Arbeidsgehandicapten; aanpassingen 2000-2006

Arbeidsgehandicapten; aanpassingen 2000-2006

Kenmerken Perioden Werkzame arbeidsgehandicapten Totaal werkzame arbeidsgehandicapten (x 1000) Werkzame arbeidsgehandicapten Totaal personen met aanpassingen op werk (x 1000) Werkzame arbeidsgehandicapten Totaal personen aanpassingen nog nodig (x 1000) Werkzame arbeidsgehandicapten Geen aanpassingen op het werk nodig (x 1000) Aanpassingen op het werk gedaan Totaal personen met aanpassingen op werk (x 1000) Aanpassingen op het werk gedaan Aangepast: hulpmiddelen of meubilair (x 1000) Aanpassingen op het werk gedaan Aangepast: werktijden (x 1000) Aanpassingen op het werk gedaan Aangepast: hoeveelheid werk (x 1000) Aanpassingen op het werk gedaan Aangepast: functie of takenpakket (x 1000) Aanpassingen op het werk gedaan Aangepast: andere aanpassing (x 1000) Aanpassingen op het werk nog nodig Totaal personen aanpassingen nog nodig (x 1000) Aanpassingen op het werk nog nodig Nodig aanpassing: hulpmiddelen/meubilair (x 1000) Aanpassingen op het werk nog nodig Nodig aanpassing: werktijden (x 1000) Aanpassingen op het werk nog nodig Nodig aanpassing: hoeveelheid werk (x 1000) Aanpassingen op het werk nog nodig Nodig aanpassing: functie of takenpakket (x 1000) Aanpassingen op het werk nog nodig Nodig aanpassing: andere aanpassing (x 1000) Geen aanpassingen op het werk nodig (x 1000)
Mannen en vrouwen 2000 763 198 146 419 198 94 53 42 75 28 146 60 30 41 43 40 419
Mannen en vrouwen 2001 voor revisie 772 217 136 419 217 94 59 48 79 27 136 53 27 36 48 33 419
Mannen en vrouwen 2001 na revisie 763 211 132 419 211 90 57 48 77 27 132 51 27 35 47 32 419
Mannen en vrouwen 2002 768 227 122 418 227 94 66 58 91 27 122 51 20 28 41 30 418
Mannen en vrouwen 2003 757 226 123 408 226 90 70 55 84 30 123 51 24 30 39 30 408
Mannen en vrouwen 2004 742 221 119 403 221 83 69 55 86 26 119 43 21 31 43 26 403
Mannen en vrouwen 2005 712 213 115 384 213 79 69 47 82 28 115 43 19 27 43 24 384
Mannen en vrouwen 2006 667 203 105 359 203 70 68 50 93 16 105 39 23 28 33 21 359
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over werkzame arbeidsgehandicapten en het gegeven of ze wel of geen aanpassingen aan hun werkplek hebben gehad naar een aantal achtergrondkenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 januari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 juli 2012:
In deze tabel zijn ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste dan wel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend. Naast deze wijziging zijn de cijfers in deze tabel ook geupdate met de laatste weegmethode van de EBB.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze publicatie is stopgezet omdat de gegevens over aanpassingen aan de werkplek niet meer in de EBB worden uitgevraagd.

Toelichting onderwerpen

Werkzame arbeidsgehandicapten
Werkzame arbeidsgehandicapten zijn werkzame personen die ondanks hun
ziekte of langdurige aandoening minstens 12 uur per week werkzaam zijn.
Voor een deel van deze groep zijn aanpassingen op de werkplek
gedaan.
Voor een deel zijn nog aanpassingen op de werkplek nodig.
Voor de rest van de groep zijn geen aanpassingen nodig.
Totaal werkzame arbeidsgehandicapten
Werkzame arbeidsgehandicapten zijn werkzame personen die ondanks hun
ziekte of langdurige aandoening minstens 12 uur per week werkzaam zijn.
Voor een deel van deze groep zijn aanpassingen op de werkplek
gedaan.
Voor een deel zijn nog aanpassingen op de werkplek nodig.
Voor de rest van de groep zijn geen aanpassingen nodig.
Totaal personen met aanpassingen op werk
Werkzame arbeidsgehandicapten waarvoor aanpassing gedaan zijn
in de afgelopen 12 maanden.
Totaal personen aanpassingen nog nodig
Werkzame arbeidsgehandicapten waarvoor nog aanpassingen op het werk nodig
zijn.
Geen aanpassingen op het werk nodig
Werkzame arbeidsgehandicapten waarvoor geen aanpassingen op het werk nodig
zijn.
Aanpassingen op het werk gedaan
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Totaal personen met aanpassingen op werk
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Aangepast: hulpmiddelen of meubilair
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Aangepast: werktijden
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Aangepast: hoeveelheid werk
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Aangepast: functie of takenpakket
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Aangepast: andere aanpassing
Aanpassing gedaan in de afgelopen 12 maanden.
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Aanpassingen op het werk nog nodig
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Totaal personen aanpassingen nog nodig
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Nodig aanpassing: hulpmiddelen/meubilair
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Nodig aanpassing: werktijden
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Nodig aanpassing: hoeveelheid werk
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Nodig aanpassing: functie of takenpakket
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Nodig aanpassing: andere aanpassing
De type aanpassingen tellen niet op tot het totaal aantal aanpassingen
omdat personen meer dan één aanpassing kunnen opgeven.
Geen aanpassingen op het werk nodig