Koopbereidheid van huishoudens naar inkomenspositie


Koopbereidheid van particuliere huishoudens met een inkomen onder
en boven de lage inkomensgrens. Huishoudens van studenten en
huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing
gelaten. De gegevens over koopbereidheid zijn afkomstig van het
Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO).

Op basis van het CCO worden een drietal conjunctuurindicatoren
samengesteld:
- de indicator van het consumentenvertrouwen en
- de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1991

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie van nieuwe gegevens is stopgezet per 20 december 2002.

Koopbereidheid van huishoudens naar inkomenspositie

Perioden Koopbereidheid, totaal (Index koopbereidheid) Koopbereidheid, onder lage inkomensgrens (Index koopbereidheid) Koopbereidheid, boven lage inkomensgrens (Index koopbereidheid)
1991 2 -17 7
1992 2 -17 7
1993 -2 -19 1
1994 -2 -23 3
1995 4 -16 9
1996 5 -17 10
1997 14 -5 18
1998 20 0 23
1999 21 2 25
2000 26 4 30
2001 17 -4 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens