Vaste lasten; inkomenspositie, 1990/1991-2003


Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.
De bestedingen aan vaste lasten vormen een belangrijk onderdeel van de totale bestedingen van huishoudens.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens.
Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bestaat uit een tijdreeks met gegevens over vaste lasten van huishoudens, onder en boven de lage inkomensgrens.
Vaste lasten worden uitgesplitst naar bruto huur(waarde), water en energie, verzekeringen en retributies, consumptieve belastingen, vaste lasten minus huursubsidie en huur(waarde) minus huursubsidie.

Gegevens beschikbaar van 1990/1991 tot en met 2003.

Status van de cijfers
De cijfers over het jaar 2003 zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Vaste lasten; inkomenspositie, 1990/1991-2003

Inkomenspositie Perioden Totaal bestedingen (X 1000 euro) Vaste lasten, totaal (% vd tot. bestedingen) Bruto huur(waarde) (% van totale bestedingen) Water en energie (% vd tot. bestedingen) Verzekeringen en retributies (% vd tot. bestedingen) Consumptieve belastingen (% van totale bestedingen) Vaste lasten minus huursubsidie (% vd tot. bestedingen) Huur(waarde) minus huursubsidie (% vd tot. bestedingen)
Inkomenspositie, totaal 1990/1991 18 33 21 6 4 2 32 20
Inkomenspositie, totaal 1994/1995 21 36 23 5 5 2 35 22
Inkomenspositie, totaal 1995/1996 21 36 24 6 5 2 35 22
Inkomenspositie, totaal 1996/'97 21 37 24 6 5 3 36 22
Inkomenspositie, totaal 1997/'98 22 35 24 6 5 2 35 22
Inkomenspositie, totaal 1998/'99 24 35 23 5 5 2 35 22
Inkomenspositie, totaal 1999/'00 24 35 23 5 4 2 34 22
Inkomenspositie, totaal 2003 28 33 21 6 4 2 32 19
Onder de lage-inkomensgrens 1990/1991 10 40 25 8 5 2 37 21
Onder de lage-inkomensgrens 1994/1995 11 47 30 8 5 3 41 25
Onder de lage-inkomensgrens 1995/1996 12 47 31 8 5 4 42 25
Onder de lage-inkomensgrens 1996/'97 12 46 30 8 5 3 42 25
Onder de lage-inkomensgrens 1997/'98 13 46 30 8 5 3 41 24
Onder de lage-inkomensgrens 1998/'99 14 45 30 8 4 3 41 24
Onder de lage-inkomensgrens 1999/'00 15 44 30 7 4 3 40 24
Onder de lage-inkomensgrens 2003 19 41 28 7 3 3 37 22
Boven de lage-inkomensgrens 1990/1991 19 32 21 5 4 2 32 20
Boven de lage-inkomensgrens 1994/1995 22 34 22 5 5 2 34 22
Boven de lage-inkomensgrens 1995/1996 22 35 22 5 5 2 34 22
Boven de lage-inkomensgrens 1996/'97 23 35 23 6 5 2 35 22
Boven de lage-inkomensgrens 1997/'98 23 35 23 6 5 2 35 22
Boven de lage-inkomensgrens 1998/'99 24 34 23 5 5 2 34 22
Boven de lage-inkomensgrens 1999/'00 26 33 22 5 4 2 33 21
Boven de lage-inkomensgrens 2003 29 33 20 6 4 2 32 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens