Monumentenzorg; kerncijfers, 1970 - 2002

Monumentenzorg; kerncijfers, 1970 - 2002

Perioden Monumenten (x 1000) Subsidiebedrag (x 1000 euro) Herleide bouwkosten (x 1000 euro) Restauratiekostenindex (1990=100)
1970 . 18.278 . 26
1971 . 18.904 . 30
1972 . 19.091 . 35
1973 39,7 28.284 . 41
1974 39,9 34.284 . 47
1975 40,1 50.539 . 51
1976 40,5 60.871 183.431 56
1977 40,8 57.798 173.827 60
1978 41,4 56.613 170.291 65
1979 41,6 58.255 175.352 73
1980 41,7 62.914 188.491 76
1981 41,9 54.975 165.227 80
1982 42,4 52.640 155.992 82
1983 42,5 81.036 138.994 85
1984 43,0 92.791 158.655 87
1985 43,1 84.012 151.608 90
1986 43,2 43.729 80.436 92
1987 42,6 51.671 92.702 94
1988 43,6 41.295 77.935 94
1989 43,8 34.322 67.464 95
1990 43,8 40.292 80.714 100
1991 43,8 53.777 100.555 104
1992 42,9 62.843 115.369 106
1993 43,4 61.481 114.354 109
1994 44,1 54.780 103.944 109
1995 44,6 48.248 92.595 112
1996 43,5 46.757 90.720 113
1997 44,2 52.050 101.120 116
1998 44,8 55.906 116.289 118
1999 45,7 57.359 118.036 121
2000 46,8 59.145 122.414 126
2001 48,5 73.454 152.028 132
2002 50,7 88.064 . 137
Bron: RDMZ, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal monumenten, verstrekte subsidies, herleide bouwkosten
en restauratiekostenindex.

Gegevens beschikbaar vanaf 1970 en zijn ontleend aan de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Monumenten
Gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor de monumentenzorg (RDMZ).
Subsidiebedrag
Gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor de monumentenzorg (RDMZ).
Subsidie bedrag/verstrekte subsidie: bedrag betaald door RDMZ voor
onderhoud/restauratie .
Herleide bouwkosten
De totale kosten die zijn gemoeid met onderhoud/restauratie.
Berekend op basis van de CBS bouwkostenindex met een herweging van
loon en materiaalkosten volgens de verdeling 35-65%. Deze wegings-
factoren worden in overleg met de Rijksdienst voor de monumentenzorg
(RDMZ) vastgesteld.
Restauratiekostenindex
Index die prijsontwikkeling weergeeft van de loon- en materiaalkosten
die zijn gemoeid met onderhoud/restauratie van een monument.
Sinds 2001 wordt de restauratiekostenindex berekend op basis van de CBS
bouwkostenindex met een herweging van loon en materiaalkosten volgens
de verdeling 35-65%. Deze wegingsfactoren worden in overleg met de
Rijksdienst voor de monumentenzorg (RDMZ) vastgesteld.