijstandsfraude 2008* 29.180 110,9 3.800 24.440 4.540
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 1e halfjaar 2005 11.480 9,7 845 9.360 1.035
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2e halfjaar 2005 12.610 10,0 790 10.170 980
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2005 24.090 19,6 815 19.530 1.005
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 1e halfjaar 2006 11.090 9,2 825 9.110 1.005
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2e halfjaar 2006 12.540 10,2 815 9.640 1.060
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2006 23.630 19,4 820 18.750 1.035
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 1e halfjaar 2007 10.820 9,1 840 8.740 1.040
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2e halfjaar 2007 10.800 8,6 795 8.310 1.030
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2007 21.620 17,7 815 17.060 1.035
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 1e halfjaar 2008 9.900 8,3 835 7.750 1.065
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2e halfjaar 2008* 9.630 7,6 795 7.500 1.020
Fraudebedrag: 1-3 000 euro 2008* 19.540 15,9 815 15.250 1.045
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 1e halfjaar 2005 1.400 5,9 4.220 1.310 4.515
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2e halfjaar 2005 1.360 5,8 4.295 1.180 4.945
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2005 2.770 11,8 4.255 2.490 4.720
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 1e halfjaar 2006 1.220 5,1 4.215 1.130 4.565
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2e halfjaar 2006 1.460 6,2 4.270 1.220 5.085
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2006 2.680 11,4 4.245 2.350 4.835
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 1e halfjaar 2007 1.210 5,1 4.205 1.150 4.450
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2e halfjaar 2007 1.140 4,8 4.250 970 4.975
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2007 2.350 10,0 4.225 2.120 4.690
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 1e halfjaar 2008 1.020 4,3 4.235 920 4.730
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2e halfjaar 2008* 960 4,1 4.290 860 4.755
Fraudebedrag: 3 000-6 000 euro 2008* 1.980 8,5 4.260 1.780 4.740
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 1e halfjaar 2005 740 5,7 7.690 670 8.435
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2e halfjaar 2005 700 5,4 7.705 600 9.000
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2005 1.430 11,0 7.700 1.270 8.700
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 1e halfjaar 2006 690 5,4 7.785 630 8.525
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2e halfjaar 2006 780 6,1 7.795 690 8.795
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2006 1.470 11,4 7.790 1.320 8.665
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 1e halfjaar 2007 600 4,6 7.735 560 8.220
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2e halfjaar 2007 660 5,2 7.765 590 8.765
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2007 1.260 9,8 7.750 1.150 8.500
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 1e halfjaar 2008 580 4,5 7.755 540 8.250
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2e halfjaar 2008* 670 5,1 7.725 550 9.305
Fraudebedrag: 6 000-10 000 euro 2008* 1.250 9,6 7.740 1.100 8.785
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 1e halfjaar 2005 870 13,0 14.995 780 16.615
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2e halfjaar 2005 820 12,4 15.125 800 15.595
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2005 1.690 25,4 15.060 1.580 16.105
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 1e halfjaar 2006 790 12,1 15.355 750 16.070
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2e halfjaar 2006 870 13,4 15.470 870 15.390
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2006 1.660 25,5 15.415 1.620 15.705
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 1e halfjaar 2007 740 11,3 15.240 700 16.170
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2e halfjaar 2007 830 12,6 15.295 710 17.870
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2007 1.570 23,9 15.270 1.410 17.025
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 1e halfjaar 2008 660 10,1 15.385 610 16.610
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2e halfjaar 2008* 700 10,5 15.060 670 15.705
Fraudebedrag: 10 000-25 000 euro 2008* 1.360 20,6 15.220 1.280 16.135
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 1e halfjaar 2005 480 25,5 53.335 530 47.740
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2e halfjaar 2005 490 26,2 53.860 560 46.770
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2005 970 51,7 53.600 1.090 47.245
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 1e halfjaar 2006 550 30,9 56.015 590 52.085
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2e halfjaar 2006 610 35,6 58.485 680 52.710
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2006 1.160 66,6 57.310 1.270 52.420
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 1e halfjaar 2007 530 30,9 58.060 560 55.565
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2e halfjaar 2007 520 30,2 57.660 590 51.210
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2007 1.060 61,1 57.865 1.150 53.325
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 1e halfjaar 2008 460 25,7 55.605 490 52.010
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2e halfjaar 2008* 520 30,6 58.860 570 53.785
Fraudebedrag: 25 000 euro of meer 2008* 980 56,3 57.330 1.060 52.960
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal geconstateerde bijstandsfraudezaken en de aantallen betrokken huishoudens.
Tevens verschaft de tabel inzicht in de bedragen die bij de geconstateerde bijstandsfraudezaken zijn betrokken en de regeling waarop de fraude betrekking heeft.
Ook worden gegevens gepresenteerd naar klassen van de fraudebedragen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- regeling;
- fraudebedrag;
- gemeentegrootteklasse;
- regio (provincies).

Gegevens beschikbaar van eerste halfjaar van 2002 tot en met 2008.

Status van de cijfers
De cijfers van 2002 tot het 1e halfjaar 2008 zijn definitief.
De cijfers van het 2e halfjaar 2008 en de jaarcijfers 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 april 2012
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers
Niet van toepassing.

De Bijstandsfraudestatistiek (BFS) bevat alleen gegevens over vermeende fraudezaken die door de Nederlandse gemeenten onderzocht én geregistreerd zijn.
Uitspraken doen over de totale hoeveelheid gepleegde bijstandsfraude is op basis van dit bestand niet mogelijk.
Om een uitspraak te doen over de totale hoeveelheid geconstateerde fraude werd door het CBS de BFS aangevuld met gegevens uit de Bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS).
Uit onderzoek is gebleken dat deze aanvulling niet het correcte beeld van de totale fraude weergeeft.
Het CBS heeft daarom per november 2009 besloten om de publicatie van de totale fraude te beëindigen.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsfraudezaken
Van bijstandsfraude is sprake wanneer een bijstandsuitkeringsaan-
vrager niet juist, niet volledig of niet tijdig voldoet aan de wettelijke
verplichting tot het verstrekken van inlichtingen, met als gevolg het
ten onrechte (kunnen) ontvangen van een (te hoge of te lang
durende) bijstandsuitkering.
Voorbeelden hiervan zijn: het verzwijgen van inkomsten, en het
verstrekken van onjuiste inlichtingen over de samenstelling van het
huishouden.
Totaal fraudebedrag
Het totaalbedrag dat betrokken is bij de (geconstateerde) bijstands-
fraude. Het betreft de som van de geconstateerde fraudebedragen
in de betrokken categorie.
Gemiddeld fraudebedrag
Het gemiddelde bedrag aan geconstateerde bijstandsfraude wordt
berekend door per categorie het totaal geconstateerde bijstands-
fraudebedrag te delen door het aantal daarbij betrokken geconsta-
teerde bijstandsfraudezaken.
Aantal huishoudens met bijstandsfraude
Een bijstandsuitkering wordt verleend aan een huishouden. Een
bijstandsfraudezaak wordt altijd toegekend aan één persoon
(ook al is of zijn er medeverantoordelijke(n)). In de verslagperiode
kunnen verscheidene bijstandsfraudezaken behoren bij dezelfde
bijstandsontvanger. Door het voorgaande wijkt het aantal huishoudens
met geconstateerde bijstandsfraude af van het aantal bijstandsfraude-
zaken.
Omdat bij een bijstandsontvanger meer dan één bijstandsfraudezaak
geconstateerd kan zijn in de betreffende periode, wijkt het aantal
huishoudens met geconstateerde bijstandsfraude af van het aantal
bijstandsfraudezaken.
Een bijstandsuitkering wordt uitgekeerd aan een huishouden.
Gemiddeld fraudebedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag aan geconstateerde bijstandsfraude per
huishouden wordt berekend door per categorie het totaal geconstateerde
bijstandsfraudebedrag te delen door het aantal huishoudens behorende
bij deze geconstateerde bijstandsfraudebedragen.