Verkiezing gemeenteraden, 2002

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over het aantal geldig uitgebrachte stemmen per politieke groepering voor alle gemeenten van Nederland waar op 6 maart 2002 een verkiezing voor de gemeenteraad is gehouden. Tevens zijn voor deze gemeenten gegevens opgenomen over de naar aanleiding van deze verkiezingen benoemde raadsleden, de nieuw gekozen wethouders en de burgemeesters.

Gegevens beschikbaar over 6 maart 2002.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden
De kiesgerechtigdheid van de ingezetenen wordt geregistreerd in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens).
Opkomst
Totaal aantal uitgebrachte stemmen in % van de kiesgerechtigden.
Totaal stemmen
Totaal geldige, ongeldige en blanco stemmen.
Geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Geldige stemmen per politieke groepering in % van totaal uitgebrachte
geldige stemmen.
CDA
Christen Democratisch Appèl
CU
ChristenUnie
D66
Democraten 66
GL
GROENLINKS
PvdA
Partij van de Arbeid
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij
SP
Socialistische Partij
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Overige landelijke groepering(en)
Lokale confessionele groepering(en)
Lokale onafhankelijke groepering(en)
Lokale progressieve groepering(en)
Burgemeesters
Gegevens betreffende burgemeesters in 458 gemeenten waar op 6 maart 2002
een gemeenteraadsverkiezing is gehouden.
Mannen
Vrouwen